Sudski tumač za italijanski, Prevodilac za italijanski

Sudski tumač za italijanski jezik Beograd

Sudski tumač - worldwide translations

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6 poslovni centar UŠĆE 011 2120968 |
011 2200511 |
SUDSKI TUMAC ZA ITALIJANSKI JEZIK. Prevod sa italijanskog ili na italijanski. Prevođenje svih vrsta dokumenata i tekstova sa ili bez overe sudskog tumača. Pisani i usmeni prevodi sudskih prevodilaca. Brzo i efikasno po povoljnim cenama prevoda - usluge sudskih tumača za italijanski jezik. Nudimo usluge usmenog prevođenja sa italijanskog jezika ili na italijanski jezik - konsekutivno i simultano prevođenje. Prevodi ličnih dokumenata kao što su uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, diplome, svedočanstava, prevodi radne dozvole, dozvole boravka, pasoša, lične karte, prevod medicinske dokumentacije i svih ostalih ličnih dokumenata. Prevodi stručnih tekstova iz svih oblasti. Nudimo Vam prevođenje audio i video zapisa, filmova i serija i ostalog multimedijalnog sadržaja. Svaki preveden tekst sa italijanskog ili na italijanski jezik može imati pečat sertifikovanog sudskog tumača - u zavisnosti od Vaših potreba.
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK. Prevođenje sa italijanskog jezika ili na italijanski jezik. Pisani ili usmeni prevodi ovlašćenog sudskog tumača za italijanski jezik. U našoj ponudi su usluge iskusnih stručnih prevodilaca za italijanski jezik po pristupačnoj ceni. Stručni tekstovi na italijanskom jeziku iz oblasti medicine, ekonomije, prava, poljoprivrede, finansija, industrije, informacionih tehnologija ... Naši sudski prevodioci na usluzi su Vam 24 sata. Prevodimo na italijanski lična dokumenata kao što su: izvodi iz matičnih knjiga, potvrde o državljanstvu, uverenja o prebivalištu, diplome, diplomski radovi, svedočanstva, prepis ocena i nastavni plan, biografije, zahtevi za dobijanje viza, dozvole za boravak, radne dozvole, potvrde o stanju računa u banci, lične karte, vozačke dozvole, pasoši. SUDSKI TUMAČI ITALIJANSKI - Vama na usluzi. Svaki preveden tekst sa italijanskog ili na italijanski jezik može biti overen pečatom sudskog tumača.
Prevodilačka agencija Oxford logo
OVLAŠĆENI SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK. TEKSTOVI IZ OBLASTI PRAVA, EKONOMIJE, FINANSIJA, TEHNIKE I INDUSTRIJE, IT, KNJIŽEVNI TEKSTOVI, USKOSTRUČNI TEKSTOVI, RADOVI NA ITALIJANSKOM JEZIKU KOJE TREBA PREVESTI NA SRPSKI ILI NA SRPSKOG NA ITALIJANSKI JEZIK – POVERITE NAMA. Prevođenje medicinske dokumentacije, svih vrsta ličnih dokumenata sa italijanskog jezika na srpski ili neki drugi iz naše ponude ili na italijanski jezik. SUDSKI TUMAČI ZA ITALIJANSKI JEZIK STOJE VAM NA USLUZI 24 SATA. Naši visokokvalitetni prevodi mogu imati overu ukoliko to zahteva priroda dokumenta koji se prevodi . Hitni prevodi i brzi prevodi! CENE PREVODA ZA ITALIJANSKI JEZIK SE FORMIRAJU U ODNOSU NA VIŠE FAKTORA, KAO ŠTO SU ROK I DUŽINA TEKSTA .

Abc Prevodi

ABC Prevodi logo
Beograd, Savski Venac, Admirala Geprata 2 011 6685537 |
069 664602 |
ABC Prevodi logo
SUDSKI TUMAC ZA ITALIJANSKI. Prevodi sa italijanskog jezika overeni pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Prevod svih vrsta tekstova na italijanski jezik. Predvođenje dokumenata na italijanskom jeziku. Konsekutivno i simultano prevođenje na italijanski jezik.
SUDSKI TUMAČI ZA ITALIJANSKI JEZIK. Prevodi svih vrsta tekstova na italijanskom jeziku. Usmeno i pisano prevođenje na italijanski jezik.

Prevodilački centar IPM Prevodi

Prevodilački centar IPM Prevodi logo
Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10ž 011 2145370 |
063 7578822 |
Prevodilački centar IPM Prevodi logo
Ovlašćeni sudski tumači za ITALIJANSKI jezik. U najkraćem i unapred dogovorenom roku biće Vam dostavljeni overeni prevodi sa italijanskog bez obzira na vrstu teksta ili posebne dokumentacije. Overeni prevod na italijanski jezik. Stručni tekstovi na italijanskom Jeziku naša su specijalnost.

Agencija Spotter - Tina Samardžić

Agencija Spotter - Tina Samardžić logo
Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10ž 011 4056492 |
063 240264 |
Agencija Spotter - Tina Samardžić logo
SUDSKI TUMAC ZA ITALIJANSKI jezik. Pečatirani prevod sa italijanskog jezika ili na italijanski jezik.

Agencija Alpha prevodi

Agencija Alpha prevodi logo
Beograd, Mirijevo, Vjekoslava Afrića 12 011 3426443 |
069 1704977 |
Agencija Alpha prevodi logo
Sudski tumač za italijanski jezik.
Prevodilačka agencija Todorović logo
SUDSKI TUMAC Todorović, sudski tumači ZA ITALIJANSKI JEZIK. Overeni prevodi sa italijanskog jezika i na italijanski jezik. Usmeni prevodi, prevodioci sa velikim iskustvom.
Prevodilačka agencija Eurotranslate logo
Prevođenje stručnih tekstova i stručne literature sa italijanskog jezika i na italijanski jezik. Naši sudski prevodioci i verifikovani sudski tumači za ITALIJANSKI JEZIK uradiće za Vas kvalitetan prevod tekstova, dokumenata i drugih sadržaja na italijanskom Jeziku.
Prevodilačka agencija Language Shop logo
Language Shop sudski tumači - OVERENI PREVODI DOKUMENATA I TEKSTOVA NA italijanskom jeziku. USMENO PREVOĐENJE sa italijanskog jezika i na italijanski jezik.

Translate studio

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 90 011 2121290 |
063 8054720 |
SUDSKI PREVODIOCI ZA ITALIJANSKI JEZIK. PREVODI SA ITALIJANSKOG JEZIKA ILI NA ITALIJANSKI JEZIK SA PEČATOM OVLAŠĆENOG SUDSKOG PREVODIOCASIMULTANO PREVOĐENJE SA ITALIJANSKOG JEZIKA, KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE NA SASTANCIMA, SAJMOVIMA, STRUČNIM SKUPOVIMA, KULTURNIM DOGAĐAJIMA…CENE PREVODA SUDSKOG TUMAČA ZA ITALIJANSKI JEZIK VEOMA SU POVOLJNE I FORMIRAJU SE U ODNOSU NA NEKOLIKO ČINILACA. Ponosni smo na osvedočeni kvalitet naših usluga, na veliko iskustvo i mnoštvo zadovoljnih klijenata. Prevod reklamnog materijala: uputstava, brošura, kataloga sa italijanskog jezika ili na italijanski jezik… Pažljivo biramo naše stručne prevodioce i sudske tumače za italijanski jezik kako bi kvalitet naših prevodilačkih usluga ostao na najvišem nivou!

Prevodilačka agencija Metafraza

Prevodilačka agencija Metafraza logo
Beograd, Banovo Brdo, Vladimira Rolovića 9a 011 2515480 |
064 1105419 |
Prevodilačka agencija Metafraza logo
SUDSKI TUMACI ITALIJANSKI JEZIK. PREVOD SA ITALIJANSKOG I NA ITALIJANSKI . OVEREN PREVOD… PREVOD TEKSTOVA IZ SVIH OBLASTI I DELATNOSTI . NAJPOVOLJNIJE CENE PREVODA SUDSKOG TUMAČA ZA ITALIJANSKI JEZIK . Dugogodišnje iskustvo u prevođenju tekstova. PREVOĐENJE VEB SAJTOVA NA ITALIJANSKI JEZIK ILI SA ITALIJANSKOG JEZIKA! Sudski tumači koji su stručni i kvalifikovani i za prevođenje uskostručnih tekstova.

Prevodilica

Beograd, Zvezdara, Vranjska 4/1 011 4085868 |
065 2565622 |
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK. PREVOĐENJE SA ITALIJANSKOG JEZIKA ILI NA ITALIJANSKI JEZIK . PISANI ILI USMENI PREVODI SERTIFIKOVANOG SUDSKOG TUMAČA ZA ITALIJANSKI JEZIK . U PONUDI IMAMO PREVODILAČKE USLUGE ISKUSNIH STRUČNIH PREVODILACA ZA ITALIJANSKI JEZIK PO POVOLJNIM CENAMA. Ukoliko imate stručni tekst na italijanskom jeziku i potreban Vam je prevod stručnog prevodioca sa višegodišnjim iskustvom, obratite se nama. KVALITETNI I BRZI PREVODI TEKSTOVA NA ITALIJANSKOM JEZIKU! USMENO PREVOĐENJE SA ITALIJANSKOG JEZIKA ILI NA ITALIJANSKI JEZIK . Prevodimo ugovore, pravilnike, rešenja, odluke, izvode iz sudskog registra preduzeća, tendersku dokumentaciju, zapisnike, finansijske izveštaje, tužbe, molbe, žalbe, revizorske izveštaje, fakture, sertifikate, međunarodne dozvole, punomoćja i nudimo prevođenje zakonodavstva EU na italijanski ili sa italijanskog jezika. Prevodimo na italijanski sva lična dokumenata kao što su: potvrde o državljanstvu, uverenja o prebivalištu, izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih ; diplome škola i univerziteta, diplomski radovi, svedočanstva i prepisi ocena, biografije (CV), zahtevi za dobijanje viza, dozvole za boravak, radne dozvole, potvrde o stanju računa u banci, lične karte, vozačke dozvole, pasoši. Svaki preveden tekst sa italijanskog ili na italijanski jezik može biti overen pečatom sudskog tumača.
Prevodilačka agencija Papirus Prevodi logo
SUDSKI TUMAC ZA ITALIJANSKI NOVI SAD. NUDIMO VAM PREVODILAČKE USLUGE SUDSKIH TUMACA ZA ITALIJANSKI JEZIK. CENA OVERENOG PREVODA NA ITALIJANSKI JEZIK ILI SA ITALIJANSKOG JEZIKA ZAVISI OD BROJA STRANICA I ROKA. Zahvaljujući stručnosti, predanosti radu i iskustvu, tokom dugog niza godina stekli smo veći broj zadovoljnih klijenata koji nam se obraćaju svaki put kad im je potreban prevod na italijanski jezik ili prevod sa italijanskog jezika, koji je overen od strane našeg verifikovanog sudskog prevodioca ako je to potrebno. Bavimo se i usmenim prevođenjem. Za sve prilike kad Vam je potrebno usmeno konsekutivno ili simultano prevođenje na raspolaganju su Vam naši prevodioci za italijanski jezik .
Prevodilačka agencija Multiprevodi logo
PREVODILAČKA AGENCIJA USMENO PREVOĐENJE PISANO PREVOĐENJE SUDKI TUMAČI Nudimo prevodilačke usluge svih evropskih jezika i većine svetskih, u svim oblastima prevođenja. Prevodimo sve vrste tekstova, od putničkih blogova, preko tenderske dokumentacije, uputstava, knjiga, časopisa, kataloga, do reklamnih prospekata i naučnih radova. Oblasti koje pokrivaju naši prevodioci u zemlji i inostranstvu su ekonomija, menadžment, pravo, medicina, farmacija, prirodne i tehničke nauke, turizam... Naš princip rada bazira se na principu kratkih i brzih rokova realizacije usluge, po razumnim cenama, a u prvoklasnom kvalitetu. PISANI PREVODI Kod nas možete očekivati savesno odrađene sve vrste prevoda od strane prevodilaca koji su diplomirani profesori i koji su proveli deo svog života usavršavajući svoja znanja u zemljama određenog govornog područja. Zahvaljujući tome, možemo Vam sa sigurnošću reći da smo jedna od vodećih prevodilačkih agencija u regionu. Po Vašoj želji tekst može biti preveden i na ostale jezike govornog područja ex-YU. Vršimo usluge hitnog pismenog prevođenja, a ukoliko je u pitanju obimniji tekst, više profesionalnih prevodilaca radiće usaglašeno radi bržeg prevoda, tako da se razlike ne uočavaju i ne gubi u kvalitetu. Vi dobijate profesionalan prevod u najkraćem mogućem roku. Prevodimona preko 100 svetskih jezika : engleski, ruski, španski, nemački, francuski, italijanski, portugalski, arapski, kineski... USMENI PREVODI Konsekutivni prevodi - Konsekutivno prevođenje najčešće se koristi za poslovne pregovore, sastanke, konferencije, putovanja i slično. Prevodilac čeka da govornik napravi pauzu nakon izgovaranja fraze, rečenice ili niza rečenica i zatim izgovara prevod. Prevodiocu možete olakšati posao ukoliko se sa njim unapred dogovorite koliko će rećenica biti za prevod po svakom bloku. Takođe, važno je da prevodilac bude dovoljno blizu govorniku koga prevodi i slušaocu ili slušaocima kojima je prevod upućen, kako bi se izbegle moguće greške u razumevanju, a samim tim, i prevodu. Simultani prevodi - Simultano prevođenje najčešće se koristi za konferencije, panel rasprave, sednice, govore u

Poliglotika prevodi

Beograd, Savski Venac, Beogradska 34 011 2754841 |
064 3830937 |
SUDSKI TUMAC ZA ITALIJANSKI BEOGRAD. PISANI OVERENI PREVODI DOKUMENATA NA ITALIJANSKI JEZIK ILI OVERENI PREVODI DOKUMENATA SA ITALIJANSKOG JEZIKA. USLUGE PREVOĐENJA USMENO NA SASTANCIMA. U mogućnosti smo da za Vas uradimo i hitno prevođenje dokumenata. Svaki prevedeni dokument može imati i pečat sudskog tumača. Cilj nam je da i u budućnosti održimo kvalitet prevodilačkih usluga sa italijanskog jezika i na italijanski jezik, kao što je to bilo do sada.

Agencija za prevodjenje BG Prevodi

Agencija za prevodjenje BG Prevodi logo
Beograd, Novi Beograd, Vladimira Popovića 38-40 011 7156866 |
062 629262 |
Agencija za prevodjenje BG Prevodi logo
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK. Pisano i usmeno prevođenje tekstova i dokumenata sa overom ili bez na italijanski jezik.

Prevodilačka agencija Versus Prevodi

Prevodilačka agencija Versus Prevodi logo
Beograd, Banovo Brdo, Kraljice Katarine 82a 064 8445066
Prevodilačka agencija Versus Prevodi logo
SUDSKI PREVODIOCI ZA ITALIJANSKI jezik.
Agencija za prevodilačke usluge Poliglota Balkan logo
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK - POLIGLOTA BALKAN Agencija za prevodilačke usluge Poliglota Balkan pruža usluge prevođenja i sudskog tumača za prevode na italijanski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.

Milovanović Ivana

Beograd, Čukarica, Čukarička Padina, Vinogradski venac 29 011 3573219 |
063 469427 |
Prevodilačka agencija Linguae Mundi logo
PREVOĐENjE PISANIH TEKSTOVA USMENO PREVOĐENjE USLUGE SUDSKOG TUMAČA LEKTORISANjE TEKSTOVA JEZICI : SRPSKI NEMAČKI RUSKI BUGARSKI MAKEDONSKI ENGLESKI FRANCUSKI ITALIJANSKI ŠPANSKI ALBANSKI

Gorson - Centar stranih jezika

Gorson - Centar stranih jezika logo
Beograd, Zemun, Aleksinačkih rudara 6 011 3193939 |
065 3193939 |
Gorson - Centar stranih jezika logo
ŠKOLA STRANIH JEZIKA ZA DECU OD 5 - 15 GODINA DEVET NIVOA - RAZREDA (3 PREDŠKOLSKA i 6 ŠKOLSKIH ZA ENGLESKI) RADIONICE ZA DECU OD 8 - 15 GODINA (3 NIVOA) SARADNjA SA FIRMAMA USLUGE PREVOĐENjA i SUDSKOG TUMAČA KURSEVI IZ : ENGLESKOG JEZIKA FRANCUSKOG JEZIKA NEMAČKOG JEZIKA ITALIJANSKOG JEZIKA GRČKOG JEZIKA ŠPANSKOG JEZIKA RUSKOG JEZIKA
Agencija za prevodilačke, marketinške i posredničke usluge Konekta logo
USLUGE PREVOĐENjA USLUGE SUDSKOG TUMAČA LEKTORISANjE JEZICI: NEMAČKI FRANCUSKI ŠPANSKI ITALIJANSKI RUSKI MAĐARSKI POLjSKI HRVATSKI SLOVENAČKI RUMUNSKI BUGARSKI TURSKI ARAPSKI MAKEDONSKI UKRAJINSKI...
PREVODILAČKE USLUGE PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANjA: AUTOMEHANIČAR, MAŠINBRAVAR, AUTOELEKTRIČAR, STOLAR, KONOBAR, KUVAR, PEKAR, VARIOC ŠKOLA SRPSKOG JEZIKA ŠKOLA RAČUNARA ŠKOLA RAČUNARA ŠKOLA CRTANjA i SLIKANjA ŠKOLA STRANIH JEZIKA : ENGLESKI JEZIK NEMAČKI JEZIK ŠPANSKI JEZIK FRANCUSKI JEZIK ITALIJANSKI JEZIK GRČKI JEZIK SUDSKI TUMAČ ZA SLEDEĆE JEZIKE : ENGLESKI NEMAČKI FRANCUSKI ITALIJANSKI ŠPANSKI GRČKI MAKEDONSKI MAĐARSKI RUSKI

Lingua servis

Beograd, Vidikovac, Labudovo Brdo, Petlovo Brdo, Vidikovački venac 12b/II 063 8449935 |
011 2507654 |
ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA SRPSKI JEZIK ZA STRANCE SUDSKI TUMAČI ZA: Engleski jezik Nemački jezik Francuski jezik Španski jezik Italijanski jezik Ruski jezik Bugarski jezik Arapski jezik Latinski jezik ENGLESKI JEZIK Opšti kursevi Govorne vežbe Engleska gramatika Poslovni kursevi Specijalizovani kursevi Letnji kursevi VIP engleski Kursevi za privredne i druge organizacije Engleski za studente Lingua Servis angažuje isključivo kvalifikovane i iskusne profesore stranih jezika za individualnu i grupnu nastavu stranih jezika, koja se održava u našim prostorijama i u prostorijama naših klijenata, zainteresovanih pravnih i fizičkih lica. U nastavi opšteg i poslovnog engleskog jezika koristimo uglavnom Longmanove i Oxford University Press udžbenike i kompjuterske programe za učenje stranih jezika. Koristimo jedan od najlakših i najkraćih programa za učenje engleskog jezika za odrasle. Opšti kursevi engleskog jezika – skraćeni program Engleski pocetni 1 - 60 časova Engleski pocetni 2 - 60 časova Engleski srednji 1 - 60 časova Engleski srednji 2 - 60 časova Engleski srednji - obnova znanja - 80 časova Govorne vežbe Engleski početni - 20 časova Engleski srednji - 20 časova Engleski viši - 20 časova Poslovni kursevi (OUP) Engleski poslovni 1 (Business Objectives + Meeting Objectives) Engleski poslovni 2 Poslovni kursevi (Longman) Engleski poslovni 1 (Market Leader 1) Engleski poslovni 2 Engleski viši poslovni 1 (Market Leader 2) Engleski viši poslovni 2 Specijalizovani kursevi engleskog jezika iz oblasti: bankarstva i finansija prava tehnike medicine kursevi za poslovne sekretarice medicinske sestre za pilote trenere fudbalere, i sl. Kursevi za privredne i druge organizacije Lingua Servis organizuje i drži opšte i poslovne kurseve engleskog jezika za osoblje radnih organizacija i ustanova. Na vaš zahtev, nastava može da se održava i kod vas, odnosno u vašim prostorijama. VIP engleski Grupna i individualna nastava za javne i slavne ličnosti: političare glumce estradne umetnike sportiste Npr, ako pevač želi da peva na

Jovanović Milena

Beograd, Savski Venac, Sarajevska 41 011 657906 |
063 8593259 |

Jugović Jelena

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Dr Zorana Đinđića 149 011 2133300 |
064 1103071 |

Kapetanić Olgica

Beograd, Savski Venac, Bulevar Revolucije 24 011 3947617

Kekić Ljubica

Beograd, Savski Venac, Vukasovićeva 47/17 011 2188777 |
063 8296821 |

Korać Valentina

Beograd, Savski Venac, Cara Lazara 19 011 2182290

Krčak Snežana

Beograd, Savski Venac, Braće Nedića 8 011 3443112

Lalević Divna

Beograd, Savski Venac, 11. krajiške divizije 57 011 2336374 |
063 8077355 |

Lončar Nebojša

Beograd, Savski Venac, Vojvode Vuka 13/I 011 766631

Lukić Bogoljub

Beograd, Savski Venac, Radoja Domanovića 28 011 2416335 |
011 8065205 |

Maksimović Darinka

Beograd, Savski Venac, Dositejeva 3 011 2631529

Mandić Dragana

Beograd, Savski Venac, Boška Petrovića 5/II 011 668502

Maričić Dušanka

Beograd, Savski Venac, Grčića Milenka 3 011 421269 |
064 1109468 |

Marković Andreja

Beograd, Savski Venac, Topličin venac 3 011 3234839

Marković Tijana

Beograd, Savski Venac, Svetozara Markovića 23 011 334839

Martinov Sanja

Beograd, Savski Venac, Stevana Lukovića 4/3 011 561628 |
064 1234853 |

Matić Aleksandra

Beograd, Savski Venac, Vojvod Stepe 270 -Voždovac 011 1761748

Melonceli Izabela

Beograd, Savski Venac, Strahinjića Bana 43 011 629128

Mikić Jovica

Beograd, Savski Venac, Ustanička 71/7

Mincic Isidora

Beograd, Savski Venac, Bulevar Revolucije 225 011 417034

Mokranjac Snežana

Beograd, Savski Venac, Vase Čarapića 24 011 3594687 |
011 188000 |

Nastić sanja sudski tumač za italijanski jezik

Beograd, Dedinje, Senjak, Smetanina 2a 011 3672962 |
064 6512212 |

Nikodijević Olivera

Beograd, Savski Venac, Dalmatinska 65 011 765930

Obradović Gordana

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 255 011 3110338 |
011 152911 |

Pavlović Milica

Beograd, Savski Venac, Sime Miloševića 27/I 011 2439476 |
064 1316421 |

Pešić Danijela

Beograd, Savski Venac, Molerova 62a 063 7727101

Petović Zdravko

Beograd, Novi Beograd, Pariske komune 11 011 2670374

Petrović ljiljana sudski prevodilac

Beograd, Voždovac, Kraljevačka 90 011 2471821

Petrović Slavica

Beograd, Novi Beograd, Gandijeva 116/43 011 155118

Petrović Zorica

Beograd, Savski Venac, Vranjska 23 011 415977
PREVODILAC ZA ITALIJANSKI JEZIK SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK

Poropatić Jasmina

Beograd, Savski Venac, Slavujev venac 21 011 2446112 |
064 1723485 |

Radić Branka

Beograd, Savski Venac, Maršala Birjuzova 13a/II 011 3281216 |
063 8199463 |
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2019 :: Powered by PORTALSRBIJA