IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ

Implant centar Stojanović

 
 
ordinacija@drstojanovic.co.rs 
 
 • STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
 
 • IMPLANTOLOGIJA
 • ORALNA HIRURGIJA
 • ESTETSKA STOMATOLOGIJA
 • PARODONTOLOGIJA
 • ZUBNA PROTETIKA
 • KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA
 • DENTALNI TURIZAM
 
     
 
 
 
 • Stomatološku ordinaciju Dr Branislav Stojanović osniva 1992. godine sa sedištem u Beogradu.
 • Ordinacija je počela sa radom kao centar za zubnu protetiku i estetsku stomatologiju, a od 1997. godine počinje intenzivno sa oralno hirurškim i implantološkim intervencijama.
 • Specijalizaciju iz oralne hirurgije završio je 2000-te godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 
 • Prim. Dr Branislav Stojanović je jedan od utemeljivača implantologije u Srbiji.
 • U periodu kada je počeo da se intenzivno bavi implantologiju mnogi stomatolozi su tvrdili da je to rizična disciplina i da organizam ima tendenciju da odbacuje zubne implante
 • Verovali smo u uspeh, a i pacijenti su nam verovali tako da su rezultati bili vidljivi posle određenog vremena.
 
 • Našim stručnim radovima smo dokazali uspešnost zubnih implantata, a stalnim prisustvom na stručnim skupovima smo prikazivali svoje rezultate koji su ubedljivo demantovali skepsu kod pojedinih kolega.
 • Za razliku od perioda pre 10-15 godina, kada se implantologijom bavio mali broj entuzijasta, danas imamo suprotnu tendenciju...
 
 • dr Dejan Stojanović doktor stomatologije najmlađi sin primarijusa dr Stojanovića koji uspešno nastavlja dugogodišnju tradiciju Implant Centra Stojanović

 
        
 
 
 • Karakteristika vrhunskog rada u implantologiji je uraditi dobru dijagnostiku i procenu trajanja rada što zahteva veliku stručnost, iskustvo i dugoročno praćenje.
 • Prve stručne radove iz oblasti implantologije, Prim. Dr Branislav Stojanović je počeo da objavljuje od 2000. godine na domaćim i inostranim kongresima, kao i u stručnim časopisima.
 • Dr Branislav Stojanović je svojim stručnim i naučnim radovima iz oblasti implantologije dobio zvanje primarijusa odlukom ministarstva zdravlja broj 153-07-612/2009-02 od 27.05.2009. godine.
 
        
 
 
 
 • IMPLANTOLOGIJA
 
 • Dentalna implantologija obuhvata hirurške procedure koje imaju za cilj funkcionalnu rehabilitaciju pacijenata upotrebom zubnih implantata, odnosno metalnih elemenata koji se hirurški ugrađuju u gornju i donju vilicu.
 • Zubni implanti mogu da imaju različiti oblik, mogu da se ugrade u različitim pozicijama i različitim tehnikama.
 • Trenutno se većina implantata izrađuje od titanijuma.
 
 • Prednosti ugradnje implantata:
  - Dobra estetska i funkcionalna stabilnost
  - Brzo privikavanje na nošenje protetskog rada
  - Jednostavnost ugradnje
  - Brža rehabilitacija i mogućnost ranog opterećenja ako je postignuta i očuvana primarna stabilnost u periodu od 2 do 4 nedelje
  - Tehnički jednostavniji način izrade fiksnog rada u odnosu na izradu vizil proteze sa drikerima, teleskop navlakama i namenskim krunama
  - Mogućnost bolje higijene, kao i psihičke socijalne i seksualne sigurnosti
  - Profilaktičko i terapeutsko delovanje na parodoncijum prirodnih zuba
  - Ekonomska opravdanost zbog dužine trajanja zuba

 
        
 
 • Uspešnost zubnih implantata Prim. dr Branislava Stojanovića od početka rada u implantologiji 1997. godine do 2014. godine, iznosi u protetskoj fazi 98% za donju vilicu, i 96% za gornju vilicu, praćeno i statistički obrađeno na desetogodišnjem nivou.
 
 • Ukoliko ste izgubili jedan ili više zuba i izbegavate da se nasmejete, ili čak i da jedete na javnom mestu zbog straha da može da vam ispadne proteza, trebalo bi da razmislite o ugradnji implantata.
 • Bez obzira koliko zuba vam nedostaje, dentalni implantati će vam omogućiti:
  - Da se nasmejete sa samopouzdanjem,
  - Da jedete šta god poželite i na bilo kom mestu koje vam je prijatno,
  - Pričate i smejete se bez neprijatnosti.
 
        
 
 • Tuber-pterigoidni implantat
 
 • Među prvima smo u Srbiji koji su počeli sa ugradnjom tuber-pterigoidnog implanta.
 • Kada govorimo o ugradnji tuber-pterigoidnog implantata mislimo na ugradnju implantata koji se ugradjuje u regiju gornjeg umnjaka da bi se izbegla operacija sinus lift koja služi za povećanje koštane mase u maksilarnom sinusu.
 • Operacija sinus lifta zahteva veliku hiruršku proceduru, a dužina čekanja na definitivni protetski rad na implantatima u toj regiji traje i do godinu dana.
 • Ugradnja tuber-pteroigodinih implantata je jednostavna metoda koja zahteva veliko iskustvo i znanje iz hirurške anatomije i oralne hirurgije.
 • Tuber-pterigoidni implantat skraćuje vreme definitivnog rada na implantatima i njime se izbegavaju neprijatnosti posthirurškog tretmana operacije sinus lifta i izbegava se manji procenat uspešnosti integrisanih implantata u proceduri sinus lifta.
 
 • Naše iskustvo sa tuber-pterigoidnim radovima su doprineli da veliki broj pacijenata bude oslobođen od procedure sinus lifta koja je komplikovana i naporna za pacijente.
 
        
 
 • Titanijumski zubni implant
 
 • Savremeni zubni implant je titanijumski šraf koji se ušrafljuje u kost vilice i srasta sa njom.
 • Implantat služi kao zamena za koren izgubljenog ili nedostajućeg zuba.
 • Iz prakse ne možemo dati prednost nijednom implantacijskom sistemu, posebno zato što mnogi sistemi prisutni na trzištu zadovoljavaju karakteristike koje bi implantat trebalo da poseduje.
 
 • Prednosti zubnih implantata u odnosu na konvencionalne zubne mostove i proteze su:
  - Estetika: izgled i osećaj koji ima pacijent sa ugrađenim implantatom je najpribližniji prirodnim
  zubima. Implantat čvrsto srasta sa viličnom kosti i time smanjuje resorpciju tj. gubitak kosti.
  - Čuvanje preostalih zuba: ugradnjom zubnih implantata u regijama nedostajućih zuba čuva se
  integritet prirodnih zuba, jer se prirodni zubi ne bruse da bi se popunili prazni prostori. Ugrađeni implantati čuvaju
  volumen kosti oko implantata jer onemogućavaju njenu resoprciju zbog neaktivnosti (atrofia ex inactivitate).
  - Funkcionalnost: pomoću zubnih implanata ponovo ćete moći normalno da jedete i pričate.

 
        
 
 • Supra-struktura na implantatima
 
 • Implantati koje ugrađujemo se sastoje iz dva dela. Prvi deo se integriše u kost, a drugi deo je suprastruktura koja se šestougaonom spojnom ili unutrašnjom konekcijom šrafi u deo koji je integrisan u kosti.
 • Supra-struktura-abatment predstavlja deo na koji se cementira metal-keramička ili cirkonijum-keramička kruna.
 • Supra-struktura imitira zbrušeni zub. Postoje ravne i ugaone suprastrukture zbog potreba nagiba budućih keramičkih navlaka.
 
 • Protetika i protetika na implantatima
 
 • Mini implantati su manjih dimenzija u odnosu na standardne i najčešće služe kao stabilizatori totalnih proteza.
 • Pacijenti koji dugo nose proteze i donekle su se navikli na njeno prisustvo u ustima i kod kojih je resorbcija kosti izrazito poremetila stabilnost proteze - njima je indikovana ugradnja mini implantata.
 • Jedna od prednosti mini implantata je što je njegova cena sa ugradnjom prihvatljiva za svačiji džep.
 
        
 
 
 
 • ORALNA HIRURGIJA
 
 • Savremena stomatologija uključujući oralnu hirurgiju, pruža pacijentima udobnost i bezbolnost primenom lokalne
  anestezije sa minimanom traumom okolnog tkiva i retkim i minimalnim posthirurškim komplikacijama.

 
 • Oralna hirurija obuhvata sledeće zahvate:
  - Priprema i ugradnja dentalnih implantata,
  - Podizanje poda sinusne šupljine u cilju povećanja koštane mase za ugradnju dentalnih implantata,
  - Hiruško vađenje impaktiranih umnjaka i očnjaka,
  - Vađenje zaostalih korenova,
  - Operacije na korenu zuba u cilju uklanjanja periapikalnih procesa (apikotomija),
  - Odstranjivanje tumora i cista,
  - Nivelacija alveolarnog grebena i druge intervencije kao deo pripreme mekih i koštanih struktura u ustima za što bolju protetsku rehabilitaciju,
  - Augumentacija alveolarnog grebena (uvećanje visine grebena)

 
        
 
 • Oralna hirurgija omogućava da na najadekvatniji i najsigurniji način pripremimo pacijenta za protetske radove koje ćemo raditi.
 • Bez oralne hirurgije i oralno hiruške pripreme nema dobre protetike.
 • Oralni hirurzi se uspešno bave svim parodontološkim intervencijama, jer je to grana koja je jako bliska ovoj disciplini.
 • Svako planiranje dugoročnog zbrinjavanja pacijenta sa protetskim radom je nezamislivo bez primene oralne hirurgije.
 • Oralna hirurgija je imperativ za sveobuhvatnu stomatološku praksu.
 
        
 
 
 
 • PARODONTOLOŠKA HIRURGIJA
 
 • Parodontopatija je progresivna i degenerativna bolest potpornog tkiva zuba - parodoncijuma i koštanog tkiva, koja dovodi do klaćenja, migracije i ispadanja zuba.
 • Glavna karakteristika je ogolićenje vratova i korenova zuba.
 • Preventivnim merama i lečenjem u ranoj fazi bolesti sprečava se napredovanje parodontopatije.
 • Kod uznapredovalih oblika bolesti pristupa se hiruškom tretmanu u okviru parodontološke hirurgije.
 
 • Najčešća hirurška intervencija koja se koristi u lečenju parodontopatije je režanj operacija.
 • Operacijom se uklanja patološki izmenjeno tkivo i posle se režanj vraća na svoje mesto.
 
        
 
 
 
 • ZUBNA PROTETIKA
 
 • Krune i mostovi od cirkonijum keramike imaju neuporedive estetske prednosti.

 
 • Prednost cirkonijum keramičkih kruna i mostova u odnosu na metalo-keramičke je:
  - nema prebojenosti gingive
  - dobar je izolator na hladne i tople nadražaje
  - estetski je najpribližniji prirodnom zubu
 
        
 
 
 
 • ESTETSKA STOMATOLOGIJA
 
 • Lasersko beljenje zuba
 
 • Beljenje zuba je veoma važna procedura u estetskoj stomatologiji
 • Prebojeni zubi, posebno u frontalnoj regiji predstavljaju veliki kozmetički problem.
 • U našem centru koristimo najsavremenije metode beljenja zuba.
 • Lasersko beljenje zuba je procedura koja se izvodi u stomatološkoj ordinaciji.
 • To je najbrži način za postizanje prirodno bele boje zuba.
 • Pacijent dolazi u dva termina. Izbeljivanje se vrši nanošenjem vodonik peroksid gela koji se aktivira uz pomoć laserske svetlosti.
 • Rezultati su vidljivi nakon 40 minuta. Druga seansa se ponavlja nakon nekoliko dana.
 
 • Kućno beljenje zuba
 
 • U ordinaciji se uzme otisak na osnovu kog se izradi trej, koji pacijent nosi uglavnom noću od 6 do 8 sati.
 • U trej sepredhodno unese karbamid peroksid gel u skladu sa instrukcijama stomatologa.
 • Rezultati su izvanredni. Pacijent određuje dužinu beljenja i željenu nijansu.
 • Negativnih posledica nakon beljenja nema.
 • Kod pojedinih pacijenata zubi su nadražljivi na hladno i pomalo bride, što je kratkotrajno i prolazno.
 
        
 
 • Keramičke fasete
 
 • Keramičke fasete su tanke keramičke ljuspice koje se postavljaju na prednju stranu zuba.
 • Njima vršimo korekciju oblika zuba, dijastema, brojne estetske nedostatke na zubima, a maksimalno štedimo zubnu supstancu.
 
 • Kompozitne fasete
 
 • Indikacije za kompozitne fasete su dosta ograničene.
 • Da bi kompozitne fasete zadovoljile najviše estetske kriterijume, potrebno je da se uradi retencija na prednjem delu zuba i tek na taj način se može dobiti dobra forma i estetika.
 • Izradom retencije na prednjoj površini zuba dolazi do trajnog oštećenja gleđi i taj zub ne može više da se vrati u prvobitnu formu i izgled.
 • Jednom kompozitna faseta, uvek kompozitna faseta ili metal-keramička/cirkonijumska navlaka.
 
        
 
 
 
 • DENTALNI TURIZAM
 
 • U okviru centra se nalaze apartmani za dentalni turizam. Apartmanski smeštaj za sve naše pacijente dok traje tretman je besplatan. 
 • Prevoz od i do aerodroma je obezbeđen.
 
 • Implant Centar Stojanović se nalazi u Beogradu, u ulici Gaudijeva 4.
 • Od ordinacije do svih značajnih turističkih mesta može se stići za najviše 20 minuta.
 • Za vreme boravka možete uživati u šetnjama i obilascima grada.
 
        
 
 • Nakon procene stanja viličnih kosti i preostalih zuba dajemo predlog za rešavanje problema.
 • Informašemo Vas o postupku, vremenu i ceni lečenja.
 • Nakon Vaše odluke, dogovaramo datum i vreme dolaska u naš centar za implantologiju.
 
        
 
 
 
 • RADNO VREME
  radnim danima i subotom 10 - 18č
 
        
 
 
 
Gaudijeva 4 - Beograd - Zemun
011 3165145; 011 2646958; 011 3166173;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Zemun Gaudijeva 4
  +381 11 3165145; +381 11 2646958; +381 11 3166173; +381 65 2646958;

Poruku prima: Implant centar Stojanović

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2020 :: Powered by PORTALSRBIJA