DAL OSEČINA

Dal osečina

 
 
dal.dragan@gmail.com
 
 • PLASTIČNE KACE
 • VERTIKALNI PLASTIČNI REZERVOARI
 • VERTIKALNI UKOPNI REZERVOARI
 • HORIZONTALNI PLASTIČNI REZERVOARI
 • PLjOSNATI ELIPSASTI REZERVOARI
 • SEPTIČKE JAME
 • SEPARATORI ULjA
 • SEPARATORI MASTI
 • PRAVOUGAONE KADE
 • CEVI ZA VENTILACIJU
 • CEVI ZA KANALIZACIJU
 • ŠAHTE ZA KANALIZACIJU
 • ŠAHTE ZA KANALIZACIJU POD PRITISKOM
 • ŠAHTE ZA VODOMERE
 • PLASTIČNIPONTONI
 • PVC OGRADE
 • CEVI ZA PLASTENIKE
 • LAJSNE ZA KALENDARE
 • PVC PROFILI RAZNI
 
 
 
 
 • Preduzeće "DAL" d.o.o je osnovano 1992 g.
 • Proizvodnjom plastičnih proizvoda ekstruzijom bavi se od 1998 g.
 • U našem proizvodnom programu nalazi se širok spektar visoko kvalitetnih proizvoda od polietilena (HDPE), polipropilena (PP) i PVC-a.
 • Stručan kadar i upotreba visoko kvalitetnih materijala su garancija kvalitetnih proizvoda koji su apsolutno prihvatljivi sa stanovišta ekologije tj. zaštite životne sredine.
 
 
 • Sa trenutno 22 stalno zaposlena radnika, kontinuiranom proizvodnjom i sopstvenim prevozom preduzeće "DAL" predstavlja jednog od najozbiljnijih proizvodjača u ovoj oblasti.
 
 • Široka i razgranata prodajna mreža naših saradnika vam omogućava da u skoro svim delovima Srbije, Crne Gore i zemalja regiona možete pronaći naše proizvode i uveriti se u njihov kvalitet.
 
     
 
 • Od 01. Marta 2014. godine preduzeće DAL d.o.o. je uvelo i primenjuje sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, a sertifikacija je izvršena od strane predstavnika renomiranog sertifikacionog tela TÜV SÜD Management Service GmbH (TÜV SÜD Management Service GmbH • Zerttifizierungsstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München).
 
 
 
 • ŠAHTE ZA KANALIZACIJU (PEHD)
 
 • U poslednje vreme, umesto betonskih kanalizacionih šahti se sve češće koriste plastične kanalizacione šahte od PEHD.
 • Razlog tome je taj što su plastične šahte apsolutno vodonepropusne i neporozne, znatno su lakše, lakše se postavljaju i,što je najvažnije, moguće je obezbediti zaptivanje između šahti i kanalizacionih cevi, bilo da su cevi od PEHD-a ili PVC-a.
 • Osim toga, šahte od plastike imaju dovoljnu elastičnost tako da izvesna pomeranja tla neće prouzrokovati pucanje šahte izrađene od plastike.
 
 
 • ŠAHTE ZA KANALIZACIJU POD PRITISKOM (PEHD)
 
 • Upotreba kanalizacije pod pritiskom
  - Seoska naselja
  - Manja gradska naselja (ili prigradska naselja)
  - Peskovita područja
  - Stenoviti predeli
  - Mesta sa visokim nivoom podzemne vode
  - Ravni tereni

 
 • Prednosti u odnosu na konvencionalnu metodu gravitacije
  - Manji prečnici cevi
  - Manja dubina ukopavanja
  - Lakša manipulacija cevima i njihova ugradnja
  - Nema uticaja podzemnih voda
  - Prati prirodan pad terena
  -Jeftinija od 30 - 50% u odnosu na konvencionalnu
 
 • ŠAHTE ZA VODOMERE (PEHD)
 
 • Vodomerne šahte DAL d.o.o. proizvodi u dva osnovna tipa i to:
  - Vodomerna šahta bez ugrađene izolacije.
  - Termoizolovana vodomerna šahta - sa izolacijom od stiropora koji sprečava smrzavanje, tako da ovakva šahta za vodomer i obezbeđuje njegovo normalno funkcionisanje i na ekstremno niskim temperaturama.

 
 
 
 
 • SEPTIČKE JAME
 
 • Plastične septičke jame su horizontalni ukopavajući rezervoari (plastični septički tankovi) od PEHD koji su prilagođeni ovoj nameni.
 • Priključci koji se ugrađuju na naše plastične septičke jame su tako urađeni da se na njih može priključiti kućna kanalizacija, a mogu se koristiti kao:
  septičke jame za domaćinstva
  - septičke jame za restorane
  - septičke jame za kuće i vikendice
  - septičke jame za odmarališta, hotele, motele i druge objekte
 
 • U zavisnosti od potreba i zahteva kupaca mogu se izrađivati u sledećim konstruktivnim varijantama:
  - jednokomorne septičke jame, sa prelivom ili bez preliva
  - dvokomorne septičke jame, sa prelivom ili bez preliva
  - trokomorne septičke jame, sa prelivom ili bez preliva

 
 
 
 
 • PLASTIČNE KACE
 
 • DAL d.o.o. proizvodi otvorene rezervoare od plastike, tzv. plastične kace, i to od polietilena visoke gustine (PEHD), koji je ekološki neosporno privatljiv i ima izuzetne mehaničke karakteristike a pre svega visoku otpornost na lom.
 • Naše plastične kace su otporne na sunčevo zračenje, ne odaju miris, niti primaju miris materija koje se u njima nalaze, pa se ove kace od plastike mogu koristiti za:
  - skladištenje životnih - prehrambenih namirnica
  - skladištenje pijaće vode
  - skladištenje žitarica
  - skladištenje raznih vrsta hemikalija
 
 • Pored postojanosti na atmosferske uticaje, jer bez problema mogu neprekidno biti napolju, velika prednost u odnosu na drvene kace je mala masa, time i laka manipulacija, kao i lako pranje, čišćenje i održavanje.
 • Životni vek trajanja kaca izrađenih od HDPE je 100 godina, a materijal se, ukoliko ima potrebe, može stoprocentno reciklirati što je još jedan poen u prilog ekološkom karakteru ovih kaca.
 
     
 
 
 
 • VERTIKALNI PLASTIČNI REZERVOARI
 
 • Vertikalni plastični rezervoari za vodu, naftu i hemikalije, sastava: polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) se proizvode tehnologijom spiralnog motanja a dodatna tehnologija u izradi je ekstruziono zavarivanje plastike.
 • Obadva materijala su ekološki neosporno privatljivi i ima izuzetne mehaničke karakteristike a pre svega visoku otpornost na lom.
 
 • Ne odaju miris, niti primaju miris materija koje se u njima nalaze, pa se mogu koristiti za:
  skladištenje hemikalija, i to veoma širokog spektra
  - skladištenje vode za piće
  - skladištenje alkoholnih i bezalkoholnih pića
  - skladištenje tehničke vode
  - skladištenje životnih namirnica
  - skladištenje deterdženata
  - postrojenja za preradu pitke vode
  - postrojenja za preradu otpadnih voda

 
 
 
 
 • VERTIKALNI UKOPNI REZERVOARI
 
 • Plastični vertikalni ukopavajući rezervoari su po konstrukciji veoma slični kao odgovarajući plastični vertikalni nadzemni rezervoari.
 • Od običnih vertikalnih nadzemnih rezervoara se razlikuju po tome što su nijhova tela – cilindri dodatno ojačani, tj. izvedeni sa spoljašnjim orebrenjem.
 
 
 
 
 • HORIZONTALNI PLASTIČNI REZERVOARI
 
 • Horizontalni plastični rezervoari za vodu, naftu i hemikalije, sastava: polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) se proizvode tehnologijom spiralnog motanja a dodatna tehnologija u njihovoj izradi je ekstruziono zavarivanje plastike.
 • Na otvorenom prostoru preporučuje se upotreba PEHD rezervoara, jer je ovaj materijal stabilizovan na UV zračenje. 
 
 • Ne odaju miris, niti primaju miris materija koje se u njima nalaze, pa se mogu koristiti za:
  skladištenje pitke vode
  - skladištenje nafte
  - skladištenje lož ulja
  - skladištenje dizel goriva
  - skladištenje hemikalija
  - postrojenja za preradu pitke vode
  - postrojenja za preradu otpadnih voda
 
     
 
 
 
 • PLjOSNATI – „ELIPSASTI“ REZERVOARI
 
 • Plastični pljosnati rezervoari, popularno elipsasti rezervoari, su u stvari vertikalni plastični rezervoari čija je osnova relativno uzana i dugačka – oblika nalik elipsi.
 • Ovi rezervoari su pre svega namenjeni za postavljanje u skučene prostore i prostore sa nedovoljno mesta (garaže, podrume, ostave,...) kao i za postavljanje u prostorije u koje se ulazi kroz jedna ili više ulaznih vrata.
 • Takođe su ovi rezervoari pogodni da se koriste kao rezervoari za stambene kontejnere i rezervoari za kamp-kućice.
 
     
 
 
 
 • SEPARATORI ULjA
 
 • Separatori mineralnih ulja - uljni separatori, tj. separatori ulja i naftnih derivata, su deo proizvodnog programa DAL d.o.o. i služe za odvajanje i prikupljanje ulja i masnoća koje sadrži otpadna voda iz automehaničarskih radnji, benzinskih pumpi, autoperionica, zatim slivne vode sa parkinga i saobraćajnica i drugih mesta gde je prisutno zagađenje otpadnih voda uljima i masnoćama.
 • Separatori ulja putem odvajanja ulja i masnoća sprečavaju lepljenje istih na zidove kanalizacionih cevi i začepljenje odvoda, a na taj način sprečavaju i zagađivanje okoline otpadnim uljima.
 
 
 
 
 • SEPARATORI MASTI
 
 • Separatori masti ili mastolovi tj. kuhinjski separatori masti, su uređaji koji služe za odvajanje masnoća životinjskog i biljnog porekla, iz otpadnih voda iz kuhinja, menzi, restorana, mlekara, klanica i pogona za preradu mesa i ribe,... tj. svuda tamo gde se prerađuje odnosno priprema hrana sa masnoćama i peru sudovi.
 • Separatori masti putem odvajanja masnoća životinjskog i biljnog porekla sprečavaju lepljenje istih na zidove kanalizacionih cevi i začepljenje odvoda, a na taj način sprečavaju i zagađivanje okoline.
 
     
 
 
 
 • PRAVOUGAONE KADE
 
 • Pravougaone kade proizvode se od spiralno motanih i ekstrtrudiranih ili presovanih (ravnih) ploča.
 • Kade mogu biti različitih dimenzija prema želji kupca.
 • Plastične pravougaone kade DAL d.o.o. su našle upotrebu u hemijskoj industriji – kade za hemikalije i razne kiseline, kao i za galvanizaciju i plastifikaciju metala (limova, cevi, šipki, profila,...).
 • Prilagodljivost dimenzija kade specifičnim dimenzijama metalnih delova koji se u nju potapaju, garantuje maksimalno iskorišćenje prostora i minimalno rasipanje tečnosti.
 
     
 
 
 
 • VENTILACIONE CEVI – CEVI ZA VENTIALCIJU
 
 • Preduzeće DAL d.o.o. proizvodi ventilacione cevi - cevi za ventilaciju, tj. plastične cevi za ventilacione sisteme, i to punog zida i profilisane.
 • Cevi se izrađuju od PEHD-a i PP-a tako da se mogu koristiti za odvođenje agresivnih gasova i isparenja.
 
 • Plastične ventilacione cevi DAL d.o.o. mogu biti cilindričnog ili pravougaonog oblika, i mogu se koristiti bilo za odvođenje gasova i isparenja iz industrijskih objekata i postrojenja, bilo kao plastične krovne ventilacione cevi – plastični ventilacioni odžaci ili čunkovi, za odvođenje isparenja u farmama (ventilacione cevi za svinjske odnosno goveđe farme i tovilišta).
 
     
 
 
 
 • CEVI ZA KANALIZACIJU
 
 • Preduzeće DAL d.o.o. proizvodi kanalizacione cevi profilisanog zida sledećih prečnika:
  - Ø 400 mm
  - Ø 500 mm
  - Ø 600 mm

 
 • Cevi su u dužinama od 3 metra, a mogu se spajati zavarivanjem ili pomoću gumene zaptivke čime se takođe obezbeđje dihtovanje u spoju.
 • Izrađuju se u klasama krutosti SN 1, SN 2 i SN 4 i posedujemo Uverenje o kvalitetu.
 
 
 
 
 • PLASTIČNI PONTONI
 
 • Pontoni od plastike, kao plutajući elementi, se najčešće koriste kao pontoni za splavove, marine, katamarane, plovne objekte i za ostale slične primene.
 • Plastični pontoni su izuzetno laki, otporni i dugotrajni.
 
     
 
 
 
 • PVC OGRADE – PVC TARABICE
 
 • Plastične PVC perdice – PVC tarabice, se izrađuju od materijala postojanog na UV zračenje, što im garantuje dug vek.
 • Plastična ograda ne zahteva posebno održavanje (farbanje) tokom radnog veka.
 • DAL d.o.o. plastične tarabice – plastična porta pogodna je da se koristi kako kao plastična ograda za dvorišta, tako i kao plastična ograda za terase.
 
 
 
 
 • CEVI ZA PLASTENIKE
 
 • Plastenici su pogodni za uzgoj povrća, cveća i rasada tokom cele godine.
 • Moguće je ostvariti dve do tri berbe godišnje, kao i podešavanje vremena berbe.
 • Cevi za plastenike izrađuju se od tvrdog PVC-a, dobrih mehaničkih karakteristika, ojačane su sa šest rebara i postojane su na UV zračenje.
 
 
 
 
 • LAJSNE ZA KALENDARE
 
 • Ekstruzijom PVC-a preduzeće DAL d.o.o. proizvodi i lajsne za kalendare.
 
 
 
 
 • PVC PROFILI RAZNI
 
 • Ekstruzijom PVC-a preduzeće DAL d.o.o. proizvodi najrazličitije profile namenjene za različite potrebe.
 
 
 
 
     
 
 
 
Pere Jovanovića 29 - Osečina -
014 3451864; 063 8343314; 063 443242;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Osečina Pere Jovanovića 29
  +381 14 3451864; +381 63 8343314; +381 63 443242;
  Lokacija
 2. Beograd Zvezdara Bulevar kralja Aleksandra 481
  +381 63 443242;
  Lokacija
 3. Beograd Avala, Jajinci Ibarska magistrala
  +381 63 446494;

Poruku prima: Dal osečina

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2020 :: Powered by PORTALSRBIJA