CDEI - CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU I IMPLANTOLOGIJU

CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju

O NAMA

CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - O NAMA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - O NAMA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - O NAMA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - O NAMA - 1
CDEI je mesto gde se tim stalno usavršava kroz kontinuiranu edukciju na globalno priznatim
institucijama. Zadovoljstvo nam je što naš rad i filozofiju našeg Centra možemo da kroz predavanja prenesemo
kolegama širom sveta.U CDEI se kroz kurseve i radionice stomatolozi iz zemlje i regiona edukuju u različitim oblastima
estetske stomatologije i implantologije.

Naše iskustvo je da uz uzajamnu, iskrenu i pre svega prijateljsku komunikaciju možemo unaprediti zdravlje Vaših
zuba, a time i kvalitet Vašeg života. Biće nam čast da o osmehu Vas i Vaših najmilijih brinemo baš mi.

Naš tim:
- dr Igor Ristić
- dr Vesna Mirić
- dr Snežana Banković
-dr Jelena Žikić
- dr Miloš LJubičić
- dr Dušan Živanović
- ss Tamara Veličković
- ss Danijela Stević
- ss Jović Aleksandra
- dr Nikola Vasilić

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - ESTETSKA STOMATOLOGIJA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - ESTETSKA STOMATOLOGIJA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - ESTETSKA STOMATOLOGIJA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - ESTETSKA STOMATOLOGIJA - 1
KERAMIČKE FASETE
Keramičnke fasete nazivaju se još i keramički viniri. Fasete, odnosno viniri su prvo sredstvo za trajnu promenu izgleda
osmeha jer se postavljaju direktno na zub menjajući mu oblik i boju. Keramičke fasete se mogu visoko precizno
izraditi tako da nadoknade samo jedan deo zuba (npr. polomljen ugao) ili danetipičnu formu nekog zuba vizuelno
prevedu u tipičnu. Uvek izuzetno izgledaju!

BEZMETALNA KERAMIKA
Prozirnost i translucencija bezmetalne keramike omogućava emitovanje prirodne boje supstance zuba i omogućava da
svetlost kroz keramiku prolazi kao kroz prirodni zub. Protetska nadoknada izrađena od takve vrste materijala
dobija optička svojstva slična prirodnom zubu.Materijali koji se u tu svrhu upotrebljavaju mogu se podeliti prema načinu
izrade i prema indikacijama.

IMPLANTATI U ESTETSKOJ ZONI
Ugradnji implantata koja sama po sebi kratko traje,predhodi detaljno planiranje pozicije budućeg implanta pomoću
CBCT snimka, analize dizajna implantata koji će se za dati slučaj koristiti, protetske konekcije, kao i načina privremene
rehabilitacije i planirane definitivne nadoknade na implantatu. Posle pravilno ugrađenog implanta, predstoji faza
pedantne manipulacije mekim tkivima, desnima, ne bi li na kraju procesa krunica na implantu i desni oko nje izgledali
bas kao prirodan zub.

PRODUŽENJE KLINIČKIH KRUNA
Mikrohirurškaintervencija produženja kliničkih kruna izvodi se na više načina u zavisnosti od estetskih i funkionalnih
zahteva. Njen cilj je da oslobodi vidljivi beli deo zuba i da kroz dužinu i pravilnu proporciju zuba osmehu da nepohodan
i željen balans.

KOMPOZITNI ISPUNI
Kompozitni ispuni se koriste i za prednje i za bočne zube. Zabluda je da kompozitne plombe nisu dovoljno čvrste za
bočne zube. Veza koju kompozit ostvaruje sa zubom i slojevi kompozita međusobno dodatno ojačavaju zub i
sprečavaju lomljenje ukoliko je plomba odgovarajuće veličine.

BELJENJE ZUBA
Izbeljivanje zuba je procedura u kojoj se uklanjaju razne diskoloracije sa površine zuba, a sama boja zuba postaje
belja.

IMPLANTOLOGIJA

CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - IMPLANTOLOGIJA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - IMPLANTOLOGIJA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - IMPLANTOLOGIJA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - IMPLANTOLOGIJA - 1
Zubni implant je najčešće specijalno dizajniran cilindrični šraf sačinjen od titana, koji nadoknađuje nedostajući prirodni
koren zuba. Implantati sačinjeni od cirkonijumoksida se takođe nekada koriste.

NOBEL PROCEDURA
U CDEI preporučujemo izradu ovakvih nadoknada kod pacijenata sa visokim estetskim zahtevima kod rekonstrukcija
na implantima u frontalnom segmentu, kao i pacijentima kod kojih će rehabilitacija cele vilice (ili njenog većeg dela)
biti obezbeđena povezivanjem nekoliko ili svih implanata. Time dobijamo mogućnost da se cela protetska
konstrukcija, uz vrhusku preciznost i pasivno naleganje, pričvrsti šrafljenjem, što je dokazano kao višestruko
pogodnije od cementiranja protetske nadoknade na implantima.

ALL - ON - 4
All-on-4 u doslovnom prevodu je „Sve na 4” i predstavlja koncept gde se pomoću 4 implanta, postavljena prema
određenom pravilu, rekonstruiše ceo zubni luk u gornjoj i/ili donjoj vilici. Posle decenijskog iskustva sa takvom
vrstom nadoknade možemo slobodno reći da ona predstavlja rešenje koje pacijentu uz minimalani broj dolazaka
stomatologu i sa samo jednom hirurškom intervencijom, pruža doživotnu socijalnu sigurnost i mogućnost
funkcije i žvakanja bilo koje vrste hrane, kada god i gde god to poželi.

PARODONTOLOGIJA I ORALNA HIRURGIJA

CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - PARODONTOLOGIJA I ORALNA HIRURGIJA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - PARODONTOLOGIJA I ORALNA HIRURGIJA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - PARODONTOLOGIJA I ORALNA HIRURGIJA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - PARODONTOLOGIJA I ORALNA HIRURGIJA - 1
KONZERVATIVNO I HIRURŠKO LEČENJE PARADONTOPATIJE I SANIRANJE KOŠTANIH DŽEPOVA
Ugradnja zamenika kosti i upotreba resorptivnih membrana danas predstavljaju savremeni pristup u terapiji
koštanih defekata. Njima u značajnoj meri moguće je nadoknaditi izgubljeno koštano tkivo. Na taj način produžava se
vek zuba i suzbija dalji razvoj parodontopatije.

PRODUŽENJE KLINIČKIH KRUNA
Pravilane proporcije širine i dužine zuba za idealnu liniju osmeha podjednakosu važne kao i harmoničan odnos vidljive
bele boje zubne supstance iružičaste mekotkivne boje. Nekada taj odnos može biti narušen, tako da
jedan, više ili svi zubi mogu izgledati kratki a osmeh „pun desni”!

ORALNA HIRURGIJA
Savremena stomatologija odgovarajućim hiruškim postupcima i primenom lokalne anestezije, omogućava bezbolne
oralno-hiruške intervencije sa minimalnom traumom okolnih tkiva i retkim postoperativnim komplikacijama.

HIRURŠKO VAĐENJE UMNJAKA
Savremena stomatologija odgovarajućim hiruškim postupcima i primenom lokalne anestezije, omogućava bezbolne
oralno-hiruške intervencije sa minimalnom traumom okolnih tkiva i retkim postoperativnim komplikacijama.

CAD/CAM sistemi su u stomatologiji zauzeli važno mesto u izradi visoko preciznih bezmetalnih
keramičkih krunica, ali i drugih keramičkih nadoknada kao što su inlej, onlej, overlej, endokrune, mostovi, viniri, kao i
krune naimplantu. Takođe, CAD/CAM tehnologija se koristi i u izradi odgovarajućih ortodontskih aparata i hirurških
vođica u implantologiji.

ZUBNA PROTETIKA

CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - ZUBNA PROTETIKA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - ZUBNA PROTETIKA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - ZUBNA PROTETIKA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - ZUBNA PROTETIKA - 1
KERAMIČKE FASETE
Keramičke fasete mogu biti tanke i do 0.3 mm i cementiraju se na spoljnu površinu minimalno brušenog ili uopšte
nebrušenog zuba.Mana je da se ne mogu uvek postaviti. Najčešći limitirajući faktori su značajno destruisani zubi ili
pacijenti sa određenim lošim navikama, škrgutanje zubima ili kod zuba koji već imaju neku drugu nadoknadu.

BEZMETALNE I METALOKERAMIČKE KRUNICE
Stomatolog na osnovu kliničkog pregleda, analize rentgen snimaka i uz pomoć drugih dijagnostičkih procedura
određuje kakva vrsta keramičke nadoknade je indikovana za dati slučaj, kao i da li zub na kome se postavlja kruna
trebaojačati ili eventualno prethodno uraditi retretman neadekvatno lečenog zuba. Izrada krunice zahteva prethodnu
preparaciju zuba. Nakon preparacije, određuje se boja zuba, odnosno boja buduće krunice i izrađuje privremena
krunica koja će zaštiti zub do momenta dobijanja definitivne krune. Sama izrada krunice obavlja se u laboratoriji od
strane zubnog tehničara. Nakon probe u ustima, ukoliko krunica zadovolji zadate funkcionalne i estetske kriterijume,
stomatolog pristupa trajnom fiksiranju krunice.

KOMPOZITNE FASETE
Njihova prednost je da se mogu izraditi u jednoj poseti, lako se repariraju i cenovno su povoljnije. Mana kompozitnih
vinira je da, iako na kraju tretmana izgledaju dobro, vremenom postaju prebojene pigmentima iz hrane i tečnosti i
zahtevaju česta periodična poliranja. Bez posledica po potporni aparat zuba mogu se precizno postaviti samo na
zubima sa dijastemama i slobodnim prostorom. Ispravljanje teskoba u zubnom nizu kompozitnim fasetama bez
brušenja najčesće vodi ka hroničnoj inflamaciji mekih tkiva i parordontološkim problemima. U tim slučajevima
indikovano je uraditi keramičke vinire sa minimalnim preparacijama ili ortodontski tretman.

LEČENJE KANALA KORENA

CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - LEČENJE KANALA KORENA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - LEČENJE KANALA KORENA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - LEČENJE KANALA KORENA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - LEČENJE KANALA KORENA - 1
Endodoncija je nauka koja se bavi lečenjem kanalnog sistema korena zuba. Endodontski tretman, poznat kao lečenje
zuba.

Upotrebom efikasnih instrumenata i medikamenata, savremenih doktrina u lečenju korena zuba, optičkih uređaja uz koje
je olakšan pristup,preglednost i tretiranje teško dostupnih mesta, danas je moguće adekvatno zbrinjavanje kompleksnog
sistema kanala korena zuba.Endodontski tretman ("lečenje zuba") primenjuje se u slučaju infekcije kanala korena, kao i
kod zuba koji su pretrpeli traumu ili prelom. Ovim postupkom uklanja se infekcija iz kanala korena i sprečava njeno širenje
u okolna tkiva, čime se postiže dugoročno očuvanje zuba, a mogućnost
njegove ekstrakcije (vađenje zuba) svodi na minimum.

Pacijent se najčešće javlja sa problemom upornog bola koji ga često budi iz sna, što dovodi do nervoze i iznurenosti, kao
i zabrinutosti da ćezub biti izvađen. Ono čime se bavi endodoncija je upravo spašavanje takvih zuba. Primarno treba
prekinuti bol i omogućiti pacijentu prijatan dalji tretman.

ORTODONCIJA

CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - ORTODONCIJA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - ORTODONCIJA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - ORTODONCIJA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - ORTODONCIJA - 1
FIKSNI APARATI (FIKSNE PROTEZE)
Fiksnim ortodontskim aparatima postiže se pravilan međusobni odnos vilica, uspostavlja se optimalan oblik zubnih
nizova, kao i idealan raspored i položaj zuba u njima.

POKRETNI PLOČASTI APARATI
Pokretni aparati, poznati kao "dečije proteze”, koriste se u terapiji nepravilnosti zuba i vilica dece, u periodu od
momenta nicanja prvog stalnog zuba do kompletiranja stalne denticije (nicanja svih stalnih zuba).

FUNKCIONALNI APARATI
Funkcionali aparati prenoseći snagu mišića jezika, usana i obraza na zube i vilice dovode do korekcije nepravilnosti
zagrižaja. Primenu nalaze kod pacijenata kod kojih je potrebno dodatno stimulisati rast vilice.

TESKOBA: KAKO REŠITI NEDOSTATAK PROSTORA U ZUBNOM NIZU
Teskoba ("preklopljeni zubi", "iskrivljeni zubi") je ortodontska nepravilnost kod koje ne postoji dovoljno prostora za
smeštaj svih zuba u vilici. To za posledicu ima rotacije, naginjanja i rast zuba potpuno van zubnog niza. Uzroci ove
ortodontske anomalije su brojni. Može biti nasledna (nesklad u širinama zuba i vilica) ili stečena (kao posledica ranog
gubitka mlečnih zuba).

MEZIODENS
Meziodens je naziv za prekobrojni centralni sekutić (jedinicu) u gornjoj vilici. U najvećem broju slučajeva ovaj zub
nikada ne izraste. Na magućnost njegovog postojanja ukazuje prisustvo razmaka između krunica gornjih jedinica koje
su nagnute jedna ka drugoj (prisustvo konvergentne dijasteme). Sigurna dijagnoza postavlja se tek nakon analize
rendgen snimka i u zavisnosti od lokalizacije prekobrojnog zuba pristupa se planiranju terapije.

PROGENIJA
Progenija ("isturena" donja vilica) je ortodontska nepravilnost kod koje donja vilica dominira u odnosu na gornju. Ova
vrsta ortodontske nepravilnosti je nasledna. Ono što pacijentima najčešće zasmeta je nesklad u profilu lica i osmehu
(zbog prenaglašenosti donje vilice donji sekutići se nalaze ispred

IMPAKTIRANI PREDNJI ZUBI
Danas je veoma česta pojava prisustvo zaostalih mlečnih zuba kod odraslih pacijenata. Mlečni zubi su sitniji i drugačije
boje i oblika od stalnih zuba te narušavaju estetiku osmeha. Zaostali mlečni zubi mogu se javiti kao posledica
impakcije (zadržavanja) stalnog zuba u kosti.

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA - 1
Redovne kontrole su od izuzetnog značaja. Prevencija i rana djagnostika karijesa, kao i rano otkrivanje eventualne
nepravilnosti zuba i zagrižajadaće najbolje rezultate.

Svako dete proći će obuku o pravilnom održavanju oralne higijene, kao i o tome koliko puta i na koji način bi trebalo prati
zube.

Dobićete sve informacije i savete vezane za zdravlje zuba Vašeg deteta: kako ishrana utiče na zdravlje zuba, kada da
očekujete njihovu smenu,koje je idealno vreme za sprovođnje ordinacijskih preventivnih mera (fluorizacija zuba, zalivanje
fisura), da li je i kada potrebno sprovesti ortodontski tretman...

Dugogodišnje iskustvo stručnog tima CDEI u radu sa decom omogućiće da se osećate sigurno dok je Vaš mališan u
stomatološkoj stolici.

DENTALNI TURIZAM

CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - DENTALNI TURIZAM - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - DENTALNI TURIZAM - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - DENTALNI TURIZAM - 1
CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju - DENTALNI TURIZAM - 1
- Rezervacija hotela, apartmana ili vile u centru grada.
- Transferi od aerodroma do apartmana za bilo koji broj osoba, kao i mogućnost organizovanja prevoza tokom čitavog
boravka.
- Prevodioci, licencirani turistički vodiči, obezbeđenje, lični vozači, dadilje, animatori
- Rezervacija turističkih obilazaka najlepših lokaliteta, Titova tura, Beograd sa reka – krstarenje, podzemni Beograd,
muzeji i dr.
- Rezervacije restorana, barova, klubova
- Relokacije – organizacija vikend tura u Srbiji: etno sela, salaši u Vojvodini, Mokra gora, Zlatibor...
- Lični concierge non–stop na usluzi za bilo koji savet ili sugestiju
Cvijićeva 38 - Beograd - Palilula
011 2759289; 060 3368478;
LOKACIJE
    Lokacija
  1. Beograd Palilula Cvijićeva 38
    +381 11 2759289; +381 60 3368478;
Pitaj CDEI

Poruku prima: CDEI - Centar za Dentalnu estetiku i Implantologiju

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2019 :: Powered by PORTALSRBIJA