ADVOKATSKA KANCELARIJA VUKOSAVLJEVIĆ

Advokatska kancelarija vukosavljević

 
 
slavisav@eunet.rs
office@advokatvukosavljevic.co.rs
 
    
 
 • Međunarodno i domaće privredno pravo:
  - Privatizacija i odnosi sa Agencijom za privatizaciju
  - Međunarodna arbitraža
  - Međunarodni ugovori
  - Spoljnotrgovinski poslovi
  - Stečajni postupak i odnosi sa Agencijom za privatizaciju – Centrom za sprovođenje stečajnih postupaka
  - Javno – privatno partnerstvo (JPP)
  - Statusne promene i odnosi sa Agencijom za privredne registre (APR)
  - Zastupanje u parničnom i izvršnom postupku
  - Zaštita poslovnih interesa klijenta
  - Zaštita nepokretne imovine klijenta
  - Upravljanje akcijskim kapitalom, priprema i vođenje skupština akcionara i promene kod Centralnog  
    registra hartija od vrednosti (CRHoV)
  - Korporativno udruživanje
  - Bankarski poslovi
  - Naplata potraživanja u izvršnom postupku
 
 • Obligaciono pravo:
  - Naknada materijalne i nematerijalne štete
  - Naplata potraživanja u redovnom sudskom postupku
  - Zaštita imovine,Zastupanje u parničnom i izvršnom postupku
  - Naknada štete iz oblasti osiguranja
  - Naplata stare štednje
 
 • Stvarno pravo:
  - Pravna zaštita učesnika u prometu nepokretnosti
  - Ugovori o prometu nepokretnosti
  - Uknjižba prava svojine na nepokretnosti
  - Obezbeđenje potraživanja zasnivanjem založnog prava na nepokretnosti
  - Predaja nepokretnosti u izvršnom postupku
  - Zaštita svojinskih prava
 
 • Nasledno pravo:
  - Ostavinski postupak
  - Ugovor o doživotnom izdržavanju
  - Ugovor o raspodeli imovine za života
  - Zaštita naslednih prava
 
 • Radno pravo:
  - Zaštita prava zaposlenog iz radnog odnosa
  - Zaštita poslodavca u oblasti radnih odnosa
  - Naknada štete iz radnog odnosa
 
 • Upravno pravo i upravni postupak - građanska stanja:
  - Upisi i brisanja iz matičnih knjiga
  - Statusna prava
  - Prava iz oblasti penzijskog osiguranja
  - Pravni poslovi u oblasti građevinarstva i urbanizma
 
 • Krivično pravo i krivični postupak:
  - Krivična dela predviđena Krivičnim zakonikom Republike Srbije
  - Primena Zakona o krivičnom postuku
  - Međunarodno krivično pravo
 
 • Porodično pravo:
  - Pravna zaštita iz oblasti bračnih, roditeljskih, starateljskih i i movinskih odnosa u porodici
 
 
 
Milentija Popovića 27/6 - Beograd - Novi Beograd
011 2147976; 011 3111202; 063 236808;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Novi Beograd Milentija Popovića 27/6
  +381 11 2147976; +381 11 3111202; +381 63 236808;
Povezane kategorije:

Poruku prima: Advokatska kancelarija vukosavljević

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2020 :: Powered by PORTALSRBIJA