Zubotehničke laboratorije

Zemun 11080Josipa Kulundžića 40
tel
011-316-08-24; 011-316-05-24
Beograd 11010Admirala Vukovića 26
tel
011-397-26-79
Beograd 11000Dr Ivana Ribara 115b
tel
011-718-28-00
Novi Sad 21000Jovana Hranilovića 45
tel
021-443-999
Niš 18000Dragiše Cvetkovića 25
tel
018-539-509
Novi Sad 21000Pap Pavla 34a
tel
021-529-665