Beograd 11118Alekse Nenadovića 8
tel
011-344-80-56; 011-344-80-57; 011-344-37-94; 065-323-23-73
 
 
info@euromedic.rs
klinika@euromedic.rs
 
Radiologija u Beogradu radiologija beograd radiologija
Rendgen u Beogradu rendgen beograd rendgen
  • RADIOLOGIJA
  • INTERNA MEDICINA
  • NEUROPSIHIJATRIJA
  • KARDIOLOGIJA
  • ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
 Poliklinike u Beogradu poliklinike beograd poliklinike
 
                     
 
  • MAGNETNA REZONANCA
  • MAMOGRAFIJA
     - prevencija karcinoma dojke, obavezan kontrolni pregled žena posle 45. godine
  • OSTEODENZITOMETRIJA
     - prevencija osteoporoze kod žena posle 45. godine
  • ULTRAZVUK SA KOLOR DOPLEROM
 
       
 

SISTEMSKI PREGLEDI ZA ŽENE

  • Kolor dopler krvnih sudova vrata
    prevencija moždanog udara, prisutni faktori rizika za arteriosklerozu
  • Ultrazvuk srca sa kolor doplerom
    prevencija koronarne bolesti, angina pektoris, infart srca, arterioskleroza
    ultrazvucna dijagnostika beograd ultrazvucni pregled ultrazvuk abdomena
  • Ultrazvuk stomaka
    pregled svih unutrašnjih organa
  • Ultrazvuk dojke
    pregled karcinoma dojke
  • Osteodenzitometrija
    merenje gustine kostiju - kod osteoporoze
  • Ultrazvuk štitaste žlezde
    nagla promena telesne dužine, zamaranje, lupanje srca...
  • RTG pluća
    prevencija karcinoma pluća, pušači
  • RTG vratne ili RTG lumbosakralne kičme
    bolovi, trnjenje u rakama ili nogama
  • Kolor dopler krvnih sudova mozga
    prevencija moždanog udara, prisutni faktori rizika za arteriosklerozu 
 
       
 

SISTEMATSKI PREGLEDI ZA MUŠKARCE

  • Kolor dopler krvnih sudova vrata
    prevencija moždanog udara, prisutni faktori rizika za arteriosklerozu
  • Kolor dopler krvnih sudova mozga
    prevencija moždanog udara, prisutni faktori rizika za arteriosklerozu
  • Ultrazvuk srca sa kolor doplerom
    prevencija koronarne bolesti, angina pektoris, infart srca, arterioskleroza
  • Ultrazvuk stomaka sa prostatom
  • RTG pluća
    prevencija karcinoma pluća, pušači
  • RTG vratne ili RTG lumbosakralne kičme
    bolovi, trnjenje u rakama ili nogama
  • Ultrazvuk štitaste žlezde
    nagla promena telesne dužine, zamaranje, lupanje srca...
  • Ultrazvuk testisa
    prevencija bolesti testisa
 
        
 
  • MAGNETNA REZONANCA
     - Magnetna rezonanca
       glave, segmenta kičme, krvnih sudova glave, kr. sudova vrata
       najpreciznija, neinvazivna dijagnostika bez jonizujućeg zračenja
     - Magnetna rezonanca
       stomaka, karlica, grudnog koša, mekih tkiva vrata, kolena i drugih zglobova, kostiju
 Magnetna rezonanca u Beogradu magnetna rezonanca beograd magnetna rezonanca
 
        
 
  • SKENER (KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA)
     - Skener glave
       šlog ili moždani udar, prolazno oduzimanje ruke, noge, fovora, gubitak svesti, dugotrajne  glavobolje, vrtoglavica, 
       zaboravnost...
     - Skener kičmenog stuba (vratni, torakalni ili lumbosakralni segment)
     - Skener sinusa
     - Skener grudnog koša, abdomena, karlice, mekih tkiva
       sumnja na ozbiljne bolesti pluća i grudnog koša (tumori, zapaljenja, ciste, povrede itd.)
 CT Skener u Beogradu ct skener beograd ct skener
 
        
 
  • PTG DIJAGNOSTIKA
     - PTG pregled pluća i srca, segmenata kičme, kuka, karlica
     - PTG pregled kolena, stopala, kostiju, zglobova
 
  • SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
     - Specijalistički pregledi
     - Elektroencefalografija (EEG)
       gubitak svesti, krize svesti, izražena glavobolja, poremećaj sna
     - Elektromioneurografija ruku, nogu, lica (EMNG)
       povrede nerava i mišića, slabosti mišića, trnjenje, bolovi u rukama ili nogama...
     - Elektromioneurografija ruku i nogu (EMNG)
     - Test opterećenja
     - Holter EKG
 
         
 
  • Po preporuci svetske zdravstvene organizacije, svim osobama starijim od 40 godina savetujemo periodični sistematski pregled u cilju ranog otkrivanja i prevencije najčešćih uzroka umiranja u savremenom svetu, a to su bolesti krvnih sudova (osobito srca i mozga) i tumori
 
        
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):