Beograd 11050Dimitrija Tucovića 32
prvi sprat
tel
011-308-86-42; 011-308-86-43; 065-270-39-30
fax
011-308-96-58
 
 
info@jurisicordinacija.rs

Dr Žaklina Jurišić
zaklina@jurisicordinacija.rs

Ass dr sci med. Aleksandar Jurišić
ajurisic@jurisicordinacija.rs
 

Dobrodošli na prezentaciju GINEKOLOŠKE ORDINACIJE JURIŠIĆ

Specijalistička ginekološka ordinacija "Jurišić" osnovana je 2004. godine.
Vlasnik ordinacije je Dr Žaklina Jurišić, specijalista ginekologije i akušerstva.

 • Ordinacija "Jurišić"  pruža kompletne usluge dijagnostike iz oblasti ginekologije, ginekološke onkologije i rane dijagnostike genetskih anomalija ploda.
 
         
 
Ginekološke ordinacije u Beogradu ginekoloske ordinacije beograd
 

Delatnost

 • Ultrazvučna dijagnostika
 • Rana detekcija promena na grliću materice primenom videokolposkopije
 • Papanikolau test
 • Kardiotokografija
 • Dijagnostika genetskih anomalija ploda i pola
 
          
   
 
 
 • 4D ultrazvuk
  Ultrazvučni pregledi obavljaju se na 4D ultrazvučnom aparatu ACCUVIX XQ firme Medison.
  3D ultrazvuk primenjuje se za dijagnostiku u ginekologiji i ginekološkoj onkologiji. Njegova značajna uloga je u otkrivanju anomalija materice, analizi morfologije tumora materice i jajnika. Kolor Doppler 3D ultrazvuk daje informacije o prokrvljenosti organa i tumora genitalnog trakta koje se koriste za procenu potencijalnog maligniteta otkrivenih promena.
  4D ultrazvuk se primenjuje u perinatologiji odnosno za praćenje trudnoće. Primenom 4D ultrazvuka prati se razvoj ploda od ranog perioda implantacije, analiza morfologije u prvom tromesečju, razvijanje ploda u drugom tromesečju kao i razvoj i ponašanje fetusa u trećem tromesečju trudnoće. Zbog visoke rezolucije slike 4D ultrazvuk omogućava otkrivanje i analizu razvojnih anomalija ploda.
 
 • 3D ultrazvuk u ginekologiji
  3D ultrazvuk u ginekologiji se primenjuje za analizu morfologije genitalnih organa. Njegova primena omogućava neinvazivnu dijagnostiku urođenih anomalija materice.
  Za precizno odredjivanje tipa anomalije koristi se posebna tehnika koja se zove 3DXI Multislice gde se struktura genitalnih organa analizira na serijskim presecima od po 0,5 mm, slično kao na skeneru ili magnetnoj rezonanci.
  3D kolor Doppler ultrazvuk se primenjuje i za otkrivanje i ispitivanje tumora na genitalnim organima. Pored analize morfologije, ispituju se i krvni sudovi u samom tumoru i na taj način procenjuje rizik za malignitet.
 
 • 4D ultrazvuk u prvom trimestru
  U prvom tromesečju trudnoće ultrazvukom se utvrđuje lokalizacija trudnoće, srčana radnja embriona, a primenom 3D i 4D ultrazvuka analizira se morfologija embriona, pupčanika i žumančane kesice.
  U ovom periodu trudnoće mogu se otkriti poremećaji u razvoju trbušnog zida ploda.
 
         
 
 • Vratna brazda u 12 nedelji
  U 12. nedelji trudnoće analizira se kompletan razvoj ploda i meri njegova veličina. U okviru pregleda ispituje se morfologija svih vitalnih organa kako u 2D tako i u 4D tehnici. Određuje se frekvencija srčane radnje koja je jedan od parametara u takozvanom genetskom ultrazvučnom pregledu. Takođe se meri i debljina vratnog rasvetljenja (vratne brazde ploda). Kada je vratna brazda zadebljala, ona predstavlja jedan od parametara koji upućuje na moguće genetske anomalije ploda.
  U okviru pregleda ispituje se i lokalizacija posteljice, kao i protok krvi kroz glavne uterusne krvne sudove.
  Nakon ultrazvučnog pregleda pacijent se upućuje da uradi hormonski Double test iz krvi, koji predstavlja deo ispitivanja u proceni rizika za genetske anomalije ploda.
  Po završenom ispitivanju određuje se na osnovu svih ultrazvučnih i hormonskih parametara rizik da genetske anomalije.
 
 • Genetske analize
  U slučaju povećanog rizika kao i u slučaju kada je pacijentkinja starija od 35 godina, radi se genetska analiza kojom se određuje kariotip ploda.
  Genetska analiza i određivanje kariotipa i pola ploda može se uraditi najranije sa 9,5 nedelja trudnoće pa do 19 nedelja trudnoće primenom biopsije horionskih resica odnosno biopsije posteljice.
  U periodu od 16 - 18. nedelje trudnoće genetska analiza može se raditi i iz plodove vode - amnocentezom.
 
 
 
         
 
 • 4D ultrazvuk u drugom trimestru
  Tokom drugog tromesečja  primenom ultrazvuka ispituje se rast i razvoj ploda. U ovom periodu trudnoće otkrivaju se razvojne anomalije ploda odnosno njegovih vitalnih organa.
 
 • Genetska ispitivanja
  U drugom trimestru  do 19. nedelje trudnoće se odredjuju biometrijski parametri i debljina vratne brazde koji ukazuju na potencijalni rizik za genetske anomalije ploda. U sklopu ovog pregleda trudnica se upućuje da uradi i biohemijski Triple test iz krvi na osnovu kog se takođe procenjuje rizik za genetske anomalije.
  Ako trudnica nije radila genetski ultrazvuči pregled sa 12 nedelja trudnoće i Double test, poželjno je da se detaljan ultrazvučni pregled i Triple test urade sa 16-17 nedelja, kako bi se u slučaju povećanog rizika mogle uraditi genetske analize -  biopsija poseteljice ili amniocenteza.
  Fetalna ehokardiografija
  Drugi trimestar trudnoće je i period kada se radi fetalna ehokardiografija da bi se isključile anomalije na srcu fetusa.
 
 • Kolor Doppler ultrazvuk
  Takođe se  tokom ovog perioda ispituje protok krvi kroz najvažnije krvne sudove fetusa da bi se na vreme uočili poremećaji u cirkulaciji ploda. Primenom kolor Doppler ultrazvuka analizira se i protok krvi u krvnim sudovima materice da bi se na vreme otkrili poremećaji koji mogu da ukazuju da će kod trudnice nastupiti povećanje krvnog pritiska.
 
         
 
 
 
 • 4D ultrazvuk u trećem trimestru
  Tokom trećeg tromesečja trudnoće u okviru ultrazvučnog pregleda prati se razvoj i rast fetusa merenjem biometrijskih parametara (obima i prečnika glave, abdomena, dugih kostiju ekstremiteta). Meri se debljina i zrelost posteljice (ukazuje na dijabetes u trudnoći ili prevremeno sterenje posteljice kod pušenja u trudnoći)
 
 • Kolor Doppler ultrazvuk
  Analiziraju se hemodinamski parametri u arterijskim krvnim sudovima fetusa (cirkulacija u glavi, pupčaniku, fetalnoj aorti, bubrezima, srcu) i u venskim krvnim sudovima. Takođe se ispituju i krvni sudovi materice. Izmereni parametri mogu da ukažu na pojavu hipertenzije u trudnoći, kao i na neadekvatno snabdevanje fetusa kiseonikom, i veoma su važni u kontroli trudnoća sa visokim rizikom.
 
 • 4D ultrazvuk
  4D ultrazvukom se u trećem tromesečju trudnoće prati fetalno ponašanje i aktivnost u materici. Analizira se fetalna morfologija i otkrivaju razvojne anomalije koje se mogu javiti u ovom periodu.
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):