Novi Sad 21000Branislava Borote 19
tel
021-493-007; 021-493-008; 063-590-192; 064-232-01-36
 
 
 • DIJAGNOSTIKA
 • TERAPIJA
 • VAKCINACIJA i DEHELMINTIZACIJA
 • HIRURŠKE INTERVENCIJE
 • VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE
 • LABORATORIJSKA i DIJAGNOSTIČKA ISPITIVANjA
 • ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
 • RENDGENSKA DIJAGNOSTIKA
 • STOMATOLOŠKI PREGLEDI i INTERVENCIJE
 • TRIHINOSKOPSKI PREGLED MESA
 • OBELEŽAVANjE MIKROČIPOVIMA
 • KOMPLETNA ANALIZA KRVI
 • FCI - SERTIFIKAT ZA KUKOVE i LAKTOVE
 
     
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):