UPOZORENjE O PRAVIMA i OBAVEZAMA
namenjeno onima koji pokušavaju da kopiraju sajt i/ili da kopiraju brend ime PORTAL SRBIJA
 
 
 
 • Kompanija Web Portal d.o.o. kao vlasnik web portala www.portal-srbija.com polaže sva autorska prava na sadržaj i podatke koji su dostupni na ovoj internet prezentaciji a naročito na:
 

1. SADRŽAJ PREZENTACIJA - tekstovi i fotografije
2. Način na koji je izvršena KATEGORIZACIJA FIRMI
3. IZLISTAVANjE i SPISKOVI FIRMI u okviru kategorija

 
 • Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela internet prezentacije bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
 
 • Član 198. Krivičnog zakonika Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije br. 85/05)
  1.
  Ko pod svojim imenom ili imenom drugog u celini ili delimično objavi, stavi u promet primerke tuđeg autorskog dela ili interpretacije, ili na drugi način javno saopšti tuđe autorsko delo ili interpretaciju, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.
  2. Ko bez dozvole autora izmeni ili preradi tuđe autorsko delo ili izmeni tuđu snimljenu interpretaciju, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
  3. Ko stavlja u promet primerke tuđeg autorskog dela ili interpretacije na način kojim se vređa čast ili ugled autora ili izvođača, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.
 
 • Naziv PORTAL-SRBIJA.COM (reč) i logo PORTAL-SRBIJA.COM
 
 • Svako neovlašćeno korišćenje ovih znakova bez saglasnosti nosioca prava predstavlja povredu prava na žig i podložno je krivičnom gonjenju i građansko pravnoj zaštiti.
 
 • Član 233. Krivičnog zakonika Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije br. 85/05)
  1.
  Ko se u nameri da obmane kupce ili korisnike usluga posluži tuđom firmom, tuđom geografskom oznakom porekla, tuđim žigom ili zaštitnim znakom ili tuđom posebnom oznakom robe ili unese pojedina obeležja ovihoznaka u svoju firmu, svoj žig ili zaštitni znak ili u svoju posebnu oznaku robe, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.
  2. Ko u svrhu prodaje u većoj količini ili vrednosti nabavlja, proizvodi, prerađuje, stavlja u promet, daje u zakup ili skladišti robu iz stava 1. ovog člana ili se bavi pružanjem usluga neovlašeno koristeći tuđe oznake, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.
  3. Ako je učinilac iz stava 2. ovog člana organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika ili je pribavio imovinsku korist koja prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.
  4. Predmeti iz st. 1. do 3. ovog člana oduzeće se.
 
 
Objavljivanjem ovog upozorenja smatraće se da je nosilac autorskih prava blagovremeno upoznao i upozorio sve korisnike internet prezentacije, na postojanje svojih prava intelektualne svojine i moguće posledice kršenja ovih prava od strane korisnika ili trećih lica.