Beograd 11118Bojanska 5
tel
011-785-75-55; 011-304-79-80; 062-288-470
 
 
office@panaceapoliklinika.com  
 
 • POLIKLINIKA
  MAGNETNA REZONANCA
  INTERNA MEDICINA
  NEUROLOGIJA
  GINEKOLOGIJA
  ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
 
 • SNIMANjA MAGNETNOM REZONANCOM SRCA
 
    
 
 
 
 • MAGNETNA REZONANCA
 
 • Pregled se obavlja u specijalnoj MR sali, gde pacijent leži na stolu oko koga se nalazi magnetni kalem.Sistem je poluotvoren, sa tunelom dužine od 160 cm, tako da nema opasnosti od osećaja klaustrofobije, kao kod uređaja prethodnih generacija. Za pregled nije potrebna nikakva posebna priprema, niti davanja lekova (premedikacija). Samo u specijalnim slučajevima vrši se ubrizgavanje kontrastnog sredstva, što propisuje lekar za vreme pregleda. Pregled je apsolutno bezbolan.
 
       
 
 • Dr Vesna Perić rođena 22.02.1956. Medicinski fakultet završila u Beogradu 21.06.1981g. Spesijalistički ispit iz radiologije položila 26.06.1991.g. U stalnom radnom odnosu u centru za magnetnu rezonanciju KCS od novembra 1991.g., gde je u periodu od marta 2001. do maja 2008.g. na funkciji direktora centra. U poliklinici „Panacea“ kao osnivač i direktor, zaposlena od 03.03.2009.
 
       
 
 
 
 • INTERNA MEDICINA
 
 • Internista koristi anamnestičke podatke koje dobija od pacijenta ili njegove rodbine, fizikalni pregled i dijagnostičke procedure radi prevencije ili dijagnostike oboljenja. Odgovornosti lekara interniste su da obrazuje pacijenta, utiče na modifikaciju načina zivota, psiholoski posavetuje, koristi i daje lekove, brine o pacijentu u bolničkim uslovima i traži savete lekara drugih specijalnosti u cilju prevencije i izlečenja 
 
       
 
 • Dr Dobrislav Bjelica rođen 1945. Medicinski fakultet u Beogradu završio 1972 god. Specijalistički ispit iz interne medicine polažio 1980 godine. Potom slede subspecijalističke studije i subspecijalistički ispit. Dr Bjelica ima skoro 30 godina specijalističkog rada i ogromno profesionalno iskustvo. Poslednjih 15 godina radi u privatnoj praksi. 
 
 
 
 • NEUROLOGIJA
 
 • Neurologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem bolesti i lečenjem ljudi sa bolestima nervnog sistema. EMNG ili elektromioneurografija je metoda koja se koristi za utvrdjivanje da li je misićna slabost uzrokovana bolešću samog mišica ili bolešću nerava koji inervišu misiće.
 
 • To je invazivna metoda koja se sastoji u postavljanju igala odnosno elektroda u mišice i merenjem odgovora mišica na elektrićnu stimulaciju. Pacijent u toku EMNG pregleda oseća elektrostimulaciju. Pregled traje od 15 do 90 minuta.
 
        
 
 • Dr Sanja Pavlović rodjena 1961, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završava 1984 godine, a nakon toga slede poslediplomske magistarske studije iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu koje završava 1994 godine i doktorska disertacija 2009 godine. Do sada je publikovala ukupno 141 naučni rad u domaćim i medjunarodnim časopisima.1994. godine uspešno polaze specijalistički ispit iz neuropsihijatrije u Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije. 1995. godine završava obuka iz kliničke elektromioneurografije na Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Od 1987. godine do 2004. godine zaposlena je u Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije na odeljenju za neuromišićne bolesti i bolesti kičmene moždine. Od 1995. do 2004. godine radi u Kabinetu za kliničku elektromioneurografiju Instituta za neurologiju. Od 2004. godine zaposlena je u KBC Bežanijska Kosa gde je šef Neurofiziološkog kabineta. 
 
 
 
 • GINEKOLOGIJA
 
 • Poliklinika "Panacea" svojim korisnicima omogućava preglede u ginekološkoj ordinaciji koja je savremeno opremljena instrumentarijumom Aesculapa i Laica kolposkopom koji je medju najboljima te vrste u svetu.
 
        
 
 
 
 • RADNO VREME
  radnim danima 08 - 20h
  subotom 08 - 14h
 
 
 
 • Poliklinika “Panacea”je osnovana 3. marta 2009 godine u Beogradu. Rešenjem Ministarstva zdravlja Republike Srbije registrovana je za obavljanje specijalističkih lekarskih pregleda i ambulantnih dijagnostičkih i terapijskih intervencija iz oblasti dijagnostike magnetskom rezonancom, interne medicine, ginekologije i neurologije.
 
                        
 
 • U ustanovi rade stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom iz svojih oblasti, koji dijagnostičke i terapijske procedure sprovode najsavremenijim sredstvima i aparatima.