Zemun 11080Bežanijska 43
tel
011-319-61-25; 011-261-72-26; 062-514-127
 
 
intermed@eunet.rs  
 
 • INTERNA MEDICINA
 • KARDIOLOGIJA
 • FIZIKALNA MEDICINA i REHABILITACIJA
 • REUMATOLOGIJA
 • DIJAGNOSTIKA
 • ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
 • SISTEMATSKI PREGLEDI
 • LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
 • INJEKCIJE, INFUZIJE, VAKCINACIJA 
 
    
 
 
 
 • INTERNA MEDICINA 
 
 • Interna medicina je specijalistička grana koja obuhvate mnoge oblasti:  
  kardiologiju
  endokrinologiju
  gastroenterologiju
  nefrologiju
  pulmologiju
  hematologiju
  reumatologiju
  i druge subspecijalističke oblasti
 
 • U poliklinici "Intermed plus" možete obaviti pregled kod specijaliste interne medicine i uraditi potrebnu ultrazvučnu i laboratorijsku dijagnostiku. 
 
        
 
 • KARDIOLOGIJA 
 
 • Dijagnostika i lečenje srčanih obolenja: 
  Srčane aritmije
  Angina pectoris (ishemijska bolest srca)
  Arterijska hipertenzija (povišen krvni pritisak)
  Bolesti srčanih zalistaka
  Bolesti srčanog mišića (miokarditis, miokardiopatije)
  Bolesti srčane maramice (perikarditis)
  Bolesti srca koje nastaju zbog drugih bolesti
 
 • Dijagnostika:
  Ultrazvuk srca
  Test opterećenjem
  24h Holter monitoring EKG-a
  24h Holter monitoring krvnog pritiska
 
        
 
 •  FIZIKALNA MEDICINA i REHABILITACIJA
 
 • Dijagnostika i lečenje bolnih sindroma u reumatologiji i neurologiji, sportskih povreda, posttraumatskih stanja, postoperativnih stanja 
 
 • specijalistički pregledi, laboratorija, RTG i UZ dijagnostika
 • fizikalna terapija
 • intra i periartikularna infiltracija lekova
 • program za rehabilitaciju 
 
        
 
 • REUMATOLOGIJA 
 
 • Dijagnostika 
  Specijalistički pregledi, laboratorija (imunologija, serologija), RTG i ultrazvučna dijagnostika
 
 • Lečenje 
  degenerativni reumatizam
  vanzglobni reumatizam
  zapaljenski reumatizam - sistemske bolesti vezivnog tkiva
  metabolički reumatizam
 
 • Metodologija 
  fizikalna terapija
  intra i periartikularna infiltracija lekova
  edukacija pacjenata
 
        
 
 • DIJAGNOSTIKA 
 
 • Test opterećenjem
 • Ultrazvuk srca
 • Ultrazvuk stomaka i male karlice
 • Dupleks kolor dopler krvnih sudova
 • 24h holter EKG-A i EKG
 • 24h holter krvnog pritiska
 • Endoskopija 
 
        
 
 • SISTEMATSKI PREGLEDI 
 
 • Opšti sistematski pregledi  
 
 • Sistematski pregledi su koncipirani tako da se se obavi nekoliko osnovnih dijagnostičkih pretrega i pregleda koj nam daju orjentaciju o zdravstvenom stanju ispitivane osobe.  
 
 • Sistematski pregledi za pravna lica  
 
 • Intermed plus poliklinika vam nudi mogućnost da sprovedete sistematski pregled radnika zaposlenih u vašem preduzeću.
 
 • Periodični sistematski pregledi predstavljaju obostranu korist i za poslodavca i za zaposlenog.
 
 • Postoji nekoliko paketa sistematskih pregleda u zavisnosti od potreba preduzeća: osnovni sistematski pregled i prošireni sistematski pregled
 
 • Ako imate posebne zahteve ili obaveze propisane određenim zakonskim aktima tim stručnjaka poliklinike "Intermed plus" može da napravi poseban predlog pregleda i praćenja zdravlja   zaposlenih u skladu sa potrebama preduzeća.
 
        
 
 • RADNO VREME je svakog radnog dana od 08 - 20h a subotom  od 08 - 16h. 
 
 • Cenovnik naših usluga možete pogledati OVDE
 
 
 
 • Poliklinika  "INTERMED plus" je zdravstvena ustanova sa višegodišnjom tradicijom.
 
 • Osnovana je kao ordinacija pre punih osam godina tokom kojih je naše usluge koristilo preko 20 000 pacijenata.
 
 • Spajanjem internističkih ordinacija ''Intermed'' i ''Intermed plus'' nastala je 2003. godine poliklinika "INTERMED plus".
 
        
 
 • Tokom godina rada stečeno je veliko iskustvo u  privatnoj praksi, formiran je stručan i pouzdan tim lekara i saradnika te uspostavljena saradnja sa renomiranim privatnim i državnim medicinskim ustanovama koje pokrivaju različite oblasti medicine.
 
 • Poliklinika raspolaže savremenom opremom koja u rukama iskusnog i kompetentnog lekarskog tima pruža veliku sigurnost u dijagnostici.
 
        
 
 • Spektar usluga koje pružamo: 
  - Specijalistički internistički pregledi
  - Specijalistički internističko kardiološki pregledi sa EKG-om
  - Pregledi specijaliste fizikalne medicine i fizikalna terapija koja uključuje primenu savremenih metoda  
    poput lasera, magnetoterapije, ultrazvuka, kineziterapije i dr.
  - Pregledi specijaliste interniste reumatologa: dijagnostika i lečenje autoimunih bolesti (sistemski lupus, 
    reumatidni artritis, sklerodermija...) i degenerativnih bolesti kičme i zglobova itd.
  - Sistematski pregledi - opšti, radnika, sportista
  - Ultrazvuk srca sa kolor doplerom
  - Test opterećenjem na pokretnoj traci
  - 24 satni Holter EKG-a
  - 24 satni Holter krvnog pritiska
  - Ultrazvučni pregledi stomaka, male karlice, dojke, štitne žlezde, mekih tkiva
  - Duplex kolor dopler krvnih sudova vrata
  - Duplex kolor dopler krvnih sudova nogu
  - Laboratorijska dijagnostika - hematološko-biohemijska i mikrobiološka
  - Davanje injekcija, infuzija, vakcina, previjanje