Beograd 11102Džordža Vašingtona 50
tel
011-303-86-12; 063-316-810; 064-333-17-74
 
 
drkujacicdent@yahoo.com 
 
 • STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
 
 • ORALNA HIRURGIJA
 • PROTETIKA
 • DENTALNA IMPLANTOLOGIJA
 • ESTETSKA STOMATOLOGIJA
 
     
 
 
 
 • Stomatološka ordinacija Dr Kujačić je stručni stomatološki specijalistički tim koji čine Dr Ana Kujačić i Dr Neven Kujačić, osnivači i vlasnici ordinacije; sestra Nataša Žebeljan i saradnički tim zubnih tehničara.
 • Ordinacija je u početku osnovana kao “Tash dental group” sa sedištem u Beogradu na lokaciji S. Novaka 2. Od 17. 12.2010. godine ordinacija je preseljena u Džordža Vašingtona br. 50 pod nazivom stomatoloska ordinacija “Dr Kujačić”.
 
     
 
 • Stručni tim lekara i saradnika - sestra, zubni tehničari od tog perioda rade u nepromenjenom - stalnom sastavu.
 • Princip rada su visokostručne i savremene stomatološke intervencije po povoljnim pristupačnim cenama.
 
     
 
 
 
 • Dr Neven Kujačić
  - Studirao i diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, na kojem je i specijalizirao oralnu hirurgiju sa odličnom ocenom. Usavršio se iz oblasti oralne implantologije.
  - Na zvaničnim kursevima za sisteme STRAUMANN, NOBEL BIOCARE, IMTEC-sadašnji-C-TECH stekao sertifikate. - Mnoge eminentne stomatološke ordinacije iz Beograda, Srbije i regiona koriste stručne usluge i sarađuju sa Dr. Kujačić Nevenom.
  - U DZ Stari Grad-poliklinika Mažestik, na početku karijere uspešno radio u noćnoj službi, kao načelnik stomatologije u periodu 2007-2008 god. sa izuzetnim uspehom rukovodio stomatološkom službom DZ Stari Grad, gde je do kraja 2015 godine radio kao oralni hirurg.

 
     
 
 • Dr Ana Kujačić
  - Studirala i diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, specijalizaciju iz oralne hirurgije stekla na VMA u Beogradu sa odličnom ocenom.
  - U redovnom stručnom praćenju i usavršavanju edukovala se iz oblasti protetskog zbrinjavanja na implantnim sistemim STRAUMANN, NOBEL BIOCARE, IMTEC-sadašnji-C-TECH. Radila kao oralni hirurg u DZ Obrenovac gde je zapaženo vodila službu.

 
     
 
 
 
 • STOMATOLOŠKE USLUGE
 
 • Stomatološka ordinacija Dr Kujačić raspolaže sa svom pratećom opremom neophodnom za obavljanje svih stomatoloških intervencija.
 
        
 
 • Konzervativa sa endodoncijom
  - Lečenja i punjenja kanala korena zuba savremenim endodonskim metodama.
  - Estetske rekonstruktivne ispune - plombe, primenom vodećih brendova kompozitnih ispuna.

 
        
 
 
 
 • ZUBNA PROTETIKA
 • U okviru protetske rehabilitacije pružamo mogućnost zbrinjavanja: od klasičnih akrilatnih, parcijalnih i totalnih proteza; vizil proteza sa različitim mogućnostima retencije (freztehnika, atečmeni–klizači), metalkeramičke i bezmetalne krune i mostove, do protetskih radova na zubnim implantima.
 
        
 
 
 
 • ORALNA HIRURGIJA
 • Sve metode oralno-hirurških intervencija, uključujući i intervencije u cilju preprotetske pripreme.
 • U toku svih oralno-hirurških intervencija, aplikacijom savremenih zamenika za kost možemo nadoknaditi izgubljeno koštano tkivo i tako ojačati operisanu regiju.
 
        
 
 
 
 • IMPLANTOLOGIJA
 • Indikacije, potreba i opravdanost
  - Idealno rešenje, od gubitka jednog zuba do totalne bezubosti.
  - Pri gubitku jednog zuba čuvamo susedne zube od brušenja, dobijamo funkcionalno i estetski idealan rekonstruktivni momenat.
  - U slučaju nedostatka više zuba implantološki izbegavamo proteze i tako omogućavamo fiksnu protetsku nadoknadu – most, dobijajući prirodniji i konforniji osećaj u ustima.
  - Primenom implanata u totalnoj bezubosti dobijamo direktan prenos sila žvakanja na viličnu kost. Time se usporava gubitak-resorpcija kosti u bezuboj vilici,poboljšava stabilnost totalnih proteza, redukuje protezna ploča, čime dobijamo konfor i prirodniji osećaj u ustima.

 
        
 
 • Realnost
  - Uveliko, zadnjih decenija dentalna implantologija predstavlja realnost i uobičajenu metodu zbrinjavanja, a ne eksperiment, kako u svetu tako i kod nas.
  - Zahvaljujući biokompatibilnosti titanijuma, od kojih se dentalni implanti prave, unapređivanjem tehnologija obrade njihovih površina, organizam ih ne odbacuje kao strano telo (primer za poređenje su titanijumske pločice i šrafovi u ortopedskoj hirurgiji kao idelni fiksatori zalomljenih fragmenata koštanog sistema).

 
        
 
 • Luksuz i prestiž
  - Zastupljenošću velikog broja implantnih sistema u ponudi su i finansijski pristupačniji ZUBNI IMPLANTI (u našoj ordinaciji C-TECH).
  - Za one koji teže perfekciji, visokom kvalitetu i luksuzu, ugrađujemo implante najviše klase svetski vodećih renomiranih implantnih brendova STRAUMANN i NOBEL BIOCARE.

 
        
 
 
 
 • RADNO VREME
  radnim danima 12 - 20č
 
     
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):