Novi Beograd 11070Bulevar Zorana Đinđića 106
tel
011-319-03-38; 063-740-57-77; 011-319-07-66
 
 
maja.bjelica@mts.rs 
 
 • RENDGEN DIJAGNOSIKA - SNIMANjE GLAVE, ŠAKE, ZUBA, SINSA i VRATA
 • PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA
 • DEČIJA STOMATOLOGIJA
 • PARODONTOLOGIJA
 • ORALNA HIRURGIJA
 • BOLESTI ZUBA
 • STOMATOLOŠKA PROTETIKA
 • ORTOPEDIJA VILICA
 • SNIMANjE ZUBA
 
     
 
 
 
 • Duka Dent orto centar postoji i radi od 1997. godine na teritoriji opštine Novi Beograd. U domenu rada našeg centra nalazi se dijagnostika glave, zuba, sinusa i šake.
 • Dugogodišnje iskustvo u radu, stečeno znanje i konstantan rad na usavršavanju načina pružanja usluga našim pacijentima, omogućavaju nam da Vam pružimo detaljne i pouzdane dijagnostičke preglede.
 
        
 
 • Savremeno opremljen centar, poseduje svu neophodnu medicinsku opremu i aparate za pre svega bezbedne 
  preglede, koji ne narušavaju zdravlje naših pacijenata, s jedne strane i daju detaljan uvid u njihovo zdravstveno stanje s druge strane.

 
 • Oblast našeg delovanja obuhvata:
  - rendgen glave
  - rendgen šake
  - rendgen zuba (ortopan)
  - rendgen sinusa
  - rendgen vrata
 
        
 
 • Specifikacije 3D vidnih polja:
  - Osnovno vidno polje:
  * opšta stomatologija
  * endodoncija
  * pojedinačno implant planiranje
  * impakcije
  * male hirurgije
 
 • - Fuzionisana vidna polja metodom softverskog stičovanja:
  * Višestruko implant planiranje
  * Oralna hirurgija
  * Maksilofacijalna hirurgija
  * ORL

 
 • CRANEX 3D specifikacija 3D CBCT programa
  - Mini dose scan (6x4 cm) – snimanje zuba sa minimalnom dozom zračenja
  * kod slučajeva gde je veoma osetljiva količina doze koju pacijent prima
  * kontrola i post operativno praćenje pacijenata

  - Standard resolution scan – snimanje u standardnoj rezoluciji
  * karakteriše ga brzo snimanje sa niskom dozom zračenja
  * za standardnu dijagnostiku: implant planiranje, analiza TMZ, impaktirani zubi...

  - High resolution scan – snimanje u visokoj rezoluciji
  * za dijagnostiku sa više detalja
  * parodontologija, frakture korena, infekcije, praćenje nerava i kanala
 
 • ENDO program (6x4cm) – specijalizovan program za endodonciju 85
  * za dijagnostiku najfinijih struktura i fraktura

 
 • SMAR – SOREDEX metal Artefakt Redukcija
  - SMAR uklanja efekte od metala i drugih rendgen senzitivnih objekata na 3 D snimku
  - SMAR unapređuje dijagnostiku i planiranje naročito za više implantne slučajeve i kod pacijenata sa mnoštvom punjenja kanala
  - Efektan prikaz anatomskih detalja oko metala

 
 • OnDemand3D jedini program za 3D CBCT dijagnostiku i planiranje na srpskom jeziku
 
 • Omogućujemo Vam rengenska snimanja donje vilice, snimanje temporomandibularnog zgloba, snimanje viličnog zgloba, snimanje nosne kosti, snimanje zigomatične kosti, snimanje cervikalne kičme i snimanje ramena, u prijatnom ambijentu našeg centra, uz maksimalnu profesionalnost pri radu.
 
 
 
 • STOMATOLOŠKA ORDINACIJA 

- Opšta stomatologija
- Endodoncija
- Pojedinačno implant planiranje
- Impakcije
- Male hirurgije
- Zalivanje fisure
- Uklanjanje mekih naslaga
- Impregnacija zuba pastama Natrijum-fluorida
- Uklanjanje zubnog kamenca (po seansi)
- Obrada gingivalnog dzepa (po zubu)
- Hirurska obrada parodoncijuma (po zubu)
- Hirurska obrada parodoncijuma sa kostanim implantom
- Kauterizacija papile
- Pakovanje desni

 
        
 
        
 
 
 
 • ORALNA HIRURGIJA
- Lokalna anestezija
- Rutinsko vadjenje zuba
- Hirursko vadjenje zuba
- Hirursko vadjenje impaktiranog zuba
- Resekcija zuba
- Disekcija zuba
- Cistektomija
- Incizija abscesa
- Hemostaza mehanička
- Biološka hemostaza
- Terapija alveolita
- Soluks lampa / bioptron lampa
- Operacija frenuluma
- Nivelacija grebena
- Produbljivanje forniksa
- Hirurško zatvaranje sinusa
- Implant transdentalni
- Implant dvofazni bez suprastrukture
 
        
 
 
 
 • ZUBNA PROTETIKA
- Imedijantna proteza
- Parcijalna akrilatna proteza
- Totalna akrilatna proteza
- Totalna proteza sa metalnom bazom
- Parcijalna skeletirana proteza
- Ugradnja atecmena (par)
- Dolder precka
- Direktno podlaganje proteza
- Reparatura proteze
- Privremeni most - po članu
- Zastitna krunica
- Skidanje krunice
- Parcijalna proteza sa jednim zubom
- Metalokeramička krunica na leguri od čelika
- Metalokeramička krunica na leguri od zlata
- Teleskop kruna
- Alu-keramika (po članu)
- fasete od estetskog materijala
- Fasetirana krunica
- Livena krunica
- Livena nadogradnje
- Logan zub i fabrički kočić
- Nagrizni greben
- Štitnik za zube
- "Žabica"
- Parcijalna proteza bez kukica
- Indirektno podlaganje proteze sa mekim akrilatom
- Estetski peridontalni splint sa mekim akrilatom
- Frezovanje krune (po zubu)
- Faseta keramička
 
        
 
 
 
 • PARADONTALNA TERAPIJA
- Uklanjanje zubnog kamenca (po seansi)
- Obrada gingivalnog džepa (po zubu)
- Hirurška obrada parodoncijuma (po zubu)
- Hirurška obrada parodoncijuma sa kostanim implantom
- Kauterizacija papile
- Pakovanje desni
 
        
 
 
 
 • ORTOPEDIJA VILICA
- Aparat za širenje nepcanog lukla
- Fiksni aparat po vilici
- Fiksni aparat sa osnovnim i pomoćnim lukom
- Segmentni fiksni aparat
- Ekstraoralna vuča u okviru fiksnog aparata
- Ekstraoralna vuča solo
- Kontrola i adaptacija fiksnog aparata
- Zamena prstena
- Zamena bravica
- Zamena luka
- Kvadri heliks solo
- Kvadri heliks u okviru fiksnog aparata
- Delerova maska u okviru fiksnog aparata
- Hirurško oslobadjanje impaktiranog zuba sa lepljenjem odgovarajuće retencije (bravica, dugme)
- Ploče sa šrafom i pokretnim elementima
- Bimaksilarni aparati - monoblok
- Vestibularna ploča
- Bradna kapa
 
        
 
 
 
 • RADNO VREME
  radnim danima 08 - 20č
  subotom 09 - 16č
  nedeljom ne radimo
 
      
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):