Stomatoloska ordinacija Stara Pazova, Zubari Stara Pazova

Novi Banovci 22304Skendera Kulenovića 16
tel
022-343-219; 065-376-27-31
fax
022-343-220
Stara Pazova 22300Ćirila i Metodija 15
tel
022-315-991