Beograd 11031Kralja Milutina 52
tel
011-206-78-00; 011-206-78-17
 
 

IGHTC@beotel.rs

 
                    
 
 • Gradski zavod za gerontologiju Beograd je specijalizovana zdravstvena ustanova koja je referentna za vaninstitucionalnu zdravstvenu zaštitu starih.

  Zavod je definisan kao zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja zdravstvena zaštita starih lica i sprovode mere za očuvanje i unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti ove populacione grupe, odnosno koja obavlja i delatnost kućnog lečenja i nege, palijativnog zbrinjavanja i rehabilitacije starih lica.
   

                                                 Delatnost Zavoda je usklađena sa zakonskom regulativom, i aktivnostima predviđenim Nacionalnom strategijom o starenju, kao i sa svim ostalim relevantnim, međunarodno priznatim, principima i strategijama u zaštiti starih. 
 
 
 

       

Domovi za stare u Beogradu domovi za stare beograd domovi za stare
Starački domovi u Beogradu staracki domovi beograd staracki domovi
 • Cilj nam je da i dalje radimo na unapređenju vaninstitucionalne zdravstvene zaštite starih i to putem praćenja i primene najsavremenijih svetskih iskustava u ovoj oblasti, kontinuiranom edukacijom svih zaposlenih i nabavkom najsavremenije opreme, kako bi obezbedili što bolji kvalitet usluga.

  Takođe, i dalje ćemo raditi na uspostavljanju saradnje i partnerstva sa svim relevantnim organizacijama i subjektima, uključujući i stara lica kao ravnopravne partnere, kao i na izgradnji novih usluga i oblika zdravstvene i sa njom povezane zaštite starih, koji će doprineti boljem kvalitetu života u starosti.  
 
                                             
 

Kućno lečenje, nega i palijativno zbrinjavanje 

 • ODELjENjE ZA PRIJEM i PROCENU FUNKCIONALNOG STANjA
 • ODELjENjE ZA SPROVOĐENjE KUĆNOG LEČENJA, NEGE i PALIJATIVNOG ZBRINjAVANjA
 • ODELjENjE ZA STOMATOLOŠKU ZAŠTITU
 • TIM ZA SOCIJALNI RAD

Pravo na kućno lečenje i nega

U skladu sa Pravilnikom o ostvarivanju zdravstvene zaštite u Gradskom zavodu za gerontologiju, Beograd pravo na kućno lečenje i negu imaju osobe stare 65 i više godina i bolesnici u terminalnoj fazi bolesti, a koji ispunjavaju uslove:

 • da im je, po mišljenju lekara, potrebno kućno lečenje i nega
 • da žive sami ili sa članovima porodice, odnosno domaćinstva, koji nisu zdravstveno sposobni da ih neguju, što procenjuje Tim za prijem Zavoda

Specijalističko konsultivna delatnost

 • ODELjENjE ZA INTERNU MEDICINU
 • ODELjENjE ZA NEUROPSIHIJATRIJU
 • ODELjENjE ZA FIZIKALNU MEDICINU i REHABILITACIJU
 • ODELJENJE ZA UNAPREĐENjE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OBLASTI GERONTOLOGIJE
 • ODSEK ZA SOCIJALNU MEDICINU
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):