Zrenjanin 23000Principova 22-26
tel
023-546-150
fax
023-546-120
 
 
geront.zr@beotel.net 
 
              
 

Gerontološki centar u Zrenjaninu sastoji se od pet stambenih objekata podeljenih u dve stambene jedinice: A i B. Ukupna površina svih objekata je oko 7.000 kvadratnih metara. Struktura smeštajnih kapaciteta je sledeća:

 • Dom penzionera 305 korisnika
 • Prihvatna stanica 5 korisnika
 • Pomoć u kući i pomoć u nezi 25 korisnika
 • Gerontološki klub 265 korisnika
Domovi za stare u Beogradu domovi za stare beograd domovi za stare
Starački domovi u Beogradu staracki domovi beograd staracki domovi
 
                                      
 
 
 
 • Stambeni blok "A" je kapaciteta 112 korisnika sa 32 jednokrevetne i 40 dvokrevetnih soba
 • Stambeni blok "B" je kapaciteta 184 korisnika sa 75 soba i to: 50 dvokrevetnih, 16 trokrevetnih i 9 višekrevetnih soba
 • Prihvatna stanica - ima tri prostorije u kojoj je 2004. godine boravilo 14 lica
 • Gerontološki klub je u posebnom objektu na drugoj lokaciji i u njemu je sedište Službe vaninstitucionalne zaštite
 • Usluge pomoći u kući i pomoći u nezi se pružaju u stanovima korisnika
 
                        
 

Zdravstvena zaštita u okviru Gerontološkog Centra Zrenjanin predstavlja vrlo bitan i kompleksan deo našeg Doma za stara i odrasla lica. Naime, nekada se ona temeljila na bazi nege i pomoći ostarelim i onemoćalim starijim licima.
Danas je ona postavljena na temelje zdravstvene zaštite, što znači da ona:

 • otkriva bolesti
 • dijagnostikuje
 • leči
 • rehabilituje
 • prati tok bolesti i stanja

Znači, vrši i preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu. Posao je timski osmišljen i u njemu učestvuju svi zaposleni zdravstveni radnici. Profil zaposlenih zdravstvenih radnika je sledeći:

 • 2 lekara opšte prakse
 • 1 viša medicinska sestra
 • 2 vodeće odeljenske sestre
 • 1 viši fizioterapeut
 • 1 fizioterapeut sa završenom srednjom školom
 • 1 viši radni terapeut
 • 1 radni terapeut - tehničar
 • 1 vodeća medicinska sestra - tehničar
 • 1 laborant
 • 18 medicinskih sestara - tehničara
 • 37 radnica za negu (12 negovateljica - sestara i 25 negovateljica)      
 
                                                  
 

Gerontološki centar ima tri službe kao organizacione jedinice a one, mada su u formalnom smislu jedinstvene celine, u praksi deluju, prema prirodi poslova koji se obavljaju, preko odeljenja, a to su:  

 • Služba institucionalne zaštite
    - odeljenje socijalne zaštite
    - odeljenje zdravstvene zaštite
    - odeljenje kuhinj
    - odeljenje higijene
 • Služba vaninstitucionalne zaštite
    - RJ centar za pomoći u kući i pomoći u nezi
    - RJ gerontološki klub
 • Služba zajedničkih poslova
    - odeljenje opštih poslova
    - odeljenje računovodstvenih poslova
    - odeljenje tehničkog održavanja
    - odeljenje obezbeđenja
 
 
 
                         
 
Klub ima oko 300 članova. Članovi Kluba uporno, stvaralački rade i žele da pokažu drugima i sebi da starost nije prepreka da se živi punim životom, da je stvaranje radost i da je zadovoljstvo što se talenat i iskustvo mogu pokazati i preneti drugima. Aktivnosti se odvijaju kroz:

 • muzičku sekciju
 • folklornu sekciju
 • dramsku sekciju
 • likovnu sekciju
 • šahovsku sekciju
 • sekciju ljubitelja poezije i proze
 • sekciju za ručni rad
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):