gerontološki centar
Subotica 24000Aleja maršala Tita 31
tel
024-644-444
fax
024-556-030
Dom za negu
Subotica 2400027. marta 36
tel
024-555-280
Dom za odrasla lica
Subotica 24000Čikoš Bele 34
tel
024-524-115
 
 
gerontoc@gcsu.rs 
 
              
 
Domovi za stare u Beogradu domovi za stare beograd domovi za stare
Starački domovi u Beogradu staracki domovi beograd staracki domovi

Gerontološki centar je  jedinstvena ustanova, kroz različite vidove usluga obezbeđuje pomoć:

 • u četiri objekta gerontoloških klubova, gde oko 2598 penzionera i drugih starih lica zadovoljava različite potrebe
 • putem službe Kućne nege i pomoći, koja je organizovana za 395 korisnika u domskom smeštaju (u tri objekta
 • kategorisanih domova), kapaciteta za 519 korisnika
 • u zaštićenom (namenskom) stanovanju penzionera, gde oko 150 penzionera živi u jednosobnim konfornim stanovima
 • kroz druge oblike rada (ishrana, pranje, peglanje veša, iznajmljivanje slobodnih prostorija i kapaciteta - soba za treća lica itd.) 
 
                  
 

Gerontološki centar u Subotici ima u proseku 300 zaposlenih. Od toga, 80% su lica angažovana na primarnom radu sa korisnicima, a ostatak predstavljaju prateće službe koje su veoma bitne za rad Gerontološkog centra.

Suština našeg rada je da ovaj složen posao obavljamo na vrhunski profesionalan način. Želja nam je da razvijamo i čuvamo naše dragocene ljudske resurse. Mi nismo samo profesionalci već smo i porodica ljudima koji dolaze da žive u našoj Ustanovi.

Iskustva razvijenih zemalja, u ustanovama sličnim našoj, pokazuju da je socijalna zaštita cenjen i isplativ posao. Naše društvo je tek na pragu da to postane stvarnost i kod nas. 

 
                  
 
 
 

Dom penzionera  

Ukupni smeštajni kapaciteti objekta su za 261 korisnika, i to:

 • smeštaj za 147 relativno zdravih, sposobnih za samoposluživanje u domskim uslovima
 • 114 zavisna korisnika koji svoje životne potrebe zadovoljavaju u sobi ili postelji

Nezavisni korisnici stanuju u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama. Korisnici koji su zavisni od tuđe nege i pomoći smešteni su u dvokrevetnim i višekrevetnim sobama. Sve sobe u objektu imaju predsoblje, kupatilo i balkon.

Na svim spratovima u objektu nalaze se dnevni boravci opremljeni sa:

 • prilagođenim nameštajem
 • TV i radio - aparatima i priborom za društvene igre
 • gramofon
 • kasetofon
 • video - rekorder

U prizemlju je biblioteka u kojoj se nalaze:

 • devet hiljada knjiga na srpskom, hrvatskom, mađarskom i nemačkom jeziku
 • dnevne novine i časopisi
 • zvučna biblioteka za slabovide i slepe korisnike
 • video oprema
 • kompjuter sa biblio programom i Internet vezom
 
                  
 

Dom za negu

Oko doma se nalazi veliki park, sa klupama, stolovima, cvetnim lejama, betonskim i popločanim stazama.
U domu su tri trpezarije koje, osim obroka, služe i za dnevni boravak i razonodu korisnika.

U dom se smeštaju lica koja su fizički i mentalno osiromašena, bolesna i oštećena tj. stalno zavisna od tuđe nege i pomoći.

Tu se nalazi ambulanta sa medicinski stručnim kadrom.

Radna terapija u domu obuhvata razne okupacione sadržaje za korisnike:

 • tkanje
 • pletenje
 • krpljenje
 • šivenje
 • crtanje
 • vajanje
 
                 
 

Dom za odrasla lica  

U domu su smeštena 88 lica. Stambeni i prateći prostori su raspoređani u vidu paviljona sa zatvorenim dvorištem. Dvorišni prostor je mali park sa uređanim stazama za šetnju. U objektu ima ukupno 28 stambenih prostorija, a korisnici žive u :

 • dvokrevetnim
 • trokrevetnim
 • višekrevetnim sobama

Trpezarija u objektu je jednonamenska, a obroci se služe u dve smene. Dnevni boravci za korisnike su namenski opremljeni sa:

 • stolovima
 • foteljama
 • TV i radio aparatima
 • video plejerom

Prostor za obavljanje radne terapije je opremljen stolovima, stolicama i plakarima. Radni i okupacioni sadržaji koji se primenjuju su: razni ručni radovi (vez, heklanje, pletenje), ručno tkanje, krpljenje, rad sa plastelinom, crtanje, pomoć u kuhinji i spremanju, fizički i zemljani radovi, portirski i kurirski poslovi.

U novije vreme je počeo rad sa glinom i saradnja sa privatnicima u izradi krpara i plastičnog cveća.

U ovaj dom se smeštaju lica koja su fizički i mentalno osiromašena, bolesna i oštećena, tj. stalno zavisna od tuđe nege i pomoći. Tu se nalazi i ambulanta.

 
                 
 

Zaštićeno stanovanje

Zaštićeno stanovanje se obezbeđuje penzionerima koji su psihofizički sposobni za samostalno življenje, ali nisu u mogućnosti da žive sa svojim porodicama, zbog nepovoljnih zdravstvenih, socijalnih, stambenih i porodičnih prilika.

Sve usluge (kuhinje, praone i dr.) koje pruža Gerontološki centar, ovi stanari mogu da koriste kao članovi Gerontoloških klubova, po sopstvenim potrebama, a plaćaju ih po važećem cenovniku.

Penzionerima potpune usluge pruža stručni tim zaposlenih u Gerontološkom centru, te na taj način pomaže stanarima u njihovim zdravstvenim, socijalnim i radno - okupacionim potrebama.   

 
 
 
                
 

Gerontološki klubovi

 • Članovi u svojim klubovima mogu da se druže uz tople i hladne napitke i da provode svoje slobodno vreme, da čitaju štampu i knjige iz klupskih biblioteka
 • Oni takođe mogu da se hrane u klupskim restoranima ili da hranu nose kući
 • Mogu da koriste usluge pedikira, masera, frizera, pranja ličnog i posteljnog rublja
 • Sve usluge se daju po povoljnim i pristupačnim cenama
 • Kulturno zabavne i rekreativne aktivnosti
 • U klubovima su zastupljena predavanja, koncerti, izložbe, poetske večeri, izleti, korektivna gimnastika, pikado i dr.
 • Pojedini klubovi neguju lepu tradiciju sekcija kao što su: sekcija za ručne radove, horska sekcija, slamarska sekcija, pikado sekcija i dr.  
 
                 
 

Pored osnovne delatnosti Gerontološki centar pruža usluge i trećim licima:

 • U trpezariji Doma penzionera i tzv "Crvenoj sali" organizujemo svadbe, bankete, obeležavamo radosne i tužne događaje
 • Gerontološki klubovi ustupaju svoj prostor sugrađanima za porodična slavlja i proslave jubileja 
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):