dom Liman
Novi Sad 21000Fruškogorska 32
tel
021-459-199
dom Novo naselje
Novi Sad 21000Bate Brkića 17
tel
021-488-94-00; 021-630-25-75
dom Futog
Futog 21410Železnička 46
tel
021-895-353; 021-895-978
 
 
gerontns@neobee.net 
                                     

Gerontološki centar je jedinstvena ustanova organizovana u devet radnih jedinica i službi.

Osnovni kriteriji  za ovakav model organizacije su bili vrsta usluga, odnosno potrebe  socijalne zaštite starih lica, neophodne prateće službe i odgovornost za rad i rezultate rada.  

Potrebe za domskim smeštajem zadovoljavaju:

 • RJ Dom penzionera na Limanu
 • RJ Dom penzionera na Novom Naselju
 • RJ Dom penzionera u Futogu
Domovi za stare u Beogradu domovi za stare beograd domovi za stare
Starački domovi u Beogradu staracki domovi beograd staracki domovi
 
                            
 
 
 

Privremeni prihvat lica u stanju socijalne potrebe:

 • RJ Prihvatilište sa Prihvatnom stanicom

Otvoreni oblici socijalne zaštite:

 • RJ Pomoć u kući i nega
 • RJ Klubovi za stara i odrasla lica

Drugi poslovi Ustanove:

 • RJ Društvena ishrana
 • RJ Zajednički poslovi u okviru kojih postoji  5 službi:
     - Ekonomsko-finansijska služba
     - Služba komercijale
     - Služba pravno-administrativnih poslova
     - Služba održavanja
     - Služba vešeraja
 • RJ Ugostiteljstvo 
 
                              
 

Ustanova raspolaže sa:

 • 812  mesta  za smeštaj (411 soba) u domovima penzionera
 • 35 mesta u Prihvatilištu za stara i odrasla lica

Od ukupnog broja mesta u domovima 51% se odnosi na tzv. stacionarni smeštaj (polupokretni i nepokretni, poluzavisni i zavisni) korisnika, dok je 49% mesta smeštajnog kapaciteta opredeljeno za pokretne, odnosno nezavisne korisnike. Svi korisnici Prihvatilišta tretiraju se kao zavisni korisnici.

Gerontološki centar raspolaže sa:

 • 170 mesta u jednokrevetnim apartmanima
 • 100 mesta u dvosobnim  apartmanima sa jednokrevetnim sobama
 • 40 mesta u  dvokrevetnim apartmanima
 • 130 mesta u dvokrevetnim
 • 216 mesta u  trokrevetnim
 • 68 mesta u četvoro-krevetnim
 • 87 mesta u petokrevetnim sobama
 
                           
 

U Ustanovi je ukupno zaposleno 440 radnika. Prema kvalifikacionoj strukturi i aktu o sistematizaciji, zaposleno je:

 • 20 lica sa visokom stručnom spremom (socijalni radnici, pravnici, psiholozi, pedagozi, lekari, ekonomisti)
 • 28 lica sa višom spremom (socijalni radnici, medicinske sestre, radni terapeuti, inženjeri, ekonomisti)
 • 168 sa srednjom (medicinske sestre, fizioterapeutske sestre/tehničari, ekonomski tehničari)
 • 65 radnika sa VKV i KV spremom
 • 179 zaposlenih su polukvalifikovani i nekvalifikovani radnici
 
 
 
                            
 

U okviru kompleksa Doma za stare i penzionere u Futogu, kao zaseban inamenski građen objekat, funkcioniše Prihvatilište za odrasla i stara lica.

Funkcija mu je da prihvati i zbrine sva lica u stanju socijalne potrebe, koji su akutno ugroženi, putem privremenog smeštaja tokom kojeg se utvrdjuje njihov psihofizički status i odredjuje budući  trajni oblik socijalne zaštite. Kapacitet je 35 mesta, od čega je 8 ležajeva namenjeno nepokretnim korisnicima.

Obezbeđen je:

 • kvalitetan smeštaj u savremenom i funkcionalno opremljenom objektu
 • ishrana u skladu sa normativima
 • zdravstvena zaštita i nega
 • rehabilitacija
 • usluge socijalnog rada
 
                    
 

U okviru ove Radne jedinice obavljaju se poslovi pripremanja i serviranja obroka korisnicima. Svaki od tri doma poseduje sopstvenu savremeno opremljenu kuhinju u kojima hranu pripremaju za to kvalifikovani radnici. Poštuju se postojeći  normativi za korisnike starije dobi (iznad 60 godina života).

Pored spremanja redovnih obroka spremaju se i dijetalni obroci za korisnike kojima je lekar propisao odgovarajuću dijetu.

Ispravnost namirnica i higijenu prostora u kojima se priprema hrana, kao i zdravstveno stanje zaposlenih radnika u ovoj Radnoj jedinici redovno kontrolišu za to nadležne institucije. 

 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):