Novi Bečej 23272Maršala Tita 77
tel
023-771-079; 023-773-020
 
 
 • DOM ZA STARA LICA
 
               
 
Domovi za stare u Beogradu domovi za stare beograd domovi za stare
Starački domovi u Beogradu staracki domovi beograd staracki domovi

Proces starenja, uopšte bilo koje prirodne metamorfoze kojoj čovek u toku života podleže, može se na najrazličitije načine odraziti na njegov i onako veoma osetljiv mentalni sklop.

Sa druge strane, splet životnih okolnosti je vrlo često teško podnošljiv čak i za fizički i umno stabilne osobe, a kamoli za stare i nemoćne ili one koji, preplašeni, stoje na pragu takvog doba.

 
 
 
            
 

Gerontološki centar u Novom Bečeju je ustanova koja danas zapošljava 100 radnika.

Od tog broja njih 66 je angažovano u neposrednom kontaktu sa korisnicima, dok o radu i aktivnostima u klubu starih brinu četiri radnika.  

Organizovanje rada u Gerontološkom centru bazira se na obrazovanju stručnih timova sastavljenih od različitih profila zaposlenih.

Svaki od timova vodi brigu o korisnicima na svom odeljenju. Medicinsku pomoć svakom od timova pruža glavna medicinska sestra, koja redovno održava kontakte sa lokalnim i regionalnim domovima zdravlja, kao i bolnicama.  

 
             
 

Suština organizacije rada u ustanovi je stvaranje stručnog tima na svakom odelenju u sastavu :

 • odeljenska medicinska sestra
 • socijalni radnik i radni terapeut, koji svaki iz svog domena kao i svi zajedno vode brigu o korisniku smeštenom na svom odelenju o njegovim potrebama interesovanjima željama o osmišljavanju njegovog slobodnog vremena...

Timski rad pruža bolju osnovu za kvalitetniji rad; smanjena je mogućnost propusta u radu, a usluga je sveobuhvatnija i na višem nivou. 

 
 
 
                                      
 
 • Socijalni radnik je prvi koji prihvata korisnika, po prijemu u centar i omogućava mu bolju integraciju uz domsku zajednicu
 • Zdravstveno osoblje uz pomoć negovateljica obavlja pregled korisnika, pruža mu neophodnu negu i sve vrste zdravstvenih usluga po potrebi
 • Radni terapeuti primenjuju funkcionalnu radnu terapiju u cilju očuvanja i poboljšanja opšteg fizickog stanja korisnika
 • U okviru okupacione radne terapije korisnici su radno angažovani u zavisnoosti od sposobnosti i psiho-fizičkog stanja
 • Rekreativna radna terapija ima karakter igre i zabave, fizičkog i psihološkog intelektualnog angažovanja ličnosti
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):