Dom za stare Bežanijska kosa
Beograd 11077Marija Bursać 49
tel
011-269-56-05
 
 
office@ugcb.rs 
 

                     

 
Domovi za stare u Beogradu domovi za stare beograd domovi za stare
Starački domovi u Beogradu staracki domovi beograd staracki domovi

Gerontološki centar beograd obuhata četiri ustanove:

 • Dom Bežanijska kosa
 • Dom Voždovac
 • Dom Karaburma
 • Stacionar Diljska 
 
             
 

DOM BEŽANIJSKA KOSA 

U domu postoji više različitih smeštajnih celina:

 • apartamni (jednokrevetni i dvokrevetni) za osobe koje su sposobne za samostalan život, odnosno samoposluživanje, nalaze se u paviljonima A1, A2 i A3
 • sobni smeštaj (dvo i trokrevetne sobe) za lica sa umanjenim psihofizičkim sposobnostima, koja su delom upućena na pomoć osoblja, i nalazi se u paviljonu B1
 • stacionarni smeštaj (višekrevetne sobe)  za nepokretna i teže-pokretna lica, u potpunosti zavisna od nege i pomoći osoblja, nalaze se u paviljonu B2
 • stacionar visokog standarda (jednokrevetne i dvokrevetne sobe) nalaze se u paviljonu A1 - IV sprat

Dom je okružen ogromnim uređenim dvorištem, sa šetališnim stazama i klupama. Pored smeštajnih kapaciteta i kancelarija zaposlenih, kuhinja, trpezarija, ambulanti, vešeraja, majstorske radionice u domu se nalaze i prostorije za:

 • radno-okupacionu i fizikalnu terapiju
 • bilijar sala
 • kapela Svete Petke
 • čitaonica
 • slikarski atelje
 • biblioteka
 • restoran
 • prodavnica
 • pošta
 • bioskop sala
 • bife
 • frizerski salon
 
                  
 

DOM VOŽDOVAC

Smeštajni kapacitet doma je 269 korisnika, smeštenih u šest paviljona. Smeštaj predviđa tri smeštajne kategorije:

 • nezavisni korisnici , oni koji su sposobni za samostalan život( paviljoni D i E, u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i garsonjerama)
 • poluzavisni korisnici, osobe sa umanjenim fizičkim sposobnostima kojima je delimično potrebna pomoć(paviljoni A, B i C u jednokrevetnim, dvokrevetnim i višekrevetnim sobama)
 • zavisni korisnici, lica koja u potpunosti zavise od tuđe nege (paviljon F i E) 

Dom se nalazi u velikom uređenom parku sa šetališnim stazama i klupama. Smeštajem u domu obezbeđene su usluge:

 • stanovanja
 • ishrane
 • nege
 • zdravstvene zaštite
 • usluge socijalnog rada
 • usluge psihologa
 • radno-okupacione i kulturno-zabavne aktivnosti
 • prva pomoć
 
                  
 
 
 

DOM KARABURMA 

U domu se obezbeđuje :

 • stanovanje
 • ishrana
 • zdravstvena zaštita
 • nega
 • usluge socijalnog rada
 • psihološka podrška
 • kulturne, zabavne, okupacione i druge aktivnosti

Ukupni kapacitet objekata je 221 mesto u:

 • 47 jednokrevetnih
 • 46 dvokrevetnih
 • 16 trokrevetnih
 • 8 višekrevetnih soba

Većina soba ima terase , sobe su bez kupatila, sa zajedničkim solidno opremljenim mokreim čvorom koji koristi 4-5 osoba.Prateći prostor čine:

 • centrala
 • čajna i distributivna kuhinja
 • trpezarija
 • magacin
 • frizerski salon
 • dnevni boravak
 • prostor za radnu terapiju
 • biblioteka
 • lekarska ordinacija i ambulanta
 
                            
 

STACIONAR DILjSKA            

Doma raspolaže smeštajnim kapacitetom od 111 mesta, koja su raspoređena na tri nivoa. Sobe su:

 • dvokrevetne
 • trokrevetne
 • višekrevetna

Standardne prostorije su zajedničke i nalaze se na svim nivoima. Dom se nalazi u ograđenom, velikom i lepo uređenom parku. 
Stručni saradnici svojim savetima i profesionalnim angažovanjem omogućuju zadovoljenje svih potreba korisnika. Svakodnevnu negu obavljaju iskusne negovateljice, a zdravstvena zaštita se pruža 24 časa dnevno. Fizioterapeut je zadužen za pružanje fizikalne rehabilitacije, u cilju poboljšanja i očuvanja preostalih kapaciteta korisnika.

 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):