Bačka Palanka 21400Banatska 4
tel
021-754-966
 
 
gerocbp@eunet.rs 
 
 • STARAČKI DOM BAŠKA PALANKA
 

                       

 
Domovi za stare u Beogradu domovi za stare beograd domovi za stare
Starački domovi u Beogradu staracki domovi beograd staracki domovi

Ustanova obavlja delatnost iz delokruga socijalne zaštite odraslih i ostarelih psihički očuvanih lica i to:

 • obezbeđivanje stanovanja, ishrane, nege,zdravstvene zaštite, kulturno - zabavne,okupacione i druge aktivnosti, usluge socijalnog rada i druge usluge zavisno od potreba, sposobnosti i interesovanja korisnika  
 • za radno angažovane ustanova poseduje svoju ekonomiju za proizvodnju ratarskih kultura
 • vrši prodaju ručnih radova urađenih u okviru  radnih aktivnosti korisnika doma
 • pomoć u kući starim i iznemoglim licima koja nisu u stanju da se brinu sama o sebi obezbeđuje u vidu održavanja higijene stana i lične higijene, nabavke i pripreme hrane i drugih poslova, zavisno od potreba korisnika usluga i negu ostarelih
 
 
 
                   
  

Kapacitet ustanove je 110 mesta raspoređenih u dva objekta:

 • Objekat A je urađen za smeštaj 20 osoba - Domsko odeljenje- i urađen je premasvim normativima i standardima za smeštaj ostarelih urađen za priremanje hrane i do 200 korisnika 
 • Objekat B ima višekrevetne sobe sa dva sanitarna čvora i smeštaj 43 korisnika
 • Posedujemo kuhinju za pripremanje hrane
 • Vešernicu za poslugu 200 korisnika
 • Sopstvenu kotlarnicu
 
                       
 

O korisnicima se brine 34 radnika. Organizovani su u službe:

 • za stručno-socijalni rad
 • za finansijso-računovodstvene poslove
 • za opštu negu, ishranu i higijenu
 • za opšte i zajedničke poslove
 • za pomoć u kući i kućnu negu 

Ovakva organiyacija yadovoljava sve posojeće potrebe korisnika. Ono [to je najbitnije i ;ime se ponosimo jeste naš odnos sa korisnicima.

 
 
 
              
 

Prijemom u našu ustanovu korisnik je potpuno zbrinut. Pružamo mu:

 • smeštaj
 • zdravstvenu zaštitu
 • ishranu
 • odevanje
 • pomoć i negu

Osim navedenog korisnicima pružamo:

 • radno-okupacione
 • kulturno-zabavne
 • rekreativno-rehabilitacione aktivnosti 
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):