Čurug 21238Kralja Petra I 1
tel
021-833-006
 
 
  • ZBRINjAVANjE ODRASLIH HRONIČNO OBOLELIH LICA
 
  • Dom je osnovan 1955. godine kao socijalna ustanova za zbrinjavanje odraslih lica koja se, iz bilo kog razloga, nađu u stanju socijalne potrebe. Prvom klasifikacijom ustanova socijalne zaštite 1968. godine Dom u Čurugu je orijentisan za prijem korisnika specijalnog profila, pokretnih i nepokretnih starih lica koja su psihički obolela. 1972. god. rađena je nova kategorizacija sa ciljem razvrstavanja korisnika prema kategorijama. Pošto je u Domu već bilo smešteno najviše duševno obolelih lica, narednih nekoliko godina, prirodnim odlivom i premeštajem u druge ustanove psihički očuvanih korisnika, u Čurugu su ostali samo duševno oboleli korisnici. Pored izvršene kategorizacije ime Dom za stare i penzionere menja tek 1990. god. u Dom za duševno obolela lica "Čurug". Dom za duševno obolela lica "Čurug" danas zbrinjava preko 200 korisnika.