Staracki domovi Subotica, Domovi za stare Subotica

Dom za negu
Subotica 2400027. marta 36
tel
024-555-280
gerontološki centar
Subotica 24000Aleja maršala Tita 31
tel
024-644-444
fax
024-556-030
Dom za odrasla lica
Subotica 24000Čikoš Bele 34
tel
024-524-115