Staracki domovi Ruma, Domovi za stare Ruma

Ruma 22400Pavlovačka 126
tel
022-472-699; 022-478-588; 022-478-539; 022-478-729