Staracki domovi Mirijevo, Domovi za stare Mirijevo

Mirijevo 11160Mihaila Bulgakova 38
tel
011-342-36-63; 011-342-36-19
Mirijevo 11160Murmanska 23v
Mirijevo 11160Murmanska 21b
tel
011-382-13-12; 063-371-158; 064-145-53-80
fax
011-382-15-35
Mirijevo 11160Dušana Radovića 15b
tel
011-380-92-22; 064-478-10-97
fax
011-380-82-52
Mirijevo 11160Ulofa Palmea 6a
tel
011-342-34-54; 064-043-30-50