Staracki domovi Kovačica, Domovi za stare Kovačica