Staracki domovi Alibunar, Domovi za stare Alibunar

Vladimirovac 26315Cara Lazara 20
tel
013-219-02-19; 066-238-238; 063-642-321