Novi Sad 21000Alekse Šantića 13a
tel
021-474-06-88; 063-500-097; 064-641-31-90
 
 
 • FISKALNE KASE
 • FISKALNI ŠTAMPAČI
 • POS UREĐAJI
 • RAČUNARI i OPREMA
 • SOFTVARE
 • KNjIGOVODSTVO
 • SERVIS
 
 • Veleprodaja i servis fiskalnih i platnih uređaja
  - fiskalne kase i štapači - GALEB GROUP
  - POS terminala (čitači platnih kartica) - INGENICO
  - GPRS terminali - GALEB GROUP
  - pratećeg pribora i potrošnog materijala
 
 • Veleprodaja i servis biroopreme
  - fotokopir aparata, digitalnih štamparskih mašina
  - laser štampača, matričnih štampača, InkJet štampača
  - stoni kalkulatori, brojačice novca, fax aparata
  - seckalice papira, pisaćih mašina, mašina za koričenje
 
 • Veleprodaja, servis i održananje računara i računarskih sistema
  - održavanje računara i software-skih aplikacija
  - prodaja računara i računarske opreme
  - prodaja software-skih aplikacija
  - obuka u korišćenju softwarskih aplikacija
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):