Senta 24400Poštanska 25
tel
024-815-320; 024-815-330; 065-815-32-00
 
 
 office@sksyu.net
 
Preduzeće SKS Company se bavi sledećim delatnostima:

 • pružanje internet usluga
 • kursevi za upotrebu računara
 • prodaja računara
 • servis računara
 • projektovanje računarskih mreža
 • izgradnja računarskih mreža
 • održavanje računara i računarskih mreža
 • prodaja uređaja sa fiskalnom memorijom
 • servis uređaja sa fiskalnom memorijom
 
 
 
 • FISKALNI UREĐAJI
 
 • Proces uvođenja uređaja sa fiskalnom memorijom u našoj zemlji, doveo je do potrebe da se delatnost preduzeća SKS Company proširi.
 • Na osnovu proizvoda koje licencirani proizvođači nude, preduzeće SKS Company je sklopilo ugovore sa tri vodeća proizvođac(a uređaja sa fiskalnom memorijom.
  - Galeb Group
  - Telefonija
  - Beogradelektro
 
 • Za sve potrebne informacije i pomoć na raspolaganju korisnika su osobe koje su kompetentne i svojim znanjem i iskustvom će pomoći pri izboru prilikom kupovine. a i kasnije će pomoći pri servisiranju ovih uređaja:
  - stručna pomoć pri izboru uređaja sa fiskalnom memorijom, uzimajući u obzir zahteve komitenata
  - pomoć pri unošenju artikala u uređaj
  - obuka korisnika za upotrebu uređaja
  - servisiranje uređaja u garantnom i vangarantnom roku
  - podrška pri upotrebi uređaja (stručna pomoć i nabavka repromaterijala)
  - pomoć i saveti pri izboru načina kupovine (krediti i slično)
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):