Restorani Kraljevo

Kraljevo 360007 sekretara SKOJ-a 82
tel
036-351-945
Kraljevo 36000Ive Andrića 96
tel
036-367-239; 064-185-39-44
Kraljevo 36000Čede Vasovića 8
tel
036-351-771; 063-875-44-98; 061-206-86-46
Kraljevo 36000Heroja Maričića 67
tel
036-313-333
fax
036-316-016
Kraljevo 36000Gavrila Principa bb
tel
063-609-698
Bogutovac 36341Lopatnica 42
tel
064-054-54-06; 036-682-50-03
Rudno 36222Rudno
tel
036-543-70-48; 036-543-71-11; 064-127-69-77
Kraljevo 360008. marta 24
tel
036-361-810; 036-361-555; 065-371-81-00
Žiča 36221Žiča
tel
036-581-64-69; 064-201-04-00
Kraljevo 36000Maglić
tel
036-582-60-09
Kraljevo 36000Cara Lazara 23
tel
063-628-550
Kraljevo 36000Karađorđeva 209
tel
036-352-447; 036-358-888
Kraljevo 36000Karađorđeva 107
tel
036-354-004; 036-353-999
Žiča 36221Žiča
tel
036-817-417; 036-817-350; 036-816-250
Kraljevo 36000Moše Pijade 1a
tel
036-366-800; 036-366-801; 036-366-802; 036-366-803
Kraljevo 36000Tike Kolarevića 34
tel
036-393-544; 065-211-69-11