Novi Sad 21000Desanke Maksimović 54
tel
021-6-393-555