Kragujevac 34103Skladišni centar bb
Ilićevo
tel
034-330-616; 034-330-617; 034-330-201; 034-330-202
fax
034-337-203
 
 
office@slogametal.com
info@slogametal.com
 
  • Dizajn CAD-CAM
  • SEČENjE
  • SAVIJANjE
  • CNC PROBIJANjE
  • LASERSKO SEČENjE
  • PLAZMA SEČENjE
  • PLASTIFIKACIJA
  • SEČENjE VODENIM MLAZOM
  • ZAVARIVANjE
  • MAŠINE i OPREMA