Subotica 24000Ištvana Lukača 20
tel
024-556-466; 063-771-16-76
fax
024-556-426
 

 

novmetal@gmail.com 

 
  • PLAZMA REZANjE
  • PLAZMA AGREGATI
  • GASNO REZANjE
  • SEČENjE CEVI i ZAVARIVANjE
  • OBRADA GLODANjEM
  • CNC RADNI STOLOVI SPECIJALNE NAMENE USLUŽNO SEČENjE