Beograd 11500Stubline 2dj
tel
011-772-93-00; 011-772-93-01; 065-228-02-89
fax
011-772-93-03
 
 
info@alatnicabarovic.com
alatnicabarovic@yahoo.com
 
 • PROIZVODNJA MAŠINA, ALATA i REZERVNIH DELOVA ZA OBRADU LIMA
 
 • LINIJA ZA ISPRAVLJANJE i SEČENJE ARMATURE 
 • LINIJA ZA OKRUGLI OLUK
 • LINIJA ZA POLUKRUŽNI OLUK
 • LINIJA ZA PROFILE
 • MAKAZE ZA LIM
 • ODMOTALICA LIMA
 • MAŠINA ZA PEGLANJE FLAHOVA
 • MAŠINA ZA PEGLANJE LIMOVA
 • MAŠINA ZA SAVIJANJE CEVI
 • LINIJE ZA UZDUŽNO SEČENJE LIMA - SLITER
 • LINIJA ZA TRAPEZNO PROFILISANJE LIMA
 • LINIJA ZA UGAONE LAJSNE
 • MAŠINA ZA VENTILACIONE KANALE
 • LINIJA ZA BESKONAČNI VERTIKALNI OKRUGLI OLUK
 • LINIJA ZA BESKONAČNI HORIZONTALNI OKRUGLI OLUK
 • ZIHT MAŠINA
 • RUND MAŠINA