Beograd 11102Jelisavete Načić 13
tel
011-339-29-24; 069-745-228; 063-239-598
 
 
peekaboobgd@gmail.com 
 
 • PRIVATNI VRTIĆ
 • PRIVATNE JASLICE
 
     
 
 
 
 • Peekaboo je školigrica Novog Doba koja ima inovativni pristup u svakodnevnom višejezičnom okruženju!
 • Osnovni princip rada u školigrici Peekaboo jeste individualni pristup i negovanje njihove autentičnosti.
 
        
 
 • U cilju individualnog, sistematskog praćenja razvoja i napredovanja dece, kao i održavanja kvaliteta rada, posebno je osmišljen multilingvalni program sa elementima Montesori programa i vrlo pažljivo izabran nastavni kadar.
 • Angažovani su i stalni stručni saradnici: psiholog/psihoterapeut, defektolog/logoped i pedijatar.
 
        
 
 • Želja nam je i cilj da naša deca lakše nađu svoj osobeni kreativni put kada jednog dana zakorače u ono što zovemo život i da izrastu u srećnog i svesnog Malog Velikog Čoveka Novog Doba.
 • Dođite kod nas i otkrijte čarobni svet mašte i uverite se da je u tom svetu sve moguće!
 
 
 
 • BILINGVALNI/TRILINGVALNI PROGRAM
  SRPSKI/ENGLESKI/NEMAČKI
 
 • Deca u uzrastu između druge i šeste godine najlakše usvajaju strani jezik i prihvataju ga kao maternji.
 • Ovakav pristup učenju stranih jezika daje izvanredne rezultate, jer deca u ovom uzrastu s lakoćom komuniciraju, ne mešaju jezike i mogu da vode konverzaciju istovremeno na dva i više jezika.
 • Ove sposobnosti dete kasnije gubi i zato je ovaj uzrast idealan za uvođenje deteta u strani jezik.
 • Velika prednost bilingvalnog/trilingvalnog programa je što taj jezik deca usvajaju kao maternji i tako ga i koriste.
 • Prihvataju ga kao jezik svakodnevne komunikacije.
 • Na taj način on za njih prestaje da bude strani jezik.
 
        
 
 • Bilingvalni/trilingvalni program je specifičan način izvođenja nastave.
 • Polovina planiranog dnevnog programa se odvija isključivo na engleskom i srpskom (4 sata), a druga polovina na nemačkom i srpskom jeziku (4 sata).
 • Program se izvodi po principu 1:1, što znači da u toku svake radne nedelje, deca imaju podjednak broj aktivnosti na sva tri jezika.
 • Roditelji imaju mogućnost da, ukoliko žele, mogu da izaberu dominantan strani jezik ili posebnu kombinaciju jezika.
 
        
 
 • U okviru programa imamo sledeće aktivnosti:
  - svakodnevni izlazak napolje
  - razni izleti
  - korektivna gimnastika
  - umetničke radionice
  - razne radionice
  - redovne posete muzejima, pozorištima, galerijama…

 
 
 
 • EDUKATIVNI METOD

 
 • Osnovni metod rada je kreativna igra.
 • Igrajući se, a pri tom bivajući kreativno usmeravana i organizovana, deca razvijaju sve aspekte svoje ličnosti i stiču saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe.
 
        
 
 • Dometi svakog deteta mogu biti ogromni!
 • Potrebno ih je samo pratiti i osluškivati i rad prilagođavati njima.
 • Tako i teme kojima se bavimo u našim kreativnim radionicama biramo u skladu s njihovim potrebama, interesovanjima i željama.
 • Igramo se i istražujemo kroz kreativne radionice, jer tako mališani imaju mogućnost da veoma rano otkriju i ostvare kontakt sa muzikom, slikarstvom, vajarstvom, pozorištem, filmom, itd.
 
        
 
 • KREATIVNE RADIONICE
 
 • Sve aktivnosti se odvijaju kroz kreativne radionice:
  - likovna (crtanje, slikanje, vajanje)
  - muzička (slušanje, sviranje, pevanje, ples, izražavanje kroz muziku…)
  - dramska (razne tehnike pokreta, gluma, izražavanje, recitacije, brzalice itd.)
  - psihološka (ja, samopoštovanje, emocije, odnosi prijateljstava, empatije, konfliktne situacije, odnos prema okolini…)
  - prozor u svet – upoznavanje kultura drugih naroda

 
        
 
 • Posebno nam je drago što privatni vrtici Peekaboo imaju mogućnost da sarađuje sa uglednim umetnicima koji tokom godine učestvuju u našem programu kreativnih radionica i deca imaju priliku da dožive svaku umetnost na poseban i neposredan način.
 • Umetnički saradnici gostuju u Peekaboou nekoliko puta godišnje, tako da imamo gudački kvartet, duvački trio, slikare (kako nastaje slika), keramičare, kamermane (kako je ispred, a kako iza kamere) i glumce.
 
        
 
 • U želji da deci približimo svet sa svim njegovim lepotama i različitostima, osmislili smo posebnu radionicu, PROZOR U SVET – upoznavanje kultura drugih naroda.
 • Mi nemamo mogućnosti da vodimo decu u Brazil, Španiju, Japan, Kinu… ali možemo da im dovedemo Brazil, Španiju, Japan, Kinu… u Peekaboo!!!
 • To je radionica koja je osmišljena kao zajednička aktivnost roditelja, dece i državljana zemlje koja se obrađuje, kao i sa ambasadama i kulturnim centrima tih zemalja.
 • To su mnogo lepe žurke u kojima svi podjednako uživamo!
 
 
 
 • JASLICE
 
 • Dolazak deteta u vrtić u ranom uzrastu, veliki je događaj za celu porodicu. Roditelji su uzbuđeni i zabrinuti, dete se veoma često po prvi put odvaja od roditelja.
 • Otvoren pristup roditeljima, individualan pristup adaptaciji svakog deteta je ono što karakteriše Peekaboo.
 
        
 
 • Prve dane u Peekaboo-u dete provodi sa roditeljem, kako bi uz poznatu osobu upoznalo novi prostor i nove ljude oko sebe.
 • U zavisnosti od reakcija deteta na novo okruženje, vaspitači sa roditeljima prave plan adaptacije, koji zatim svakodnevno zajednički analiziraju.
 • Na taj način se bira najbolji tempo za adaptaciju deteta, roditelji su bezbrižniji, a deca lakše prihvataju novo okruženje u kome će svakodnevno boraviti.
 
 • U jaslenoj grupi pored vaspitnog rada sa decom akcenat se stavlja na negu i usvajanje kulturno-higijenskih navika.
 • Od prvih dana u jaslama, počinje se sa podsticajem i stimulacijom razvoja govora i čula, a ostvaruje se i programska saradnja sa vrtićem kako bi deca kasniju promenu grupe lakše prihvatila.
 
        
 
 • Teme od kojih polazimo u jaslenom uzrastu su životne i pružaju detetu realnu sliku o svetu koji ga okružuje.
 • Tako se na jaslenom uzrastu deca upoznaju sa živim i neživim svetom oko sebe i pojavama koje nas okružuju.
 • Deca upoznaju biljke i životinje, neke njihove osobenosti kroz igru, posmatranje, dodir, miris, ukus, sluh tj. upotrebom svih čula; upoznaju se sa osobinama ljudi, delovima tela, odećom koju nosimo, hranom koju jedemo i pripremamo, sa osnovnim emocijama i načinima kako ih izražavamo i sl., a sve kroz aktiviranje svih čula.
 
 • Ciljevi i ishodi koje vaspitači razmatraju i od kojih polaze u planiranju svakodnevnog rada sa decom jaslenog uzrasta podeljeni su u četiri velike grupe:
  - Oblast socijalnog razvoja,
  - Oblast motornog razvoja,
  - Razvoj jezika, govora i uopšte komunikacije,
  - Razvoj mišljenja i sposobnosti rešavanja problema.

 
        
 
 • Od početka 2013. godine u jaslenim grupama realizuju se i:
  - Muzička radionica
  - Korektivna gimnastika
  - Engleski jezik

 
 
 
 • Želja nam je i cilj da naša deca lakše nađu svoj osobeni kreativni put kada jednog dana zakorače u ono što zovemo život i da izrastu u srećnog i svesnog Malog Velikog Čoveka Novog Doba.

 
 • Dođite kod nas i otkrijte čarobni svet mašte i uverite se da je u tom svetu sve moguće!
 
        
 
 • RADNO VREME
  radnima danima 08 - 17č
 
        
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):