Novi Beograd 11070Antifašističke borbe 23v
tel
011-311-72-07; 011-313-27-65
Novi Beograd 11070Antifašističke borbe 23ž
tel
011-311-72-07; 011-313-27-65
 
 
 vrticnasadrugakucica@gmail.com 
 
 • AKREDITOVANA PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA NA NOVOM BEOGRADU
 • PRIVATNI VRTIĆ NA NOVOM BEOGRADU
 • PRIVATNE JASLICE
 • PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM
 
     
 
 • Naziv vrtića osmislila su deca a naša je želja da se deca u našem vrtiću osećaju kao kod svoje kuće: mirno, ušuškano i voljeno.
 • Grupe broje do 10 mališana, što doprinosi kvalitetu rada s decom. Puno pažnje posvećeno je opremanju objekta,kako njegovog enterijera, tako i nabavljanju didaktičkih sredstava i potrošnog materijala.
 • Vrtić je smešten u privatnom stanu nove zgrade, sagrađene 2008.god., čiji je vlasnik osnivač ustanove,tako da deci pruža prvenstveno porodičnu atmosferu. Iza zgrade (ulica je zatvorena za saobraćaj), nalaze se dva igrališta,jedno potpuno novo opremljeno dečjim rekvizitima po najnovijim standardima u kome deca mogu lepo i bezbedno da se igraju. 
 
 
 
          
 
           
 
          
 
 • PROGRAM
 • Shvatajući igru kao vodeću aktivnost u razvoju deteta,naš svakodnevni program je koncipiran tako da omogućava deci da razvijaju svoju stvaralačku sposobnost,pokazuju inicijativu i proširuju svoja iskustva.Naš program rada uvažava i podstiče celokupan razvoj deteta i njegovih individualnih potencijala.
 
 •  CENTRI INTERESOVANJA
 • Prostor vrtića struktuiran je po centrima interesovanja:
  - Centar za razvoj govora
  - Likovni centar
  - Graditeljski centar
  - Centar za dramatizaciju i igru uloga
  - Čitalački kutak
  - Eko kutak – ekološka radionica
  - Istraživački centar
 
 • DODATNI PROGRAMI
 • U skladu sa potrebama i interesovanjima dece i roditelja, u vrtiću se realizuju različiti dodatni programi. Izborom ovih programa nastojimo da nadogradimo kvalitet redovnog vaspitno-obrazovnog rada:
  -Školica engleskog jezika
  -Vežbaonica
  -Slikarska radionica
  -Logopedski program Govorna radionica

 
 
 
          
 
          
 
          
 
 • JASLICE NAŠA DRUGA KUĆICA
 
 • Vaspitno obrazovni rad sa decom uzrasta do tri godine
  Kao prioritetni zadaci nege i vaspitno-obrazovnog rada sa decom do tri godine određuju se oblasti praćenja dečjeg napredovanja u razvoju i učenju, podsticanje razvoja govora i uključivanje roditelja u proces adaptacije dece na kolektiv. U cilju unapređenja rada sa decom do tri godine,pored redovnog vaspitno-obrazovnog rada vaspitači jaslene grupe intenzivnije će se tokom godine baviti sledećim temama : “Podsticanje razvoja govora kod dece” i “Igre nestruktuiranim materijalima”.
 
 
 
          
 
          
 
 • VRTIĆKE GRUPE U NAŠOJ DRUGOJ KUĆICI
 
 • Vaspitno-obrazovni rad sa decom uzrasta od tri do pet i po godina
  (do uključivanja u program pripreme za školu)
 • Prioritetni zadaci u radu sa decom ovog uzrasta biće: praćenje i posmatranje dečjeg napredovanja u učenju i razvoju, podsticanje razvoja govora i podsticanje razvoja samopoštovanja kod dece, unapređivanje saradnje sa porodicom sa akcentom na uključivanje roditelja u planiranje i realizaciju zajedničkih aktivnosti sa decom i vaspitačima. U realizaciji tema negovaće se istraživački i kreatorski pristup praksi.
 
 
 
          
 
      
 
 • PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U NAŠOJ DRUGOJ KUĆICI
 
 • Pripremni Predskolski Program (od 5 ipo god)
 • Program vaspitno-obrazovnog rada sa predskolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u skolu doprinoseci celovitom razvoju deteta. Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u godini pred polazak u skolu odvijace se u skladu sa osnovama programa – pripremnim predskolsim programom.
 
 
 
          
 
          
 
          
 
 • KUTAK ZA RODITELJE
 • Jedan od prioritetnih zadataka u našem radu je unapređivanje saradnje sa porodicom i njeno aktivno uključivanje u život i rad vrtića.
 
 
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):