Zemun 11080Živka Petrovića 44
tel
011-219-11-05; 064-219-01-52
 
 
tataimama@open.telekom.com 
 
 • VRTIĆ
 • JASLICE
 • KREATIVNE RADIONICE
 • PROSLAVA DEČIJIH ROĐENDANA
 
     
 
Privatni vrtići u Beogradu privatni vrtici beograd  privatne jaslice beograd
 
 
 

       
                DEČIJI VRTIĆ i JASLICE ZVONČICA             TINKER BELL ENGLESKO - MUZIČKO ZABAVIŠTE
             Živka Petrovića 44, Zemun - Novi grad                        Živka Petrovića 44, Zemun - Novi grad
                              064-219-01-52                                          064-219-01-52; 011-219-11-05

 
 • SVE INFORMACIJE U VEZI UPISA DECE MOŽETE DOBITI DIREKTNO OD VLASNIKA VRTIĆA NA BROJ 011-210-30-49
 
 • Pogledajte prezentaciju našeg vrtića na youtube.com klikom OVDE.
 
 
 
 • PRIPREMA DECE ZA POLAZAK U ŠKOLU
 
 
 • U svom radu u grupi dece koja se pripremaju za školu primenjujemo program MENSE - NTC sistem učenja.
 
 • Ovim programom kod dece se postiže viši nivo razvoja intelektualnih procesa i utiče na na razvoj većeg broja sinapsi.
 • U svom radu koristimo radne listiće za svaku od 6 vaspitno - obrazovnih oblasti.
 
 • Kreativne radionice:
  muzičko
  - likovno
  - ples, ritmička gimnastika
  - sport
 
 
 
 • VRTIĆ
 
 • Vaspitno – obrazovni rad sa decom od 3 godine do polaska u školu.
 Privatni vrtići Beograd privatni vrtici
 
 • Vaspitači u saradnji sa stručnim saradnicima stvaraju uslove za unapređenje zdravlja i razvijanja navika lične higijene. Zadovoljiti potrebe dece za kretanjem i igrom i sticanjem novih znanja.
 
 • Vaspitno - obrazovni program se ostvaruje kroz određene oblike vaspitno - obrazovnog rada i šest vaspitno - obrazovnih oblasti.
 
       
 
       
 
 • U periodu do 7. godine posebna važnost se obraća razvoju intelektualnim sposobnostima deteta. U toku programiranja vaspitno - obrazovnog rada naglašava se važnost motoričkih i grafomotoričkih sposobnosti.
 
 • Kroz ove aktivnosti kod dece se povećava broj sinapsi i utiče se na razvoj funkcionalnog razmišljanja što doprinosi uspehu u školi.
 
       
 
       
 
 • ZNANjE STIČEMO IZ 6 VASPITNO OBRAZOVNIH OBLASTI:
 • Muzičko vaspitanje
 • Fizičko vaspitanje
 • Likovno vaspitanje
 • Razvoj govora
 • Upoznavanje dece sa okolinom
 • Razvoj početnih matematičkih pojmova
 
        
 
       
 
 • Dodatne aktivnosti:
  - Strani jezik (engleski i italijanski)
  - Školica plesa (balet, ritmička gimnastika, folklor)
  - Rad sa logopedom
 
 
 
 • JASLICE
 
 • Vaspitni rad sa decom uzrasta do 3 godine.
 
       
 
       
 
 • Sestra – vaspitač planira programske sadržaje koji zavise od potreba same dece, sastava grupe, uzrasta dece, psiho-fizičke zrelosti što podrazumeva individualni rad ili rad u manjim grupama.
 
       
 
       
 
 • Opšta načela vaspitanja i nega dece
  Ritam življenja u jaslenoj grupi
  Period adaptacije
  Saradnja sa porodicom
  Psihički razvoj
  Nega dece
  Socijalno – emocionalni odnosi
  Igra
  Motoričke aktivnosti
  Senzorno – perceptivne aktivnosti
  Muzičko – ritmničke aktivnosti
  Intelektualne aktivnosti
  Jezičke aktivnosti
 
 • Uspostavljeni ritam življenja ima veliki značaj u smenjivanju hranjenja, sna i budnosti.
 
       
 
       
 
 
 
 • PROGRAM RADA VRTIĆA - KORAK PO KORAK
privatni vrtici vozdovac privatni vrtici novi beograd privatni vrtici vracar 
privatni vrtici bezanijska kosa
 • Na osnovu ispunjavanja zahteva Ministarstva Prosvete Osnovi Programa rada podeljen je na 3 nivoa:
  - Osnove programa nege i vaspitanja dece do 3 godine
  - Osnove programa predškolskog obrazovanja i vaspitanja dece od 3 godine do polaska u školu
  - Osnove programa pripreme dece za polazak u školu od 5,5-7 godina
 
 • POSEBNI PROGRAMI
 
 • Organizuju se u vidu KREATIVNIH RADIONICA pomoću kojih otkrivamo dečije preddispozicije i talentovanost samog deteta.
 
 • Učenje engleskog jezika - Oksford program
 • Učenje Italijanskog jezika - predavač profesor jezika
 • Ples u vrtiću - balet, ritmička gimnastika, folklor
 • Rad sa logopedom u saradnji sa LOGOIGRICOM
 • Muzička igraonica - učimo da pevamo samostalno i u horu
 • Likovna radionica - crtanje, slikanje, vajanje, rad sa ambalazom
 
        
 
        
 
 • IGROM i ZNANjEM DO ŠKOLE
 
 • NAŠI PROGRAMI SU NAŠE ZVEZDE VODILjE A NAŠA VODILjA JE PEDAGOGIJA - nauka kola se bavi vaspitanjem dece.
 
 • Ona nam objašnjava ciljeve, zadatke, sadržaj, sredstva i metode vaspitanja dete usvaja elementarna znanja koje će kasnije koristiti u životu.
 
 • Odobravamo popust u toku adaptacije deteta na vrtić. Za vreme adaptacije popust je 50%
 
 • Uslovi vrtića odgovaraju zdravstvenim i sigurnosnim zahtevima. Pored prostorija za dnevni boravak i igru dece, trpezarije i toaleta postoji dečija spavaonica sa krevetićima prilagođenim uzrastu deteta.
 
 • Naši vrtići poseduju ograđenim dvorištima sa spravama za igru
 
       
 
        
 
 • ZVONČICA  se nalazi u Zemun Novom gradu u blizini naselja Marija Bursać, Sava Kovačević Altine Galenike i Zemun Polja.
 
 • Vrtić „Zvončica“ obavlja delatnost u prilagođenim prostorima. Vrtić radi tokom cele godine a radno vreme  vrtića i jaslica je od 7-17h, a posle 17h radi kao kreativni centar.
 
       
 
       
 
 • U pogledu oprema i prostora vrtić poseduje:
  - grupne sobe za igru
  - garderobe
  - kuhinja sa trpezarijom
  - sobe za spavanje
  - dvorište za igru (sa opremom i rekvizitima)
  - obilje igračaka i didaktičkog materijala
 
 • U vrtiću i jaslicama je zaposleno stručno osposobljeno osoblje:
  Vaspitač
  Medicinska sestra-vaspitač
  Spoljni saradnici (pedijatar, psiholog, pedagog, logoped, stručni saradnici za muziku, likovno, ples)
 
 • KREATIVNE RADIONICE
  LIKOVNA RADIONICA
  MUZIČKA RADIONICA
  RITMIČKA GIMNASTIKA
  BALET
  FOLKLOR
  STRANI JEZIK - ENGLESKI, ITALIJANSKI
  PRIPREMA DECE ZA ŠKOLU
  ZABAVIŠTE - IGRAONICA UZ STRUČNI NADZOR VASPITAČA
  BEBI-SERBIS USLUGE
 
       
 
       
 
 • Vrste usluga:
  - Celodnevni boravak 07 - 17.30h 
  - Skraćeni boravak 08 - 15h 
  - Četvoročasovni boravak 08 - 12h
  - Grupa pripreme dece za polazak u školu
  - Kreativne radionice
  - Bebi servis
 
 
 
 • PROSLAVA DEČIJIH ROĐENDANA
 
                      
 
 
 
 • Dečiji vrtić „ZVONČICA“ osnovan 1997. godine u Zemunu.
 
 • Program rada vrtića "Zvončica" je odobren od strane Ministarstva prosvete i sporta (610-00-00062/2005/03)
 
 • Dete ima prava na obrazovanje, što zavisi od njegove ličnosti, talenta, mentalnih i fizičkih sposobnosti!
 
 • Do polaska u školu dete treba da se igra i polaskom u vrtić započinje njegova priprema za skolu. Za igru je potrebno vreme, prostor, sredstva i partner za igru.
 
 • Roditelj osigurava uslove života a vrtić pravilno usmerava dete
 • Pravo svakog deteta je da se slobodno druži i igra sa drugom decom
 
 
 
 • ZVONČICA 
  Živka Petrovića 44
 
   
 privatni vrtici bezanijska kosa
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):