Beograd 11060Ivankovačka 6
tel
011-405-90-10; 065-590-85-90; 063-295-499
 
 
info@vrticplay.rs 
 
 • PRIVATNI VRTIĆ
 • PRIVATNE JASLICE
 
     
 
 
 
 • Predškolska ustanova ''PLAY'' je osnovana sa idejom i ciljem da se podignu najviši standardi u domenima koje jedna ozbiljna predškolska ustanova treba da ima, a u našem razmišljanju privatni vrtići MORAJU da pruže detetu na njegovom putu ka kvaltetnoj kasnijoj edukaciji, a samim tim i kasnijem uspehu u svetu odraslih.
 
        
 
 • Iz tog razloga, mi se trudimo da deci omogućimo uz naravno aktivno učešće roditelja, najkvalitetnije vreme provedeno u vrtiću gde zajedno sa Vama gradimo temelje kako na polju znanja, tako i na polju kreativnosti i međusobne komunikacije koje će dete nastaviti da gradi u daljem obrazovanju.
 
        
 
 
 
 • JASLENA GRUPA LEPTIRIĆA - do 3 godine
 
 • Vaspitanje i nega dece uzrasta do tri godine realizuje se stvaranjem povoljne vaspitne sredine u kojoj će dete sticati iskustva po sopstvenom programu, otkrivajući sebe i svoju okolinu, u kojoj će biti aktivno u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima.
 • Pored osnovnih ciljeva vaspitno-obrazovnog rada, osnova za razvoj trajnih svojstava ličnosti su i mnogi zadaci, koji su navedeni u Opštim Osnovama Programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta do tri godine, na osnovu kojeg se realizuje vaspitno-obrazovni rad sa decom ovog uzrasta.
 
        
 
 • Vaspitno-obrazovni rad obuhvata sledeće programske celine:
  preventivno–zdravstvenu zaštitu,
  - negu i vaspitne aktivnosti,
  - oplemenjivanje sredine,
  - saradnju sa porodicom

 
        
 
 
 
 • VRTIĆKA GRUPA BUBAMARICA - od 3 do 6 godina
 
 • Dosadašnje iskustvo i stručnost ukazuje kako je ovaj period života bitan u formiranju ličnosti, te da je ono što roditelji i vaspitači u ovom periodu mogu da učine za dete od neprocenjivog značaja.
 
        
 
 • Stoga se ovde u vrtiću posebno vodi računa o tome da deca sama što više govore (podstičemo prepričavanje priča i događaja) i da se pri tome pravilno izražavaju, podstiče se njihovo samostalno mišljenje i zaključivanje,vežba se spretnost pokreta – od pravilnog držanja olovke do uvežbavanja crtanja i bojenja; i naravno, ostvaruje se zajednička igra i druženje – deca se uče da budu deo veće grupe, kao i da neke aktivnosti mogu da obave samo zajednički, kao i da su za svoj rad izložena oceni druge dece. Kroz zadatke, prilagođene njihovom uzrastu, podstičemo intelektualni razvoj deteta, deca razvijaju osnovne elemente logičkog mišljenja, snalaženja u prostoru i vremenu.
 
        
 
 
 
 • PREDŠKOLSKI PROGRAM PČELICA 
 
 • Predškolcima se nudi jedan novi svet u savladavanju slova, gde uz raznovrsne vežbice grafomotorike i programe na računaru čine prve korake ka pisanju, prepoznavanju i imenovanju slova. Takođe će se sa njima raditi na savladavanju čitanja i pisanja.
 • Cilj nam nije da dete kao predškolac prevashodno (samo) savlada sadržaje programa koji ga čekaju u prvom razredu, već da kod dece razvijemo i podstaknemo samopouzdanje, zainteresovanost, radost i spremnost na nove izazove.
 
        
 
 • Sa decom predškolskog uzrasta rade vaspitači sa završenom strukovnom školom i diplomirani psiholog.
 • Pripremni predškolski program smo osmislili tako da deca kroz razlčite zanimljive aktivnosti, igru i druženje stiču nova saznanja, razvijaju samopouzdanje, sposobnost, radne navike, maštovitost i kreativnost.
 
 • Kreativne radionice su:
  likovna (crtanje, slikanje, vajanje)
  - muzička (slušanje, sviranje, pevanje, ples, izražavanje kroz muziku...)
  - dramska (razne tehnike pokreta, gluma, izražavanje, recitacije, brzalice itd.)
  - psihološka (ja, samopoštovanje, emocije, odnosi prijateljstava, empatije, konfliktne situacije, odnos prema okolini...)

 
        
 
 
 
 • DODATNI PROGRAMI
 
 • Školica engleskog
  - Kroz igru i pesmice, obilje plakata, igračaka i kartica deca rade sa lakoćom, primenjujući znanje bez poteškoća, uvek raspoloženi za novu lekciju i još jednu interesantnu priču njihovog omiljenog junaka- mačka Kukija, željni novog znanja, nove lekcije i narednog časa.
  - Školica engleskog jezika otvorena je u saradnji sa školom "Concord" - 2 puta nedeljno po sat vremena.
 
        
 
 • Školica sporta
  - U školici sporta praktikujemo aktivnosti koje služe za prevenciju deformiteta kod dece predškolskog uzrasta.
  - Svakodnevno primenjujemo kreativne pauze, jutarnje vežbice i fizičke igraonice.
 
        
 
 • Školica ekologije
  - Naš plan rada eko-školice je: edukacija o potrebi čuvanja i stalne brige o prirodi koja nas okružuje, potrebi za reciklažom (deci dostupnih materijala za reciklažu), akcija ozelenjavanja gradskih parkića, učestvovanje na eko-manifestacijama, izleta u prirodu...
  - Naš cilj je da budemo jedan od retkih vrtića u centru grada sa jasnom ekološkom misijom i proaktivnim delovanjem.
 
        
 
 
 
 • Naš CILj je da vrtić ''PLAY'' podstiče razvoj, sreću, samopouzdanje dece koja će sa radošću prihvatati sve izazove i zadatke, a pri tom sačuvati svoju individualnost.
 
        
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):