Novi Beograd 11070Bulevar dr. Zorana Đinđića 87
tel
011-301-77-90; 066-516-25-16; 066-516-25-26
Beograd 11131Pustorečka 7
tel
011-354-30-18; 066-516-25-16
 
 
office@stepbystep.rs 
 
 • PRIVATNI VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU 
 • PRIVATNE JASLICE
 • PRIVATNO PREDŠKOLSKO
 
     
 
 
 
 • Step by Step je vrtić na engleskom za decu uzrasta od 1-7 godina. Mi smo privatna predškolska ustanova,  verifikovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
 • U vrtiću Step by Step komunikacija se vrši na engleskom jeziku. Naš program je namenjen svoj deci, bez obzira na to da li imaju neko predznanje engleskog jezika.
 • Kada dete krene u vrtić, vaspitačice se brinu o tome da polako i postepeno uključe dete u komunikaciju na engleskom kao i u sve aktivnosti u vrtiću.
 
        
 
 • Deca u vrtiću Step by Step uče kroz igru i zabavu.
 • Naše vaspitačice vode računa da uvek pokazuju i demonstriraju sve o čemu pričaju kako bi deca učila i asocijativno.
 • Učenje jezika kroz svakodnevnu komunikaciju omogućava deci da engleski savladaju sa lakoćom. Na taj način deca nauče da sama formiraju rečenice i vremenom počnu da govore engleski prirodno, kao maternji jezik.
 • Učenje enlgeskog se kod nas odvija spontano, a još jedna prednost našeg programa je pristup prema učenju i vaspitanju dece.
 
        
 
 • Deca najbolje uče kroz istraživanje i igru.
 • Mi u Step by Step-u razumemo da je ovaj period u odrastanju veoma važan za budućnost deteta.
 • Naša želja i motivacija je da su svi naši roditelji/staratelji ne samo sigurni u negu koju pružamo njihovom detetu, već i ponosni da su deo zajednice gde su deca i porodica na prvom mestu.
 
        
 
 
 
 • PROGRAMI
 
 • Step by Step pristup zasniva se na aktivnom učenju koje je fokusirano na individualne mogućnosti, zanimanja i način učenja svakog deteta.
 • Deca su inspirisana da istražuju, ispituju i pronalaze odgovore.
 • Nasi vaspitači organizuju aktivnosti prema individualnim potrebama i načinu učenja svakog deteta.
 
        
 
 • Imamo mesečne teme koje su veoma interesantne i zabavne za decu.
 • Vaspitači prave nedeljne planove sa aktivnostima koje promovišu učenje kroz zabavu i igru, a pažljivo su organizovane i adaptirane potrebama svake grupe i svakog deteta ponaosob.
 
 • Deca često rade u specijalnim centrima koji su raspoređeni po radnoj sobi i zajedno sa svojom grupom rade na 
  raznim projektima i aktivnostima.
 • Zatim se smenjuju tako da svako dete učestvuje u svakom centru.
 
        
 
 • U Step by Step vrtiću najviše smo usredsređeni na sledeće aspekte razvoja:
  - Fizički razvoj – jačanje telesnog i mentalnog zdravlja (stvaranje i razvijanje navika lične higijene, ovladavanje 
  prostorom) i socijalno-emocionalni razvoj
  - Igra uloga – drama ili dramske igre
  - Matematički razvoj – najveća pažnja je usmerena na sortiranje, merenje, brojanje, šablonske nizove (ne znam kako 
  bih drugačije prevela pattering)
  - Razvoj govora – priče, grafomotorika, pesme, recitacije, rime – podržavanje razvoja komunikacije
  - Razvoj fine motorike -najveća pažnja je usmerena na koordinaciju i razvoj mišića fine motorike
  - Razvoj krupne motorike – ples i pokreti
  - Senzorni razvoj – aktivnosti koje stimulišu detetova čula (dodira, mirisa, ukusa, vida, sluha)
  - Kognitivni (saznajni) razvoj – učenje o svetu oko nas, aktivnosti koje unapređuju razmišljanje i rešavanje problema

 
        
 
 
 
 • PRIVATNE JASLICE - 1 - 3,5 godine
 
 • Rana dečija iskustva i saznanja imaju veliki uticaj na njihov dalji razvoj.
 • Step by Step program u jaslicama se zasniva na igri i istraživanju.
 • Pružamo bezbedno i stimulativno okruženje i program koji podržava njihov socijalni, emotivni, fizički i kreativni razvoj.
 
        
 
 • Deca ovog uzrasta teže ka samostalnosti.
 • Naš zadatak je da im rpužimo priliku da vežbaju samostalnost i da donose samo odluke da probaju nove stvari.
 • Podstičemo znatiželju, osećaj ponosa i sposobnosti kod dece, što ih motiviše i podiže samopouzdanje.
 • Pozitivnim pristupom podstičemo decu da izraze svoja osećanja, želje i mogućnosti.
 • Deca uče da se igraju zajedno, dele, čekaju svoj red, itd.
 • Svesni smo toga da se svako dete razvija i napreduje svojim tempom, zbog toga smo obezbedili program i okruženje koji su dovoljno fleksibilni da zadovolje rezličite potrebe svakog deteta.
 
        
 
 
 
 • PRIVATNI VRTIĆ - 3,5 - 5,5 godina
 
 • Deca su veoma radoznala i željna da učenja i novih saznanja.
 • Naš program pruža aktivnosti i okruženje koje motiviše decu da istražuju, ispituju i razmišljaju.
 
        
 
 • Omogućujemo deci da se igraju i da biraju aktivnosti koje odgovaraju njihovim interesovanjima.
 • Naše aktivnosti u malim grupama, namenjene su za blizak rad i interakciju sa vaspitačem, a aktivnosti u većim grupama, podstiću timski rad i motivišu decu da zajedno postignu viši cilj.
 • U okruženju koje je bezbedno, pozitivno i puno poštovanja, pružamo deci mogućnost da uče i neguju ljubav prema učenju, grade sampouzdanje, prijateljstva i postave važne osnove za dalje mentalno, telesno i socijano -emocionalno razvijanje.
 
        
 
 
 
 • PRIVATNO PREDŠKOLSKO - 5,5 - 7 godina
 
 • U vrtiću Step by Step se odvija Pripremni predškolski program, koji je obavezan za upis u osnovnu školu.
 • Počinje u septembru i završava se u junu i neophodno je da ga deca pohađaju od početka do kraja.
 
        
 
 • Pripremni predškolski program koji se kod nas odvija, pomaže dečiji socijalni, emocionalni i kognitivni razvoj za lakšu tranziciju u prvi razred osnovne škole.
 • Deca se motivišu da dostignu svoj pun potencijal u okruženju koje je bezbedno, ohrabrujuće i koje im pruža punu podršku u svemu što rade.
 • Deca lakše dolaze do uspeha u školi, uz pomoć ohrabrivanja da budu lideri, oni koji žele da saznaju više i ne boje se izazova.
 
        
 
 
 
 • DODATNI PROGRAMI
 
 • Časovi engleskog

 
 • Kako bismo omogućili našoj deci da nastave da razvijaju i koriste engleski jezik, imamo časove engleskog dva puta nedeljno (3 sata nedeljno).
 • Deca na časovima uče fonetiku, da čitaju i pišu na engleskom, vežbaju komunikaciju i proširuju rečnik engleskog jezika.
 • Na ovaj način trudimo se da deca i dalje održavaju i razvijaju engleski jezik koji su naučili u vrtiću, u okolini gde je srpski jezik dominantan.
 
        
 
 • Školski boravak
 
 • Za našu decu koja su završila Step by Step i idu u školu imamo letnji i zimski kamp.
 • Tokom školskih raspusta imamo specijalan program za decu školskog uzrasta, koji obuhvata razne edukativne i zabavne izlete i razne aktivnosti, kao što su: umetnost, društvene igre, kuvanje, muzika, čitanje i pričanje priči, gluma, sport i druge rekreativne aktivnosti.
 
        
 
 
 
 • SUBVENCIJA
 
 • Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi tj. Subvenciju imaju roditelji/staratelji koji su državljani republike Srbije, čija su deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda i čije dete na konkursu za državni vrtić nije dobilo mesto u državnom vrtiću.
 • U predškolsku Ustanovu Step by Step možete upisati dete sa bilo koje opštine.
 
 • Subvencija će se isplaćivati iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA prema Rešenju koje roditelj bude dobio, za prethodni mesec, uz potvrdu predškolske ustanove o dolaznosti deteta u toku tog meseca.
 
        
 
        
 
 
 
 • RADNO VREME
  radnim danima 07.30 - 18č
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):