Beograd 11160Pere Veljkovića 4
tel
011-342-42-27;064-53-99-777; 065-242-86-60
Beograd 11050Hektorovićeva 22
tel
011-342-42-27; 065-242-86-60
 
 
kontakt@vrticpegaz.rs 
 
 •  PRIVATNI VRTIĆ U MIRIJEVU
 •  PRIVATNE JASLICE U MIRIJEVU
 •  PRIVATNO PREDŠKOLSKO U MIRIJEVU
 • AKREDITOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA U MIRIJEVU
 
 
 
 
     
 
 • DOBRODOŠLI U AKREDITOVANU PREDŠKOLSKU USTANOVU PEGAZ!
 
 • DOBRODOŠLI u Predškolsku ustanovu Pegaz, koja se nalazi u mirnom i lepom delu naselja Mirijevo gde će mališani imati priliku da uživaju i odrastaju, uz pomoć našeg stručnog tima u brižljivo uredjenom prostoru.
 • Ono što nas izdvaja od drugih ustanova je individualizovani pristup svakom detetu, rad u manjim grupama, i program Vrtić kao porodični centar koji je proistekao iz međunarodnog Step by Step projekta. Program je usmeren na dete i porodicu, vaspitno obrazovni procesi se kreiraju tako da DETE ima centralnu ulogu.
 • U toku boravka u vrtiću deca će imati organizovane časove engleskog jezika, školicu sporta, časove šaha i časove plesa. Osim redovnih aktivnosti organizujemo duge šetnje i izlete po okolini i gradu. Pored visokoprofesionalnog rada vaspitača i medicinskih sestara - vaspitača, stručnu podršku psihofizičkom razvoju dece, pružaće i tim koji čini psiholog, pedagog i logoped. 
 
 
 
          
 
          
 
 • JASLE PEGAZ
 
 • Osnovni cilj rada je kreiranje povoljne vaspitne sredine koja svojom organizacijom pruža optimalne uslove za psiho-fizički razvoj dece, razvijanje osećanja sigurnosti, prihvatanja i poverenja. Rad realizuju medicinske sestre - vaspitači u saradnji sa ostalim članovima tima naše Ustanove. Timski se iznalaze fleksibilna i adekvatna rešenja koja se odnose na:
  - proces adaptacije
  - individualizovano učenje
  - podsticajnu sredinu za učenje
  - integraciju dece razlicitih uzrasta i inkluziju
  - saradnji sa porodicom
 
 
 
          
 
          
 
 • VRTIĆ - VRTIĆKE GRUPE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI PEGAZ
 
 • Programske osnove za rad sa decom od tri do pet i po godina podrazumevaju da vaspitači u planiranju izdvoje ciljeve i zadatke poštujući :
  - uzrasne mogućnosti dece
  - različite aspekte razvoja
  - individualizovan pristup u radu
  - individualizovan pristup u radu
  - pokazatelje praćenja razvoja i napredovanja dece (evaulacija)
  - ostvarene saradnje sa roditeljima i sredinom

 • Kroz sistem igara i aktivnosti (perceptivne, motoričke, otkrivačke, zdravstveno-higijenske, govornojezicke, 
  dramske,...) daje se podrška detetu da upozna sebe, razvije pozitivnu sliku o sebi i svetu koji ga okružuje.

 • Na ovom uzrastu, poseban akcenat u vaspitno obrazovnom radu je na:
  - razvoju govora i komunikacije
  - početnom upoznavanju sa osnovnim matematičkim pojmovima
  - upoznavanju sa prirodnim i društvenim pojavama iz neposredne okoline
  - podsticanju istraživačkih igara, logičkog zaključivanja i kritičkog mišljenja
  - razvoju ekološke svesti
  - nenasilnom rešavanju konflikata
  - razvijanju empatije i tolerancije na različitosti
  - socijalizaciji
 
 
 
          
 
          
 
 • PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM
 
 • Planom i programom predviđeni su brojni metodički sadržaji primereni savremenim potrebama dece predškolskog 
  uzrasta. To znači da se kroz rad insistira na:
  - zadovoljavanju dečijih primarnih (bioloških potreba)
  - uspostavljanju osećanja sigurnosti i prihvaćenosti kod deteta
  - razvijanju pozitivne slike o sebi i svojim mogućnostima
  - osposobljavanju deteta da posmatra, analizira, upoređuje
  - razvijanju pažnje i koncentracije
  - razvijanje sitne motorike
  - uspostavljanju odgovarajaćih radnih navika
  - osposobljavanju deteta za prihvatanje budićih obaveza
  - otvorenosti za prihvatanje informacija I podsticanju radoznalosti
 
 
 
      
 
      
 
 • ISHRANA DECE U VRTIĆU
 
 • Vrtić raspolaže savremeno opremljenom distributivnom kuhinjom i trpezarijom u kojoj se serviraju obroci. Kuhinja ima prirodno osvetljenje i mogućnost prirodnog provetravanja prostora. Kao važan preduslov za pravilan rast i razvoj dece predškolskog uzrasta potrebna je i dobro izbalansirana ishrana dece. Zbog toga smo uspostavili saradnju sa jednom od najboljih ketering kuća koja primenjuje HACCP standard ( Hazard Analysis Critical Control Points) koji je najviši svetski standard u proizvodnji, pripremi i distribuciji hrane koji krajnjem korisniku daje sigurnost da će biti poslužen zdravstveno ispravnom hranom. Ovaj standard se već godinama primenjuje u skoro svim zemljama evropske unije.
 
 • ADAPTACIJA DECE NA VRTIĆ
 
 • Stručni tim naše Ustanove ima otvoreni pristup roditeljima i individualni pristup svakom detetu. Zato prilikom upisa i adaptacije dece akcenat stavljamo na:
  - informisanju i edukovanju roditelja o životu i vaspitno obrazovnom radu vrtića
  - izradi sistematičnog plana adaptacije za svako dete (na taj način se bira najbolji tempo za adaptaciju svakog         deteta)
  - prisustvo roditelja u radnoj sobi (prve dane u Ustanovi i grupi dete provodi sa roditeljem, kako bi uz poznatu         osobu upoznalo novi prostor i nove ljude oko sebe)
  - snimanju psihofizičkog statusa deteta i praćenje toka adaptacije
  - stručnu podršku deci i roditeljima

 
 
 
          
 
          
 
 • PROSTOR VRTIĆA PEGAZ
 
 • Predškolska ustanova Pegaz se nalazi u mirnom i lepom delu Mirijeva. Naša ustanova je smeštena u novoj kući površine 400 m2 u okviru koje se nalazi sala koju koristimo za razne aktivnosti: sportić, diskoteka, bioskop, priredbe...
 • Objekat je opremljen potpuno novim nameštajem, audio vizuenim sredstvima, igračkama, didaktičkim materijalom, tepisima, sanitarno-tehničkom opremom, a uz to prilagođeno uzrastu dece, koja će boraviti u konkretnom prostoru. Sanitarne prostorije za decu i osoblje su odvojene i uređene su prema svim standardima.
 • Radi bezbednosti naše dece predškolsku ustanovu smo opremili video nadzorom i interfonom.
 
 • Dođite da rastemo zajedno!
 
 
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):