Beograd 11104Radoslava Grujića 7
tel
011-241-17-40;011 -241-18-56;069-215-45-87
 
 
kontakt@magnolijvrtic.rs 
 
 • PRIVATNI VRTIĆ NA VRAČARU
 • PRIVATNE JASLICE
 • PRIVATNO PREDŠKOLSKO
 • AKREDITOVANA PRED[KOLSKA USTANOVA OD STRANE MINISTARSTVA PROSVETE
 • UPIS UZ SUBVENCIJE
 
     
 
 
 
           
 
           
 
 • Vrtić Magnolija je privatna predškolska ustanova verifikovana od strane Ministarstva prosvete, usmerena ka pružanju nege i podršci pri obrazovanju i vaspitanju dece od jaslica do predškolskog uzrasta.
 • Sve što radimo u vrtiću Magnolija orijentisano je ka sveobuhvatnom razvoju mališana od najranijeg detinjstva. To postižemo putem našeg dinamičnog programa za predškolsko obrazovanje, koji sprovodi kvalifikovano osoblje, vodeći pri tom računa da potrebe svakog pojedinačnog deteta budu ispunjene. Važno nam je da deca rade zajedno jedni sa drugima kao i sa vaspitačima i razmenjuju iskustva koja im omogućavaju da postanu jaka ličnost i da vole sebe i druge. privatni vrtici vracar
 
 
 
           
 
           
 
 • PROGRAM RADA U VRTIĆU MAGNOLIJA
 • Program je sastavljen tako da pomaže deci pri učenju u svim razvojnim oblastima:

  Senzo-motornim – razvoj fine i krupne motorike i koordinacije
  Saznajno-kognitivnim – podsticanje ucenja i ovaldavanja veštinama
  Socio-emocionalnim – interakcija sa okolinom, vršnjacima i vaspitačima
  Govor i komunikacija – poboljšavanje govornih mogućosti i komunikacijskih veština.
 
 
 
      
 
          
 
 • Cilj našeg programa je da obezbedi mogućnost deci predškolskog uzrasta da kroz podsticajnu sredinu i raznovrsne edukativne aktivnosti sebe izraze na kreativan način u različitim situacijama i tako postanu aktivni učesnici u sopstvenom razvoju i prema individualnim mogućnostima.
 
 
 
          
 
          
 
 • U sklopu programa je i deo koji se bavi razvojem kreativnosti i interesovanja dece kroz različite aktivnosti 
  organizacije sredine za učenje kao i kroz saradnju sa lokalnom zajednicom u šta ulaze posete muzejima, pozorištima, sportskim centrima i ostalim aktivnostima primerenim deci.
 
 
 
          
 
          
 
 • BEZBEDNOST DECE U VRTIĆU MAGNOLIJA
 • Vrtić Magnolija strogo vodi računa o sigurnosti Vaše dece. U tu svrhu obezbedili smo objekat sa više sistema 
  tehničke zaštite kao i fizičkom zaštitom (čuvar, kontola posetilaca kao i striktna kontrola preuzimanja dece).
 • Unutar objekta sva oprema i nameštaj ručno su napravljeni od eko materijala sa zaobljenim ivicama kako bi se sprečile povrede dece, a podovi su od materijala koji ublažava udarac pri padu.
 
 
 
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):