Beograd 11077Generala Mihajla Nedeljkovića 153
Bežanijska Kosa
tel
011-317-74-99; 063-378-761
 
 
kuca.maste@yahoo.com
 
 • VERIFIKOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA
 • DNEVNI i POLUDNEVNI BORAVAK
 • JASLICE
 • IZDVOJENA BILINGVALNA ENGLESKO-SRPSKA GRUPA - NOVO!!!
 • NTC SISTEM UČENjA
 • MONTESORI PROGRAM
 • LOGOPED
 
                     
 
Privatni vrtići u Beogradu privatni vrtici beograd
 
 
 
 • Dragi roditelji,
 
 • Nalazimo se na Bežanijskoj kosi u prelepoj kući sa dvorištem za igru.
  Želimo da naš vrtić bude najvažniji deo društvenog vaspitanja dece, prvo maštanje koje se pamti i voli,  da stasaju u savremene princeze i prinčeve, da kroz igru odrastaju i uče. privatni vrtici bezanijska kosa
 
 • Program rada sastavljen je u saradnji sa vaspitačima i pedagozima, na osnovu smernica koje preporučuju NTC SISTEM UČENJA koji primenjuje MENSA, Ministarstvo prosvete Srbije, Montesori škola i deklaracija UN-a, kojima kroz brojne aktivnosti i radionice pozitivno podstičemo razvoj dečije kreativnosti i intelekta.
 
         
 
 • Osnovni dnevni i poludnevni boravak dece obuhvata:
  - Boravak u stimulativnoj sredini prilagođenoj deci pod nadzorom stručnog osoblja; pedijatrijska sestra,
    vaspitači, logoped
  - Stručni saradnici: pedagozi, profesori, pedijatri, psiholozi
  - Rad u malim grupama; Individualni i grupni rad sa decom
  - Rad na osamostaljivanju dece (samoposluživanje, uspostavljanje higijenskih navika, radne navike, 
    podsticanje samopouzdanja i sl.)
  - Unapređenje psiho-motornih sposobnosti kod dece
  - Razvijanje kreativnosti dece putem didaktičkih igara i radionica
  - Rad na sticanju novih znanja i veština
  - Rad na razvoju govora (artikulacija, rečnik,, knjiga, recitacije i sl.)
  - Početno opismenjivanje i priprema dece za odlazak u školu
  - Umetničko-kreativne radionice
  - Dijagnostikovanje smetnji u govoru i kroz individualni i grupni rad sa logopedom
  - Organizovanje jednodnevnih izleta, rekreativnih nastava, upoznavanje sa raznim zanimanjima i sl.
  - Rad sa roditeljima
  - Sistematski pedijatrijski i stomatološki pregledi
  - Kontinuirano praćenje i snimanje interesovanja i potreba dece
 
         
 
 
 
 • JASLICE
 
 • Jaslenu grupu vodi pedijatrijska sestra sa preko 18 godina radnog iskustva u radu sa decom uzrsta od 0-2,5 godine.
 
       
 
 • Pored bazičnih fizioloških potreba, u našem vrtiću program rada u jaslicama podrazumeva zadovoljavanje i drugih dečijih potreba:
  - Potreba za emocionalnom sigurnošću
  - Potreba za kretanjem
  - Potreba za igrom
  - Potreba za afirmacijom
  - Potreba za čulnom stimulacijom
  - Potreba za saznavanjem i otkrivanjem
 
 
 
 • VRTIĆ
 • U našem vrtiću sa decom se radi u grupama: srednja (3-4 godina) i starija (4-5 godina) i pripremni predškolski program (6-7). Grupe vode vaspitači sa preko 7 godina radnog iskustva u radu sa decom.
 
    
 
 • Školu engleskog jezika vodi profesor engleskog jezika. Program rada skole stranih jezika je prilagođen deci uzrasta od 2-7 godina. Internet, otvaranje granica...današnje okruženje tražiće da se mališani što pre uključe u nove tokove, a učenje engleskog jezika od najranijeg uzrasta olakšaće im uklapanje u moderne tokove.
 
 • Školu sporta drži profesor fizičke kulture i trener sa iskustvom u radu sa decom uzrasta do 7 godina. Pored osnova sporta i korektivne gimnastke i pravilnog razvoja, kroz školu deca će se upoznati sa svim sportovima, a trener će dati preporuku za koje sportove dete ima predispozicije. Pravilan fizički razvoj je neophodan da bi "u zdravom telu, bio zdrav duh" naših nališana!
 
    
 
 • Školu muzike drži profesor muzike u osnovnoj školi. Kroz školu deca će se upoznati sa instrumentima, muzičkim osnovama i uz sintisajzer učiti pesme i muziku, note, upoznati različite kulture i sa drugima se divno družiti.
 
 • Likovna radionica razvija kod dece kreativnost, osećaj za boje, širi njihovu emocionalnost i podstiče ih da izraze svoja osećanja i viđenje svesti.
 
 • Sistemski pregled pedijatra jednom mesečno.
 
    
 
 
 
 • BILINGVALNI ENGLESKO-SRPSKI PROGRAM RADA
 
 • Omogućite svojoj deci da postanu deo sveta. Velika prednost bilingvalnog programa je što deca engleski jezik usvajaju kao maternji i tako će ga koristi. Usvajaju ga kao jezik svakodnevne komunikacije, i engleski prestaje da bude strani jezik.
 
 • Englesko-srpski program rada namenjen je deci uzrasta 3 – 7 godina. Bilingvalni rad sa decom predškolskog uzrasta podrazumeva da deca ostavruju plan i program rada na engleskom i na srpskom jeziku. Polovina planiranog dnevnog programa se odvija isključivo na engleskom (4 sata), a druga polovina na srpskom jeziku (4 sata).
 
       
 
 • Program vode licencirani vaspitač i profesor engleskog jezika, oboje sa velikim iskustvom u radu sa decom predškolskog uzrasta.
 
 • Kroz program se primenjiju sve najprestižnije svetske metode rada za koje je vrtic ima licence: Oxford Teaching Methods, Mensa NTC sistem učenja i Montesori program. Rad u manjim grupama omogućava individualniji pristup.
 
 
 
 • RADNO VREME
  radnim danima 07 - 18h
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):