Beograd 11102Gospodar Jevremova 18
tel
011-263-18-25; 011-263-31-40
 
 
 • Predškolska ustanova Dečji dani je državna ustanova za dnevni boravak, obrazovanje i vaspitanje dece predškolskog uzrasta. Vrtići i jasle koji su u sastavu Ustanove nalaze se na teritoriji beogradske opštine Stari grad. Rad sa decom sprovodi se u skladu sa zvaničnim programom Ministarstva prosvete i sporta.
 
 • Radno vreme je od 6 do 17 časova, uz mogućnost boravka dece u večernjim grupama do 21,30 časova i poludnevnim grupama u trajanju do 4 sata.
 
 • Predškolska ustanova Dečji dani je državna ustanova za dnevni boravak, obrazovanje i vaspitanje dece predškolskog uzrasta. Vrtići i jasle koji su u sastavu Ustanove nalaze se na teritoriji beogradske opštine Stari grad. Rad sa decom sprovodi se u skladu sa zvaničnim programom Ministarstva prosvete i sporta.
 

Specifični programi:

 • Program dečjeg model-centra Vila
 • Program Dečjeg kluba
 • Program učenja engleskog jezika
 • Program integracije dece sa posebnim potrebama
 • Program Bebi-servisa
 • Model Školigrice u vrtiću
 • Program rada večernjih grupa
 • Program rada Male škole
 • Program rada mešovitih jaslenih grupa.
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):