Šabac 15000Agroindustrijska zona bb
tel
015-368-100; 015-368-117; 015-368-135
fax
015-368-127
 
 
office@elixirgroup.co.rs
 
 • ELIXIR AGRODISKONT
 • ELIXIR FOOD
 • ELIXIR AGRAR
 • ELIXIR FEED
 • ELIXIR ZORKA - PROIZVODNjA ĐUBRIVA
 • ELIXIR PRAHOVO - HEMIJSKI PROIZVODI
 
     
 
 
 
 • ELIXIR FOOD
  VOĆARSKA PROIZVODNjA  
 
 • Elixir Food je jedna od najsavremenijih fabrika za preradu voća na Balkanu. Elixir Food je u saradnji sa Elixir Agrodiskontom razvio različite vidove kooperacije, finansiranja proizvodnje voća i povrća, edukacije i stručne podrške u proizvodnji, kao i organizovanja otkupa.
 
      
 
 • Mačvanski okrug i Srem, koji geografski gravitiraju Šapcu u kome se fabrika Elixir Food nalazi, ima proizvodnju voća od preko 100.000 t godišnje, a širom sveta je poznat po malini čiji izuzetni kvalitet je učinio nacionalnim brendom Srbije.
 
 
 
 • ELIXIR AGRAR
  RAZVOJ VOĆARSKE PROIZVODNjE
  PLANTAŽA MALINA, JAGODA i VIŠNjA

 
 • Elixir Agrar je nosilac razvoja Elixir Group u segmentu intenzivnog razvoja sopstvene voćarske proizvodnje, odnosno podizanju novih modernih plantaža, prvenstveno maline, jagode i višnje.
 
      
 
 • U fokusu srednjeročnih razvojnih planova Elixir Group je obezbeđivanje svežeg voća sa sopstvenih plantaža i to minimum 50% od ukupnog volumena prerade.
 
 • Na ovaj način biće postignuta potpuna kontrola nad kvalitetom i zdravstvenom ispravnošću sirovine koja ide u dalju preradu, pa dakle, i duboko zamrznutih proizvoda koji su namenjeni izvozu i finalizaciji u različitim granama prehrambene industrije.
 
 
 
 • ELIXIR ADDITIVES
  PROIZVODNjA STOČNE HRANE
  TRGOVINA SIROVINAMA i ADITIVIMA
 
 • Elixir Feed Additives d.o.o., na tržištu posluje kao samostalno privredno društvo od maja 2007. godine. Elixir Feed Additives unutar holdinga Elixir Group nastavlja dugogodišnju tradiciju uspešnog poslovanja preduzeća Narcis Popovići d.o.o., čijom reorganizacijom je holding i nastao.
 
      
 
 • Dugogodišnje iskustvo koje menadžment Elixir Group i Elixir Feed Additives imaju u oblasti proizvodnje stočne hrane i trgovini sirovinama i aditivima omogućava da potrebe proizvođača budu u potpunosti prepoznate i zadovoljene.
 
 • U skladu sa tim Elixir Feed Additives svojim klijentima nudi samo najbolje proizvode i učestvuje u nalaženju najoptimalnijih rešenja za dobijanje najboljih rezultata.
 
 
 
 • ELIXIR ZORKA
  MINERALNA ĐUBRIVA
 

     

 
 
 
 • ELIXIR AGRODISKONT
 • VELEPRODAJA i MALOPRODAJA REPROMATERIJALA i OPREMA ZA POLjOPRIVREDU
 • KOOPERACIJA SA POLjOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA
 • ORGANIZACIJA OTKUPA VOĆA ZA POZNATOG KUPCA - FABRIKU ZA PRERADU VOĆA ELIXIR FOOD IZ ŠAPCA
 
        
 
 • Stočna hrana i premiksi za sve vrste i kategorije domaćih životinja
 • Komponente za stočnu hranu
 • Pomoćna lekovita sredstva
 • Mineralna đubriva: azotna, kompaktirana, vodotopiva - mikrokristalna i folijarna NPK đubriva različitih formulacija
 • Biljni biostimulatori, pojedinačni ili kombinovani mikroelementi
 • Sredstava za zaštitu bilja
 • Semena ratarskih, povrtarskih kultura i cveća
 • Treseti i substrati za setvu i sadnju
 • Plastični kontejneri za rasad
 • Kapajući sistemi za navodnjavanje i zalivni sistemi
 • Oprema za plasteničku proizvodnju
 • Sitni alati za poljoprivredu i vijčana roba
 • Sredstava i pribor za DDD
 • Kace, burad, folije, vreće, veziva, kanapi
 • HTZ oprema i gumena galanterija
 • Protivgradne zaštitne mreže
 • Plastenici svih dimenzija
 • Prodaja krupne i sitne poljoprivredne mehanizacije (kombajni, traktori - izložbeno kataloška prodaja; motokultivatori, priključne mašine - plugovi, drljače, sejačice, prskalice, kosačice)
 • Rezervni delovi i potrošni materijal
 • Ostale potrebe za intenzivnu i ekstenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, seoska i gradska domaćinstva, baštovane, hobiste i vikendaše 
 
        
 
 • Elixir Agrodiskont nije samo razvijena trgovinska mreža koja obezbeđuje ‘’sve na jednom mestu’’, već pravi Centar savremenog agrara koji asortimanom i uslugama stručnog kadra zadovoljava sve potrebe u poljoprivrednoj proizvodnji.
 
 
 
 • Formiranje kompanije Elixir Group predstavlja jedan korak ka ostvarenju vizije o moćnoj poljoprivredi kao profitabilnoj privrednoj grani Srbije u kojoj će proizvođači biti zadovoljni rezultatima svoga rada, a klijenti kvalitetom proizvoda.
 
 • Elixir Group je rezultat ideje o stvaranju potpuno zaokruženog poljoprivrednog sistema koji će kroz strateško usmeravanje i kontrolisanje razvoja svake od njenih firmi-članica, zauzeti vodeću poziciju u oblasti domaćeg agrara i značajnu poziciju na inostranim tržištima.
 
 • Ovakav pristup podrazumeva objedinjavanje proizvodnje, pružanje stručne podrške i najkvalitetnijih proizvoda i usluga, partnerske uslove proizvodnje i prodaje, različite modalitete saradnje, ispunjavanje najviših standarda kvaliteta i negovanje dobrih odnosa sa poljoprivrednim proizvođačima, relevantnim institucijama i organizacijama i poslovnim partnerima i u zemlji i u inostranstvu.
 
     
 
 • Elixir Group je zasnovan na savremenoj organizaciji poslovanja i jasnoj profilaciji delatnosti svih njenih firmi-članica, čija međusobna povezanost obezbeđuje potpuno zaokruženi sistem poslovanja, daje dodatni kvalitet i doprinosi osvajanju vodeće pozicije u oblasti agrara. 
 
 • Visoko postavljeni ciljevi su u sistemu koji je organizovan po najvišim svetskim standardima realno ostvarivi, kako zbog dosadašnjeg iskustva i ostvarenih uspeha, tako i zbog koncepcije poslovanja u kojoj svaka firma članica brine ne samo o sopstvenom razvoju, već i o pružanju pune podrške svim delovima Elixir Group.
 
 • Zato je Elixir Group
  PRIRODAN PARTNER PRIRODI ... i Vama!