Šabac 15000Vojvode Mišića 36
tel
015-277-452; 015-277-904; 063-238-804
fax
015-277-477
 
 
  • PROIZVODNJA STOČNE HRANE
  • PROIZVODNJA KOMPONENTI ZA STOČNU HRANU
  • PRODAJA MINERALNOG ĐUBRIVA, SEMENA i PESTICIDA
  • OTKUP ŽITARICA
  • FARMA OVACA i JUNADI