Novo Selo 18250Toplički partizanski odred 151
tel
018-264-956; 064-3434-331