Zrenjanin 23000Petra Drapšina 15
tel
023-545-722; 022-543-712
fax
023-523-158
 
 
bioekoloski@bioec.co.rs
 
 • PROIZVODNJA BIOLOŠKIH BIOCIDA
 • OBRADA BILJNOG MATERIJALA
 • AKREDITOVANA LABORATORIJA
  EKOTOKSIKOLOGIJA
  BIOMONITORING
  ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
  MIKROBIOLOGIJA