Novi Beograd 11070Bulevar Zorana Đinđića 64a
tel
0800-111-000; 011-220-71-80; 011-220-71-86
 
 
info@raiffeisenfuture.rs
 

Član fonda se postaje potpisivanjem ugovora o članstvu u svim filijalama i ekspoziturama Raiffeisen banke i u prostorijama Društva

Član fonda može biti domaće ili strano fizičko lice.

Građanima Srbije kako zaposlenima, tako i nezaposlenima pruža se mogućnost da uplatama u dobrovoljni penzijski fond, na lični račun, obezbede dodatni izvor prihoda u starosti.  

Obveznik uplate dopunskih penzijskih doprinosa može biti:

  • Fizičko lice, ili drugo lice za račun fizičkog lica
  • Organizator (poslodavac, udruženje poslodavaca, profesionalno udruženje, sindikat) u svoje ime i za račun zaposlenog, odnosno člana sindikata, u skladu sa penzijskim planom
  • Poslodavac, u ime i za račun zaposlenog, u skladu sa ugovorom o članstvu između člana dobrovoljnog penzijskog fonda i društva za upravljanje
 

Bez obzira ko je obveznik uplate, korisnik sredstava akumuliranih na ličnom računu jeste isključivo vlasnik datog ličnog računa (član fonda).

Visinu uplata i dinamiku uplata penzijskih doprinosa određuje član fonda/obveznik uplate:

  • mesečne uplate
  • periodične uplate
  • jednokratne uplate
 

Ukoliko član fonda nije u mogućnosti da uplaćuje dopunske penzijske doprinose, definisane Ugovorom o članstvu, ne snosi nikakve sankcije. Uplate su na dobrovoljnoj osnovi! Član fonda može menjati visinu ugovorenog iznosa dopunskih penzijskih doprinosa kako njemu odgovara.

Član fonda, odnosno obveznik uplate, penzijski doprinos uplaćuje isključivo bezgotovinski:

  • nalogom za uplatu
  • nalogom za prenos (administrativna zabrana)
  • trajnim nalogom

Minimalni mesečni penzijski doprinos (definisan Pravilnikom o tarifi) iznosi 10% od minimalne bruto zarade u Republici, objavljene za prvi mesec polugodišnjeg izveštaja nadležnog organa za statistiku.

Za period jul-decembar 2007. godine, iznos minimalnog mesečnog penzijskog doprinosa je 1.600,00 din. (Poznato Vam je da se iznos minimalne zarade u Republici objavljuje 2 puta godišnje januar i jul, tako da će se i iznos minimalnog penzijskog doprinosa 2 puta usklađivati/menjati.)

Svako Društvo je u obavezi da jednom godišnje dostavlja svim članovima fonda izvode sa ličnih računa (do 31. marta tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu).