centrala
Kragujevac 34000Dr Zorana Đinđića 15a
tel
034-303-000
fax
034-303-054
ogranci
Novi Beograd 11070Milentija Popovića 9
Sava centar
tel
011-220-63-70
Čačak 32000Kralja Petra I 34
tel
032-340-635
Čačak 32000Mutapova 21
tel
032-347-502
prikaži još 367 lokacija
 
 
office@takovo-osiguranje.rs
 
  • A.D. za osiguranje "Takovo" nudi široki spektar osiguranja po povoljnim premijskim razredima i to za: 
 
  • Osiguranje imovine
  • Osiguranje lica od posledice nesrećnog slučaja-nezgode
  • Osiguranje motornih vozila
 
takovo
 
  • STRATEGIJA i CILJEVI
 
  • produžiti visok kvalitet poslovnih usluga svojim osiguranicima
  • posvetiti posebnu pažnju kvalitetnoj obradi tržišta i zahteva
  • obezbediti visoko tržišno pozicioniranje
  • obezbediti dugoročan i profitabilan razvoj i rast
  • obezbediti transparentan prikaz funkcionisanja kompanije
  • postati lider u pružanju usluga osiguranja
  • obezbediti dugoročno poverenje gradjanstva i osiguranika
 

takovo         takovo

 
  • AD za osiguranje "Takovo" sa sedištem u Kragujevcu, na osnovu rešenja nadležnih državnih organa, a u skladu sa Zakonom o osiguranju imovine i lica obavlja poslove imovinskog osiguranja i nezgode, kao i obaveznog osiguranja. Naše osiguravajuće društvo osnovano je, kao akcionarsko društvo 22. jula 1992. godne i danas se nalazi u samom vrhu osiguravajućih društava u Srbiji.

    Postavili smo strategiju razvoja koja se zasniva na principima tržišnog privredjivanja i zdrave poslovne orjentacije sa ciljem da se obezbedi kvalitetna osiguravajuća zaštita naših osiguranika i profitabilnost našeg Akcionarskog društva. Na tim osnovama obezbedjujemo solventnost i likvidnost fondova koji obezbedjuju trajnu sigurnost osiguranika u AD za osiguranje "TAKOVO" - Kragujevac.
 

takovo     takovo     takovo

 
  • Danas, AD za osiguranje "TAKOVO" ima zaključene godišnje ugovore o osiguranju imovine sa preko 500 većih preduzeća i institucija, preko 1.100.000 osiguranika od autoodgovornosti. Poslujemo na celoj teritoriji Republike Srbije sa preko 200 prodajnih mesta, filijala, poslovnica i zastupnika.
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):